Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku

Wszystko o prawie pracy i BHP w 2019 roku

79 zł 72.75 zł

Ewa Madejek


Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin
Isbn: 9788366189256
Rok wydania: 2019

Wszystko o prawie pracy i BHP w 2012 roku Stan prawny na 01.01.2019 roku

Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Podzielona jest na rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności:
Kodeks pracy i przepisy ogólne
Promocja zatrudnienia
Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę
Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników
Czas pracy, urlopy pracownicze
Podmiotowa ochrona pracy
Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Wypadki związane z pracą i choroby zawodowe

Książka jest polecana głównie pracodawcom, służbom personalnym i bhp, organom sprawującym nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu prawa pracy, a także pracownikom.