Wydawnictwo C.H.Beck


pakiet-zobowizania-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna + część szczegółowa

Janina Panowicz Lipska

W skład pakietu wchodzą Zobowiązania - część szczegółowa i Zobowiązania - część ogólna autorstwa Janina Panowicz Lipska, Zbigniew Radwański, Adam Olejniczak, Podręczniki Prawnicze. Podręcznik Zobowiązania - część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Dwunaste wydanie książki Zobowiązania – cześć szczegółowa uwzględnia zmiany stanu prawnego dotyczące m.in. umowy sprzedaży, po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 91.79 zł 119

prawo-cywilne-ogolne-radwanski.jpg

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: - przedmioty stosun

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 47.29 zł 59

kalendarz-prawnika-2019-gabinetowy.jpg

Kalendarz Prawnika 2019 Gabinetowy

Gabinetowy Kalendarz Prawnika na 2019 rok idealnie sprawdza się w pracy! Gabinetowy Kalendarz Prawnika to:- tydzień na dwóch stronach;- daty popularnych imienin i świąt;- kalendarz miesiąca;- skrócony roczny kalendarz;- motto tygodnia;- wykaz instytucji prawniczych - DOSTĘP ON-LINE: Do wykazu instytucji prawniczych wraz z adresami i telefonami (sądów powszechnych, jednostek organizacyjnych, prokuratur, urzędów centralnych oraz ważnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 64.79 zł 79

ksiazka-o-prawie-konstytucyjnym-banaszak.jpg

Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,status jednostki w państwie,prawa wyborczego,kompetencji organów państwowych.Ósme wydanie uwzględnia zmiany ustawowe po ukazaniu się poprzedniego wydania.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 76.67 zł 99

komentarz-becka-o-ochronie-danych-osobowych.jpg

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Paweł Litwiński

Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Ponieważ większość autorów komentarza to praktykujący prawnicy, komentarz obejmuje nie tylko ściśle naukową analizę przepisów, l

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 155.51 zł 199

zobowiazania-czesc-ogolna-2017-beck.jpg

Zobowiązania część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Podręcznik prawniczy Zobowiązania część ogólna obejmuje tematykę uregulowaną przede wszystkim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:- naprawienia szkody,- świadczeń pieniężnych,- umów zobowiązaniowych- czynów niedozwolonych oraz- bezpodstawnego wzbogacenia. Trzynaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany w

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

podatkowe-bilansowe-zamkniecie-roku-2018.jpg

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2018

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Wysyłka książki nastąpi 30 listopada 2018 rokuW 2018 r. weszło w życie wiele zmian mających wpływ na podatkowe i księgowe zamknięcie roku: - Ustawa z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175). Weszła w życie 1.1.2018 r. Jest

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 190.07 zł 199

LEGAL-ENGLISH-sierocka.jpg

LEGAL ENGLISH

Sierocka Halina

Podręcznik powstał głównie z myślą o studentach I i II roku studiów prawniczych (poziom B1 – B2), którzy objęci są obowiązkowym lektoratem z języka obcego. Są to zatem studenci rozpoczynający swoją przygodę z prawem. Znajomość komunikatywnego języka angielskiego nie jest dla nich zwykle problemem, a przygotowany podręcznik ma im pomóc w opanowaniu tzw. Legal English, tak aby w trakcie dalszych studiów mogli swobodnie por

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.99 zł 99

bankowosc-elektroniczna-925419i.jpg

Bankowość elektroniczna

Gospodarowicz Andrzej

W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. bankowość mobilna. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwracają na najnowsze tendencje, tj.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 48.39 zł 59

beck.jpg

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych Komentarz

Marcin Wojewódka

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, która ma na celu stworzenie ram prawnych funkcjonowania powszechnego i dobrowolnego systemu oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb finansowych po osiągnięciu wieku emerytalnego lub nabyciu uprawnień emerytalnych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polecane działy

Polecane książki