Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

128 zł 107.05 zł

Mateusz Saczywko


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611413
Rok wydania: 2017

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.

Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, sądów cywilnych i TSUE wyjaśniają m.in.:- jak prawidłowo formułować cenowe i pozacenowe kryteria oceny ofert,
- czy można zmienić treść siwz przed upływem terminu składania ofert,
- w jakich sytuacjach należy odrzucić ofertę, a kiedy wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów,
- jak postąpić w razie wycofania się wykonawcy, którego oferta została wybrana,
- jaką rolę w wyborze najkorzystniejszej oferty odgrywa komisja przetargowa,
- w jaki sposób powiadomić wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.Czytelnik znajdzie też odpowiedź na pytanie, o czym warto pamiętać podczas zawierania umowy z wybranym wykonawcą i kiedy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego należy unieważnić.

Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i nie narazić się przy tym na unieważnienie postępowania lub wniesienie odwołania przez wykonawcę? Co zrobić, gdy kilka złożonych ofert uzyskało tę samą liczbę punktów? Z jakich środków ochrony prawnej może skorzystać wykonawca, którego oferta została odrzucona?