Wydawnictwo C.H.Beck


umow+o+roboty+budowlane+okolski.jpg

Umowa o roboty budowlane Okolski

Dariusz Okolski

Ósme wydanie książki o robotach budowlanych zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Książka umowa o robotach budowlanych: - omawia rodzaje umów o roboty budowlane,- przybliża treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 101.20 zł 129

komentarz-praktyczny+wzory+pism.jpg

Rozwód Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód

Andrzej Zieliński

Niniejsza pozycja jest w szczególności pomocna dla sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, a także dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób zainteresowanych problematyką postępowania rozwodowego. Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód. Komentarz praktyczny wraz z wzorami pism procesowych to pozycja o charakterze integracyjnym, stanowi bowiem kompleksowe opracow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 118.69 zł 149

zamowieniapubliczne-pierog.jpg

Prawo zamówień publicznych komentarz Pieróg

Pieróg Jerzy

Komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zamówień publicznych, organów właściwych w sprawach dot. zamówień publicznych. Wydanie 14. zostało znacznie poszerzo

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 237.59 zł 299

brak.jpg

Prawo gospodarcze prywatne Mróz Stec

Teresa Mróz

Książka Prawo gospodarcze prywatne składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące m.in. pojęcia i zasad prawa gospodarczego prywatnego, zasad uczestnictwa przedsiębiorców w obrocie prawnym, rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami; druga omawia spółki jako przedsiębiorców, stosunki majątkowe spółek i ich odpowiedzialność za zobowiązania; trzecia przedstawia najważniejsze umowy w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

brak.jpg

Dictionary of Insurance Terms. Angielsko-polski i polsko-angielski słownik terminologii ubezpieczeniowej

Roman Kozierkiewicz

Angielsko-polski i polsko-angielski Słownik terminologii ubezpieczeniowej zawiera ponad 14 000 haseł obejmujących całą dziedzinę ubezpieczeń, jak również tematykę, która jest niezbędna w pracy osób zaangażowanych w działalność ubezpieczeniową. Istotnym uzupełnieniem drugiego wydania jest opis wybranych, podstawowych pojęć ubezpieczeniowych z jednoczesnym wskazaniem angielskiej terminologii ubezpieczeniowej. Wyboru haseł d

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

infokalendarz-kadrowo-ksiegowy-2019.jpg

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Prawo w praktyce

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

prawo-gospodarcze-podrecznik-dla-aplikantow.jpg

Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

W treści podręcznika z prawa gospodarczego znajdują się zarówno omówienia dotyczące kwestii strukturalnych związanych z funkcjonowaniem spółki cywilnej oraz spółek prawa handlowego, jak również te które koncentrują się na zagadnieniach związanych z prawem kontraktowym w ogólności i dotyczące konkretnych postaci stosunków zobowiązaniowych. Praktyka obrotu gospodarczego uczy, że zbyt często analizując konkretną umowę pos

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

sieradzka-prawo-zamowien-publicznych-komentarz.jpg

Prawo zamówień publicznych komentarz Sieradzka

Małgorzata Sieradzka

Komentarz prezentuje najnowszy dorobek doktryny oraz stanowisko judykatury. Wyczerpujący i praktyczny sposób prezentowania poszczególnych kwestii pozwala zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi polskiego prawa zamówień publicznych. Publikacja uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany PrZamPubl dokonane ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020). Czas, jak

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 141.77 zł 179

kpa-komentarz-2015-beck.jpg

Kodeks postępowania karnego Komentarz Skorupka

Skorupka Jerzy

Komentarz do kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Komentarz ten w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego,- właściwości oraz składu sądu,- stron, obrońców, pełnomocników oraz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 275.39 zł 349

odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-radcyiadwokata.jpg

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa

Joanna Ablewicz

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polecane działy

Polecane książki