Wydawnictwo Ars Boni et Aequi


Prawo Rzymskie Rozwadowski

Prawo Rzymskie Rozwadowski zarys wykładu

Władysław Rozwadowski

Podręcznik zawiera wykład prawa rzymskiego przeznaczony dla studentów prawa. Stworzony został pod kątem widzenia potrzeb studiów cywilistycznych, ze względu na fakt, że prawo rzymskie odgrywa przede wszystkim rolę wstępu do nauki prawa i procesu cywilnego.Podręcznik składa się z dwóch połączonych za pomocą odsyłaczy części. Pier

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 47.07 zł 49.9

Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski

Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski

Krystyna Sikorska Dzięgielewska

Książka jest próbą ujęcia historii ustroju państwa w sposób uwzględniający przede wszystkim potrzeby wykładu tego przedmiotu na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, co nie zmniejsza jednak użyteczności podręcznika dla studentów innych wydziałów i kierunków gdzie wykłada się ten przedmiot.Materiał zawarty w książce zosta

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 46.00 zł 49.99

Elementy socjologii Ziembiński

Elementy socjologii Ziembiński

Zygmunt Ziembiński

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów, którzy socjologię spotykają jako przedmiot dodatkowy, daje ono ogólny pogląd na zjawiska, procesy życia zbiorowego i na struktury różnych postaci społeczności. W zasadzie jest to książka przeznaczona dla studentów prawa i administracji, lecz jej treść i sposób opracowania czynią ją uż

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 37.44 zł 49.99

Zarys teorii prawa

Zarys teorii prawa

Wronkowska Sławomira

Podręcznik poświęcony ogólnym problemom teorii prawa oraz filozofii prawa, oparty na odpowiednio zmodyfikowanym materiale pióra prof. dr Sławomiry Wronkowskiej i prof. dr Zygmunta Ziembińskiego zawartym w Zarysie teorii państwa i prawa z 1 991r.Podręcznik ma charakter pracy zbiorowej w ramach, której każdy ze współautorów odpowiada za

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 42.79 zł 49.9

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Prawo rodzinne Zarys wykładu Sokołowski

Sokołowski Tomasz

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komisji ds. Rodziny Sejmu RP III Kadencji. Należy do zespołu prawa rodzin

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 43.86 zł 49

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

Maciej Dybowski

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stanowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 42.79 zł 69.9

Elementy logiki dla prawników Patryas

Elementy logiki dla prawników Patryas

Wojciech Patryas

Nowoczesny podręcznik zawierający wykład logiki dla studentów prawa. Podejmuje zagadnienia min. dotyczące rachunku zdań, języka, definicji, wnioskowania.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 40.65 zł 49.99

Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz

Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz

Mieczysław Gulcz

Ekonomia jest nauką badającą prawidłowości rządzące procesem gospodarowania pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów, mających alternatywne zastosowania. Badaniami takimi dla gospodarki jako całości zajmuje się makroekonomia. Natomiast mikro-ekonomia odnosi analizę tej problematyki do indywidualnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 39.58 zł 49.99

Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz

Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz

Mieczysław Gulcz

Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów nieekonomicznych w szczególności nauk społecznych. Może być także wykorzystywany przez wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób stykają się z działalnością gospodarczą i pragną zrozumieć zasa dy funkcjonowania systemu rynkowego.Podręcznik oparty jest na popytowym modelu funkcjono

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 39.58 zł 49.99

STATYSTYKA OPISOWA Z ELEMENTAMI DEMOGRAFII WYD3

Statystyka opisowa z elementami demografii Augustyniak

Augustyniak Henryk

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów nieekonomicznych, w szczególności dla studiujących nauki administracyjne oraz zarządzanie. Może być również wykorzystywany przez praktyków, m.in. związanych z administracją samorządową. Autorka jest doświadczonym dydaktykiem, od szeregu lat prowadzi zajęcia dla studentów studiów

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 33.16 zł 39.9

Polecane działy

Polecane książki