Wycena nieruchomości Komentarz
Zapowiedź

Wycena nieruchomości Komentarz

Jerzy Dydenko

Tomasz Telega,

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381247351
Rok wydania: 2019

Wycena nieruchomości Komentarz

Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Trwają prace w Sejmie nad ustawą o użytkowaniu wieczystym, musimy uwzględnić ją w książce (planowane wejście w życie od 1 stycznia 2019)