Wycena nieruchomości Komentarz

Wycena nieruchomości Komentarz

139 zł 103.99 zł

Jerzy Dydenko


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247351
Rok wydania: 2018

Wycena nieruchomości Komentarz

Wycena nieruchomości Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. W komentarzu znajdziesz komentarze do wybranych przepisów:
- ustawy o gospodarce nieruchomościami związanych z wycenami nieruchomości oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Komentarz o wycenie nieruchomości umożliwia:
- właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości,
- analizę jej procedur i uporządkowanie praktyki wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W drugim wydaniu komentarza autorzy uwzględnili w zakresie dotyczącym przedmiotowej tematyki:
- zmiany dokonane w 2017 r. i 2018 r. dotyczące m.in. określania wartości nieruchomości,
- przepisy nowej ustawy z 07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Jej głównym celem jest usprawnienie dotychczasowych procesów przekształcania praw użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w szczególności na rzecz członków wspólnot mieszkaniowych oraz znaczące ograniczenie ustanawiania nowych praw użytkowania wieczystego na cele mieszkaniowe.