Wybrane problemy prawa wodnego Rakoczy

Wybrane problemy prawa wodnego Rakoczy

99 zł 72,96 zł

Bartosz Rakoczy


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326443978
Rok wydania: 2013

Wybrane problemy prawa wodnego Rakoczy

W książce zaprezentowano wybór kluczowych dla prawa wodnego problemów. W przeważającej części są to kwestie, które dotychczas nie doczekały się opracowania w piśmiennictwie, bądź też opracowane były w sposób znikomy. W książce omówiono zarówno pod względem teoretycznym, jak i praktycznym poszczególne instytucje prawa wodnego, również w prawie unijnym i międzynarodowym. Zaproponowano także kierunki zmian istniejących regulacji. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia jak:
- planowanie w gospodarowaniu wodami,
- ochrona przed powodzią i suszą w międzynarodowym prawie ochrony środowiska i w prawie Unii Europejskiej,
- zasady ochrony wód,
- odpowiedzialność karna i cywilna w prawie wodnym,
- status prawny urządzeń wodnych,
- nadzór i kontrola nad spółkami wodnymi.