Wydawnictwo Ars Boni et Aequi


Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Jakub Głowacz

Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej prawa cywilnego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań, której obecn

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 50.95 zł 69.99

Prawo Rzymskie Rozwadowski

Prawo Rzymskie Rozwadowski zarys wykładu

Władysław Rozwadowski

Podręcznik zawiera wykład prawa rzymskiego przeznaczony dla studentów prawa. Stworzony został pod kątem widzenia potrzeb studiów cywilistycznych, ze względu na fakt, że prawo rzymskie odgrywa przede wszystkim rolę wstępu do nauki prawa i procesu cywilnego.Podręcznik składa się z dwóch połączonych za pomocą odsyłaczy części. Pier

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 43.67 zł 49.9

BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO

BŁĄD CO DO OKOLICZNOŚCI STANOWIĄCEJ ZNAMIĘ CZYNU ZABRONIONEGO

Łukasz Pohl

W niniejszej książce przedstawiono próbę kompleksowego ujęcia zagadnień tworzących trzon problematyki błędu co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego. Próbę tę skoncentrowano na analizie trzech fundamentalnych w jej obszarze kwestii: istoty rzeczonego błędu, jego przedmiotu oraz jego funkcji. W ramach tej analizy sta

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 28.07 zł 39.9

Prowokacja Analiza prawnokarna

Prowokacja Analiza prawnokarna

Konrad Burdziak

W książce podjęto próbę dokonania możliwie kompleksowej analizy zjawiska prowokacji z perspektywy polskiego prawa karnego. Przedmiotem rozważań uczyniono m.in. problematykę sprowokowanej obrony koniecznej, zawinionego stanu wyższej konieczności, prowokacji policyjnej, prowokacji artystycznej i prowokacji dziennikarskiej. Najwięcej uwagi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 51.99 zł 69.9

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Bartosz Trocha

Zawisłość sprawy przed sądem zagranicznym w postępowaniu cywilnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 50.95 zł 69.99

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa

Wronkowska Sławomira

Wronkowska w książce która, jest przeznaczona dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stano

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 37.43 zł 44.9

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

Maciej Dybowski

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytucjami prawnymi, a także z elementami pracy myślowej prawnika. Stanowi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 51.99 zł 69.9

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komisji ds. Rodziny Sejmu RP III Kadencji. Należy do zespołu prawa rodzin

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 41.59 zł 49

HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

HANDEL ŚWIATOWY W ZINTEGROWANYM PORZĄDKU PRAWNYM

Maciej Nyka

Realizacja tematu jest zamierzeniem ambitnym i łamiącym dotychczasowe schematy. Zwykle analogiczny temat przedstawiany był wyłącznie w świetle prawa międzynarodowego, bądź europejskiego. W tej rozprawie rozważania toczą się na obydwu płaszczyznach. Jako cel rozprawy wskazano udowodnienie, że mechanizmy globalizacji i regionalizacji dz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 32.23 zł 39.9

Powszechna historia państwa i prawa Krasowski

Powszechna historia państwa i prawa Krasowski

Krasowski Krzysztof

Książka o powszechnej historii państwa i prawa zawiera jest rozbita na dwie księgi pierwsza dotyczy historii, państwa, druga historii prawa sądowego. O układzie takim zdecydowały względy rzeczowe, przy opracowaniu powszechnej historii państwa i prawa wyłaniają się trudności w innym racjonalnym sposobie łączenia obu partii materiału

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ars Boni et Aequi

Cena: 35.35 zł 49.9

Polecane działy

Polecane książki