Wydawnictwo C.H.Beck


Postępowanie cywilne w pigułce

Postępowanie cywilne w pigułce Beck

Prawo w pigułce

Gacka-Asiewicz i wyd. Beck. Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników. A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację. Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważ

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 29.99 zł 29.9

Prawo pracy Florek

Prawo pracy Florek

Ludwik Florek

W podręczniku z prawa pracy omówiono zagadnienia objęte uniwersyteckim kursem tego przedmiotu, zawarte w Kodeksie pracy, ustawach dotyczących prawa pracy oraz aktach wykonawczych. Dotyczą one m.in.:przedmiotu, funkcji, zasad i źródeł prawa pracy,powstania, zmiany oraz ustania stosunku pracy,praw i obowiązków pracowników,odpowiedzialnośc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 50.28 zł 59

Zmiany w świadczeniach

Zmiany w świadczeniach wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Piotr Mrozek

Od 1 lipca 2019 r. wszystkie dzieci w Polsce zostaną objęte świadczeniem wychowawczym tzw. 500,. Jest to konsekwencja wejścia w życie ustawy z 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w świadczeniach - wychowawczym, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, dobry start

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 130.37 zł 149

Prawo podatkowe Mastalski

Prawo podatkowe Mastalski

Mastalski Ryszard

Podręcznik z prawa podatkowego składa się z trzech części. Wprowadzenia do prawa podatkowego. Ogólnego prawa podatkowego – zobowiązań podatkowych i postępowania podatkowego. Szczegółowego prawa podatkowego. Książka ta ma stanowić całościowe opracowanie prawa podatkowego. Prawo podatkowe ulega co roku daleko idącym zmianom. Nastą

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 77.14 zł 99

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz

Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Beck

Michał Czerniawski

W komentarzu omówiono, wyjaśniając przy tym wątpliwości interpretacyjne, przepisy ustawy z 10.5.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), które zawierają regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mającymi na celu administracyjno-prawną o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 155.81 zł 179

Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych

Księgowania w publicznych jednostkach oświatowych zagadnienie ewidencji księgowej

Dorota Adamek Hyska

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w publicznych jednostkach oświatowych, z uwzględnieniem specyficznych zdarzeń jakie występują w tych jednostkach, np. gospodarka żywieniowa (dokumentacja, uzgodnienia z intendentem, księgowania, kontrola, kalkulacja kosztów, przychody z tego tytułu a wy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 139.91 zł 159

Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Zarys prawa cywilnego Gniewek Machnikowski Studia prawnicze

Edward Gniewek

Książka z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej. Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostosowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 77.14 zł 99

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020

Prawo w praktyce

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 53.49 zł 59

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej

Księgowania w jednostkach pomocy społecznej 130 schematów księgowań opisy kont przykłady wyceny

Elżbieta Dworak

Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w jednostkach pomocy społecznej. Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w jednostkach pomocy społecznej, z uwzględnienie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 139.91 zł 159

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami lokalnymi

Piotr Walczak

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana na 2020 r. powinna uwzględnić wiele zupełnie nowych uwarunkowań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej przez JST. Dotyczą one m.in.: ustalania relacji spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych, ustalania relacji równoważenia wydatków bieżących z art. 242 ustawy o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polecane działy

Polecane książki