Wstęp do prawoznawstwa Nowacki
Bestseller

Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

59 zł 47.29 zł

Nowacki Józef


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788380922099
Rok wydania: 2016

Wstęp do prawoznawstwa Nowacki

W książce scharakteryzowano podstawowe pojęcia nauk prawnych, takie jak: przepis prawa, w tym jego rodzaje i adresaci, fakt prawny oraz skutek prawny.
Autorzy książki Wstęp do prawoznawstwa wyjaśnili różnicę między przepisem prawnym a normą prawną, przedstawili sposoby powstawania prawa, omówili również terminy:
- obowiązywanie prawa,
- stosowanie prawa oraz argumentacja w procesie stosowania prawa,
- wykładnia prawa,
- a także wiele innych pojawiających się na każdym egzaminie ze wstępu do prawoznawstwa.

W piątym wydaniu książki o prawoznawstwie, znacznie zmienionym i poszerzonym, zaprezentowano wiele nowych zagadnień, w tym m.in.:
- socjologię prawa,
- etykę prawniczą,
- prawo Unii Europejskiej,
- dostęp do informacji prawnej.

Podręcznik Wstęp do prawoznawstwa cechuje krytyczne podejście do przedstawianych zagadnień, ich bogata dokumentacja oraz wykazywanie zależności różnych koncepcji od przyjmowanych założeń wartościujących. Do zalet pracy należą jasny i zrozumiały język, przejrzysty układ materiału oraz ilustrowanie omawianych problemów umiejętnie dobranymi przykładami. Analiza kwestii omawianych w książce została dokonana w kontekście obowiązujących przepisów prawa i praktyki orzeczniczej.