Wydawnictwo C.H.Beck


ksiazka-aplikacja-od-ogolu-do-szczegolu-2017-akty-beck.jpg

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aneta Heliosz

Książka Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 54 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. W książce Aplikacja od ogółu do szczegółu wyd. Beck można znaleźć m.in. najważniejsze informacje z: Konstytucji RP, Kodeksu cywilnego

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 79.69 zł 99

KodekscywilnyEdycjasadowa2013.jpg

Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Koszty sądowe cywilne oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 czerwca 2018 rokuKodeks postępowania cywilnego zawiera zmiany wchodzące w życie: - Kodeks cywilny,- Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny,- Kodeks postępowania cywilnego,- Przepisy wprowadzające kodeks postępowania cywilnego,- Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,- Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kk-2013-kodeks-karny-beck-karnego.jpg

Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. Stan prawny: 11 czerwca 2018 roku Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.6.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1010) oraz 14.6.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1039). KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania karn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Regulaminyinstrukcjeprocedury.jpg

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna - z dostępnych na rynku wydawniczym - publikacja ze wzorami dokumentów wewnętrznych dla sektora finansów publicznych– omówienie aż 45 różnych zagadnień, któr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.99 zł 169

planowanieprzestrzennekomentarz2015.jpg

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Niewiadomski Zbigniew w komentarzu do planowania i zagospodarowania przestrzennym przedstawia aktualne ustawy. Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ksiazka-procedury-elektronicznego-zarzadzania.jpg

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji

Grzegorz Abgarowicz

Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji. Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugiej strony – realizowane w ramach współpracy między różnymi podmiotami. We wszystkich tych aspektach istotną rolę odgrywa wykorzystanie możliwości elektronicznej komunikacji przy załatwianiu spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

kpc-komentarz-do-zmian.jpg

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Stefan Jaworski

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Nr projektu UD309).Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i w konsekwencji skrócenia czasu rozpoznania spraw przez sądy poprzez koncentrację materiału dowodowego w fazie wstępnej pr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

handel-ludzmi-w-celu-wykorzystania-seksualnego.jpg

Handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego

Barbara Namysłowska Gabrysiak

Książka stanowi monograficzne opracowanie problematyki handlu ludźmi w celu wykorzystania seksualnego. W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie jak prawo – zarówno międzynarodowe (w tym UE), jak i krajowe – oraz organy ścigania i wymiar sprawiedliwości reagują na zjawisko współczesnego niewolnictwa w celu wykorzystania seksualnego, którego ofiarami, w przeważającej większości przypadków są kobiety i w jakim kierunku nale

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

zaleglosci-z-najmu-ksiazka.jpg

Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + płyta CD

Andrzej Bielski

Praktycznie wszystkie gminy w Polsce borykają się z problemem nieściągalnych należności z tytułu czynszu za najem lokali komunalnych. Skala zadłużenia najemców jest olbrzymia, a podejmowane przez władze gmin kroki zmierzające do jej redukcji są w często nieefektywne. Celem niniejszej książki jest przybliżenie pracownikom realizującym czynności polegające na windykacji należności czynszowych, szeroko rozumianego otoczenia pra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

organizacja-wyborow-samorzadowych.jpg

Organizacja wyborów samorządowych

Grzegorz Gąsior

Organizacja wyborów samorządowych. Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów samorządowych, w tym przed podmiotami administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia także zmiany prawne, które dokonały się w styczniu 2018 r. lub dokonają, w przepisach Kodeksu wyborczego w wyniku wejścia w życie ustawy z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia u

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polecane działy

Polecane książki