Wydawnictwo C.H.Beck


BEKW-1223x_1.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Nicholas Faulkner

Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

the-great-dictionary-414588i.jpg

The Great Dictionary of Law and Economics English-Polish

Ożga Ewa

Drugie, zmienione, poszerzone i uzupełnione wydanie Wielkiego angielsko-polskiego słownika terminologii prawniczej i gospodarczej stanowi zbiór podstawowej terminologii wykorzystywanej w prawie, bankowości, ubezpieczeniach, rachunkowości oraz transporcie. Nowe wydanie zostało poszerzone o ponad 4.000 wyrazów, terminów i wyrażeń.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 195.79 zł 249

PWEW-01668.jpg

Bankowość elektroniczna

Andrzej Gospodarowicz

W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. bankowość mobilna. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwracają na najnowsze tendencje, tj.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 49.44 zł 59

Regulaminyinstrukcjeprocedury.jpg

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– omówienie aż 45 różnych zagadnień, któr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.99 zł 169

PrawoprywatneKomentarz.jpg

Prawo prywatne międzynarodowe Komentarz

Maksymilian Pazdan

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze akty prawne systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one kanon literatury prawniczej. Uporządkowana struktura tekstu, powoływanie orzeczeń, głos oraz literatury, rozszerzających określoną tematykę, ułatwiają zdobycie wyczerpującej wiedzy z p

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 285.99 zł 349

Prawo-prasowe-komentarz-2013.jpg

Prawo prasowe Komentarz Kosmus Kuczyński

Bogusław Kosmus

Komentarz do prawa prasowego obejmuje zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego. Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk został położony na jasność, konkretność oraz walor utylitarny. Publikacja ta również w sposób prosty i jasny wyjaśnia wszelkie skomplikowane zagadnienia prawnicze związane z przepisami regu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 219.89 zł 269

Publiczne-prawo-gospodarcze-Tom-8A.jpg

Publiczne prawo gospodarcze Tom 8A System Prawa Administracyjnego

Roman Hauser

Publiczne prawo gospodarcze – ze względu na obszerność, rozległość omawianej tematyki i stopień skomplikowania poruszanych w nim zagadnień – jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Administracyjnego – Tomu 8A i 8B. Tom 8A z serii System Prawa Administracyjnego poświęcony jest poszczególnym zagadnieniom z zakresu prawa administracyjnego gospodarczego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 320.40 zł 399

Kodeksrodzinnyopiekunczy2013.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek

Komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o liczne orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego z tezami orzeczeń oraz fragmentami uzasadnień, a także orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz najno

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 246.68 zł 299

ustawa-kredycie-konsumenckim-komentarz-stanislawska.jpg

Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz Stanisławska

Marta Stanisławska

Komentarz do ustawy o kredycie konsumenckim, który będzie przeznaczony głównie do przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich oraz radców prawnych i adwokatów świadczących doradztwo prawne na rzecz takich przedsiębiorców. W komentarzu zostały omówione praktyczne konsekwencje i zasady stosowania poszczególnych przepisów ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów budzących wątpliwości praktyczne, w tym przepis

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 120.99 zł 149

klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowania-komentarz.jpg

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania Komentarz

Maciej Guzek

Prezentowana publikacja stanowi komentarz do dodanego do Ordynacji podatkowej ustawą z 13.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 846 ze zm.) o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw działu IIIa Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania (art. 119a−119zf). Przepisy te obowiązują od 15.7.2016 r. Zespół tych przepisów nazywanych jest tzw. klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. W publikacji omówiono m.in. następuj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polecane działy

Polecane książki