Wydawnictwo C.H.Beck


TeczkaspecjalistyBHPWzory.jpg

Teczka specjalisty BHP Wzory dokumentów z wyjaśnieniami

Praktyczne narzędzie niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków osób odpowiedzialnych za BHP w firmie. W publikacji znajdują się dokumenty dotyczące kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (np. odwołania od nakazów), programów szkoleń wstępnych i okresowych wraz z gotowymi instruktażami stanowiskowymi i prezentacjami multimedialnymi, wypadków (protokoły, statystyczna karta, rejestr, zawiadomienia, obliczanie kosztów), ryzyka za

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 276.57 zł 359

ksiazka+prawo+karne+studia+prawnicze.jpg

Prawo karne studia prawnicze

Andrzej Marek

Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania,- druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

ksiazka+prawo+karne+zawlocki+beck.jpg

Prawo karne Zawłocki

Michał Królikowski

Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać praktycy, np. sędziowie, prokuratorzy, adwokaci. Podręcznik prawo karne jest napisany przystępnym językiem i odbiega w tym zakresie od innych tego typu op

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.19 zł 99

ksiazka-o-prawie-konstytucyjnym-banaszak.jpg

Prawo konstytucyjne Banaszak

Banaszak Bogusław

Książka z prawa konstytucyjnego przedstawia całość problematyki tej gałęzi prawa, z uwzględnieniem praktyki związanej z realizacją norm konstytucyjnych.Zawiera zagadnienia dotyczące m.in.:konstytucyjnych zasad ustroju państwa,relacji pomiędzy prawem UE i prawem RP,status jednostki w państwie,prawa wyborczego,kompetencji organów państwowych.Ósme wydanie uwzględnia zmiany ustawowe po ukazaniu się poprzedniego wydania.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

prawo-finansow-publicznych-9788325563899.jpg

Prawo finansów publicznych

Agnieszka Mikos Sitek

W książce o prawie finansów publicznych omówione zostały zagadnienia ogólne finansów publicznych, pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej, prawo podatkowe i zagadnienia rynku finansowego. Książka Prawo finansów publicznych stanowi syntetyczne omówienie wielu autonomicznych zagadnień prawa finansowego. Trzecie wydanie uwzględnia liczne zmiany, jakie wprowadzono w odniesieniu do kluczowych regulacji będących podst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.05 zł 59

prawo-karne-gardocki.jpg

Prawo karne Gardocki Beck

Lech Gardocki

W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy przestępstw, m.in.: przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości oraz obrotowi gospodarczemu.W dziewiętnastym wydaniu uwzględniono ostatn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.19 zł 59

prawo-cywilne-ogolne-radwanski.jpg

Prawo cywilne część ogólna Olejniczak

Adam Olejniczak

Czternaste wydanie książki z prawa cywilnego uwzględnia ostatnie nowelizacje wprowadzone ustawą o prawach konsumenta oraz nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. W podręczniku prawniczym Prawo cywilne - część ogólna zostały opisane instytucje uregulowane w pierwszej Księdze Kodeksu cywilnego, w tym m.in.: - przedmioty stosun

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.05 zł 59

ksiazka+kp-kodeks-kpa-prawo-beck.jpg

Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Teksty Ustaw Becka

Teksty ustaw Becka z kodeksu postępowania administracyjnego zawierają: - Kodeks postępowania administracyjnego - Ustrój sądów administracyjnych - Postępowanie egzekucyjne w administracji - Postępowanie przed sądami administracyjnymi - Samorządowe kolegia odwoławcze - Trybunał Konstytucyjny - Ordynacja podatkowa oraz inne akty prawne Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa administracyjnego. Adresowana jest do prawnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 34.09 zł 39.99

ksiazka-beck-prawo-spolek-pyziol-szumanski.jpg

Prawo spółek Pyzioł Szumański

Andrzej Szumański

Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także dla prawników praktyków zajmujących się prawem spółek oraz wspólników bądź akcjonariuszy spółek, członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych lub kontrahentów spółek (

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

podrecznik-kryminalistyka-beck.jpg

Kryminalistyka Widacki Studia prawnicze

Studia Prawnicze

Książka z kryminalistyki z serii Studia Prawnicze w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki z kryminalistyki. Uwzględnia dorobek doktryny oraz aktualne orzecznictwo. Wysoki poziom merytoryczny gwarantują jego redaktorzy i autorzy, wybitni przedstawiciele nauki prawa. W książce Kryminalistyka omówione zostały zagadnienia dotyczące m.in.: - oględzin,- ujawniania, zabezpieczania i identyfikacji śladów,- metodologii śled

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 80.29 zł 99

Polecane działy

Polecane książki