Wydawnictwo Ars Boni et Aequi


brak.jpg

Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Jakub Głowacz

Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, której obecna regulacja w polskim systemie normatywnym uniemożliwia pełną realizację jej tradycyjnych zało

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 52.35 zł 59.99

prawo-rodzinne-zarys-sokolowski.jpg

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komisji ds. Rodziny Sejmu RP III Kadencji. Należy do zespołu prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Prowadzi kancelarię adwokacką. Książka zawiera zwi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 43.99 zł 49

handel-swiatowy-prawo.jpg

HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

Maciej Nyka

Realizacja tematu jest zamierzeniem ambitnym i łamiącym dotychczasowe schematy. Zwykle analogiczny temat przedstawiany był wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego, bądź europejskiego. W tej rozprawie rozważania toczą się na obydwu płaszczyznach. Jako cel rozprawy wskazano udowodnienie, że mechanizmy globalizacji i regionalizacji działają w ramach wspólnego systemu prawnego - prawa integracji, które rozwija się na poziomie mi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 34.09 zł 39.9

ARSB-0105.jpg

Powszechna historia państwa i prawa Krasowski

Krasowski Krzysztof

Książka o powszechnej historii państwa i prawa zawiera jest rozbita na dwie księgi pierwsza dotyczy historii, państwa, druga historii prawa sądowego. O układzie takim zdecydowały względy rzeczowe, przy opracowaniu powszechnej historii państwa i prawa wyłaniają się trudności w innym racjonalnym sposobie łączenia obu partii materiału. Praca naukowców z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ma odpowiadać na potrzeby dydak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 37.39 zł 49.9

Global-Ocean-Governance.jpg

Global Ocean Governance From Vision to Action

Dorota Pyć

Książka jest owocem zorganizowanej w 2011 r. Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza pod hasłem "Global Ocean Governance: from Vision to Action". Wzięli w niej udział wybitni prawnicy oraz przedstawiciele administracji z Europy i świata. Tematem publikacji są zagadnienia zarządzania środowiskiem morskim, prawa morza i prawa morskiego oraz wyzwania, przed którymi stoi współczesna społeczność morska.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 35.56 zł 44.9

ARSB-0103-2.jpg

Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski

Krystyna Sikorska Dzięgielewska

Książka jest próbą ujęcia historii ustroju państwa w sposób uwzględniający przede wszystkim potrzeby wykładu tego przedmiotu na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, co nie zmniejsza jednak użyteczności podręcznika dla studentów innych wydziałów i kierunków gdzie wykłada się ten przedmiot.Materiał zawarty w książce został ujęty w sposób najbardziej zwięzły, systematyczny i dostępny dla studentów.Dzięki przyjęte

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 35.56 zł 44.9

ARSB-0104-1.jpg

Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Krystyna Chojnicka

Podręcznik dla studentów prawa, administracji, historii i nauk politycznych. Podręcznik nawiązuje do jednego z najpopularniejszych i cieszących się największym uznaniem kompendiów dotyczących historii doktryn politycznych i prawnych, którego autorem jest Henryk Olszewski. Współautorką pracy jest Krystyna Chojnicka. Podręcznik składa się z trzech części. Pierwszą, obejmującą doktryny do rewolucji francuskiej, napisał Henryk O

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 46.19 zł 54.99

Elementy-socjologii-Ziembinski.jpg

Elementy socjologii Ziembiński

Zygmunt Ziembiński

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów, którzy socjologię spotykają jako przedmiot dodatkowy, daje ono ogólny pogląd na zjawiska, procesy życia zbiorowego i na struktury różnych postaci społeczności. W zasadzie jest to książka przeznaczona dla studentów prawa i administracji, lecz jej treść i sposób opracowania czynią ją użyteczną także dla studentów innych kierunków studiów.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 32.49 zł 34.9

ARSB-0128.jpg

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

M. Dybowski

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stanowi konieczne uzupełnienie wykładu z propedeutycznego przedmiotu Pojęcia i metody prawa i prawoznaws

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 32.99 zł 39.9

ARSB-0132.jpg

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Hanna Paluszkiewicz

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu #8212; cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt III zawiera opracowanie zagadnień teoretycznych zawartych w Dziale XIII kodeksu postępowania karnego i stanowi uzupełnienie wykładu ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 24.99 zł 29.9

Polecane działy

Polecane książki