Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2019 roku

Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2019 roku

79 zł 72.75 zł

Czesław Sławski


Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Isbn: 9788366189201
Rok wydania: 2019

Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2017 roku Stan prawny na 01.01.2019 roku

Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2019 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne:
1. podatki i inne należności budżetowe:
- Ordynacja podatkowa;
- Podatek dochodowy od osób prawnych;
- Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2019 rok;
- Podatek od towarów i usług;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych;
- Inne podatki i opłaty;
- Wpłaty na PFRON

rachunkowość:
- Zasady prowadzenia rachunkowości.

Finanse, fundusze, podróże służbowe:
- Rozliczenia pieniężne;
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- Podróże służbowe, krajowe i zagraniczne.

Stan prawny książki Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2019 roku to 1.01.2019 rok