Wydawnictwo Ars Boni et Aequi


ARSB-0101-2.jpg

Prawo Rzymskie Rozwadowski

Władysław Rozwadowski

Podręcznik zawiera wykład prawa rzymskiego przeznaczony dla studentów prawa. Stworzony został pod kątem widzenia potrzeb studiów cywilistycznych, ze względu na fakt, że prawo rzymskie odgrywa przede wszystkim rolę wstępu do nauki prawa i procesu cywilnego.Podręcznik składa się z dwóch połączonych za pomocą odsyłaczy części. Pierwsza z nich obejmuje wykład poświęcony historii źródeł prawa rzymskiego oraz rzymskiemu prawu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 46.19 zł 49.9

czyn-zabroniony-pochl.jpg

BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO

Łukasz Pohl

W niniejszej książce przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tworzących trzon problematyki błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Próbę tę skoncentrowano na analizie trzech fundamentalnych w jej obszarze kwestii: istoty rzeczonego błędu, jego przedmiotu oraz jego funkcji. W ramach tej analizy starano się odsłonić nie tylko ich stronę teoretyczną, ale i tę dogmatyczną, wyznaczoną brzmien

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 29.69 zł 39.9

Prowokacja-Analiza-prawnokarna.jpg

Prowokacja Analiza prawnokarna

Konrad Burdziak

W książce podjęto próbę dokonania możliwie kompleksowej analizy zjawiska prowokacji z perspektywy polskiego prawa karnego. Przedmiotem rozważań uczyniono m.in. problematykę sprowokowanej obrony koniecznej, zawinionego stanu wyższej konieczności, prowokacji policyjnej, prowokacji artystycznej i prowokacji dziennikarskiej. Najwięcej uwagi poświęcono jednak analizie struktury i zawartości normatywnej przepisu art. 24 k.k., której to

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 54.99 zł 69.9

brak.jpg

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Bartosz Trocha

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 52.35 zł 59.99

podstawowe-pojecia-prawa-prawoznawstwa-wronkowska.jpg

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa

Wronkowska Sławomira

Wronkowska w książce która, jest przeznaczona dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stanowi konieczne uzupełnienie wkładu z propedeutycznego przedmiotu Pojęcia i metody prawa i prawoznaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 39.59 zł 44.9

ARSB-0128.jpg

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

Maciej Dybowski

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stanowi konieczne uzupełnienie wykładu z propedeutycznego przedmiotu Pojęcia i metody prawa i prawoznaws

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 54.99 zł 69.9

brak.jpg

Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Jakub Głowacz

Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, której obecna regulacja w polskim systemie normatywnym uniemożliwia pełną realizację jej tradycyjnych zało

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 52.35 zł 59.99

prawo-rodzinne-zarys-sokolowski.jpg

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komisji ds. Rodziny Sejmu RP III Kadencji. Należy do zespołu prawa rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Prowadzi kancelarię adwokacką. Książka zawiera zwi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 43.99 zł 49

handel-swiatowy-prawo.jpg

HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

Maciej Nyka

Realizacja tematu jest zamierzeniem ambitnym i łamiącym dotychczasowe schematy. Zwykle analogiczny temat przedstawiany był wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego, bądź europejskiego. W tej rozprawie rozważania toczą się na obydwu płaszczyznach. Jako cel rozprawy wskazano udowodnienie, że mechanizmy globalizacji i regionalizacji działają w ramach wspólnego systemu prawnego - prawa integracji, które rozwija się na poziomie mi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 34.09 zł 39.9

ARSB-0105.jpg

Powszechna historia państwa i prawa Krasowski

Krasowski Krzysztof

Książka o powszechnej historii państwa i prawa zawiera jest rozbita na dwie księgi pierwsza dotyczy historii, państwa, druga historii prawa sądowego. O układzie takim zdecydowały względy rzeczowe, przy opracowaniu powszechnej historii państwa i prawa wyłaniają się trudności w innym racjonalnym sposobie łączenia obu partii materiału. Praca naukowców z Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu ma odpowiadać na potrzeby dydak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 37.39 zł 49.9

Polecane działy

Polecane książki