Wydawnictwo C.H.Beck


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Grzegorz Sibiga

Książka o narzędziowym charakterze, zawierająca 2 podstawowe akty unijne, które na nowo regulują system ochrony danych osobowych w Polsce i w UE:- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 70.61 zł 79

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji prze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 317.99 zł 349

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych, warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji prze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 370.99 zł 399

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz

Ochrona danych osobowych RODO

Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz najistotniejszych problemów związanych z ochroną danych osobowych. Ponieważ większość autorów komenta

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 174.89 zł 199

Ulgi w CIT

Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej

Jakub Jankowski

Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-rozwojową, obniżonej stawki CIT dla dochodów z praw własności intelektualnej osiąganych w ramach IP Box oraz zwolnienia dla dochodu z now

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 151.57 zł 169

Orzecznictwo Aplikanta 9 zbiorów

Orzecznictwo Aplikanta 9 zbiorów: KC + KPC + KRO + KK + KPK + KSH + KPA + Prawo administracyjne materialne + Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych

KC , KPC , KRO , KK , KPK , KSH , KPA , Prawo administracyjne materialne , Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych. W skład pakietu wchodzą: Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych. Wybór orzecznictwa Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta Kodeks postępowania administracyjnego. Or

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 1091.79 zł 1221

Kodeks cywilny Komentarz

Kodeks cywilny Komentarz Załucki

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do kodeksu cywilnego na 2019 rok jest wyczerpującym omówieniem stosowania przepisów KC, przedstawia aktualny stan poglądów nauki i orzecznictwa, a ponadto – tam gdzie, zdaniem Autorów, było to niezbędne – wskazuje możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów omawianej ustawy. Ponadto Autorzy analizują bieżące problemy po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 270.29 zł 299

Kodeks drogowy Twoje Prawo

Kodeks drogowy Twoje Prawo Beck

Twoje Prawo

Stan prawny: 12 listopada 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 870, poz. 1180, poz. 1556, poz. 1579, poz. 1818).

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 31.24 zł 29.9

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Kodeks cywilny Komentarz Gniewek

Komentarze Kodeksowe

Komentarz do kodeksu cywilnego pod redakcją Edwarda Gniewka oraz Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Komentarz opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego komentarza było przedstawienie wywa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 309.51 zł 349

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2020 Beck Dzwonkowski

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 21.8.2019 r. Nr 4/VII/ 2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis l

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 272.41 zł 299

Polecane działy

Polecane książki