Wydawnictwo C.H.Beck


Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Ustawa o rachunkowości The Accounting Act

Joanna Adamczyk

Drugie wydanie tłumaczenia ustawy o rachunkowości na język angielski stanowi próbę oddania w języku angielskim zagadnień polskiej rachunkowości w sposób jak najbardziej zbliżony do konwencji obowiązujących w tym zakresie w dokumentacji spółek europejskich, stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i Międzynarodowe Standar

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 170.49 zł 189

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu 2019 Heliosz

Aneta Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 60 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Nowością w tym wydaniu są zamieszczone statyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 90.19 zł 99

Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Pokrewieństwo i powinowactwo pochodzenie dziecka stosunki między rodzicami a dziećmi przysposobienie obowiązek alimentacyjny Komentarz

Henryk Haak

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Wierzbowski

Marek Wierzbowski

Praca obejmuje trzy podstawowe procedury administracyjne – postępowanie ogólne, podatkowe i egzekucyjne oraz zawiera także części dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, postępowań szczególnych (m.in. przed prezesem UOKiK i przed Sądem Ochrony Konkurencji) i postępowania administracyjnego w Unii Europejskiej. Czytelnik

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 58.29 zł 69

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Sektor publiczny w praktyce

Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawiamy w poradniku. A zwieńczeniem będzie wskazanie możliwych rozstrzygnięć wydawanych przez organ w wyniku weryfikacji taryf, ich konsekwe

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Prawo i proces karny skarbowy Wilk Zagrodnik

Leszek Wilk

Książka zawiera omówienie zagadnień niezbędnych w procesach dydaktycznych studiów i aplikacji prawniczych, a jednocześnie, dzięki szerszej analizie zagadnień specyficznych dla prawa karnego skarbowego, stanowi ekspozycję problemów naukowych tej dziedziny prawa. Publikacja obejmuje kompleksowe przedstawienie problematyki materialnoprawnej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 60.49 zł 75

Kodeks cywilny Tom 1 Komentarz

Kodeks cywilny Tom III Komentarz 2019 do art. 627–1088

Maciej Gutowski

Kodeks cywilny. Tom III. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 627–1088 obejmujące część szczegółową zobowiązań oraz spadki. Obecne wydanie komentarza zawiera znacząco rozbudowane w stosunku do poprzedniego wydania komentarze dotyczące Części szczegółowej prawa zobowiązań, dotyczące poszczególnych umów co czyni z niego najsze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 310.29 zł 349

Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk

Prawo obrotu nieruchomościami Strzelczyk

Ryszard Strzelczyk

Podręcznik prawniczy z prawa obrotu nieruchomości wyjaśnia w przystępny usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami. W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: - pojęcia nieruchomości w prawie polskim, - aktu notarialnego jako szczególnej formy czynności pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 46.09 zł 59

Kodeks wykroczeń Komentarz Daniluk

Kodeks wykroczeń Komentarz 2019 Daniluk

Komentarze Kompaktowe

Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, omówieniem ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie się do

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Pytania otwarte 2019

Henryk Dzwonkowski

Najnowsze wydanie publikacji zawiera odpowiedzi na pytania otwarte opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowszą uchwałą z 17.1.2019 r. Nr 2/VII/ 2019 r., która wchodzi w życie z dniem 1.3.2019 r. Pod każdym pytaniem Autorzy udzielili opisowej odpowiedzi na pytanie oraz wskazali właś

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 267.49 zł 299

Polecane działy

Polecane książki