Wydawnictwo C.H.Beck


infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck

Prawo w praktyce

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 53.49 zł 59

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych

Zamknięcie roku 2019 w jednostkach finansów publicznych Cellary Beck

Mieczysława Cellary

Wysyłka książki w styczniu 2020 roku. W związku z nowym rozporządzeniem z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont sprawozdania finansowe za 2018 r. były sporządzone według nowych zasad. Pojawił się też całkiem nowy element sprawozdania finansowego, czyli „Informacja dodatkowa". Od czasu wejścia w życie tego nowego ro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 149.45 zł 159

Kodeks karny skarbowy komentarz

Kodeks karny skarbowy komentarz Beck

Grzegorz Skowronek

Komentarz do kodeksu karno skarbowego stanowi kompleksowe omówienie przełomowego w historii polskiego prawa karnego skarbowego aktu – ustawy z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.). Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 155.81 zł 179

Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Prawo administracyjne podręcznik dla aplikantów

Dominika Wetoszka

Autorzy publikacji przypominają w streszczeniu temat od strony teoretycznej, a następnie przedstawiają wyczerpująco w formie przykładów, kazusów, orzeczeń i wzorów pism i dokumentów. W ten sposób autorzy realizują założenie, jakim jest praktyczne podanie wiedzy i jej zastosowanie w praktyce adwokackiej. Dzięki książkom aplikant zro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 85.81 zł 99

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2019

Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2020 Lachiewicz

Wojciech Lachiewicz

Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 16.7.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1363). Część nowych przepisów weszła w życie 1.1.2019 r., część 1.4.2019

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 112.35 zł 129

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji Komentarz

Marta Dargas Draganik

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 10.5.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162), która wprowadza nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadziła mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia inw

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 130.37 zł 149

Pomoc materialna dla uczniów Ciszewski

Pomoc materialna dla uczniów stypendia i zasiłki szkolne oraz stypendia motywacyjne Ciszewski

Piotr Ciszewski

O praktycznym wymiarze tej książki stanowią liczne odpowiedzi na pytania oraz zbiór rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów. Do książki dołączono płytę CD z 37 wzorami dokumentów związanych z udzielaniem pomocy materialnej (zawiadomienia, oświadczenia, decyzje, uchwały i regulaminy – również w zakresie RODO). Ponadto znajdą w niej

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z RODO

Bezpieczeństwo danych osobowych podejście oparte na ryzyku

Leszek Kępa

Książka Bezpieczeństwo danych osobowych skierowana jest do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zarówno jako administratorzy danych, jak i podmioty przetwarzające (tzw. „procesorzy") i w związku z tym zobowiązane są zabezpieczać te dane. Swoim zakresem obejmuje stosowanie zabezpieczeń danych osobowych zgodnie z wymaganiami RODO

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 132.49 zł 149

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Artur Hołda

Planowany termin wysyłki książki o zamknięciu roku to 17 grudnia 2019. Opracowanie przedstawia niezbędne informacje w zakresie zamknięcia rocznego 2019 w kontekście bilansowym oraz podatkowym. Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 190.79 zł 199

Kalendarz Prawnika 2019 Gabinetowy

Kalendarz Prawnika 2020 Gabinetowy

Gabinetowy Kalendarz Prawnika na 2020 rok idealnie sprawdza się w pracy! Gabinetowy Kalendarz Prawnika to:- tydzień na dwóch stronach;- daty popularnych imienin i świąt;- kalendarz miesiąca;- skrócony roczny kalendarz;- motto tygodnia;- wykaz instytucji prawniczych - DOSTĘP ON-LINE: Do wykazu instytucji prawniczych wraz z adresami i telef

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 69.54 zł 79

Polecane działy

Polecane książki