Wydawnictwo C.H.Beck


Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników

Dagmara Lewicka

Celem głównym niniejszej monografii jest identyfikacja relacji zachodzących między systemem zarządzania kapitałem ludzkim (ZKL), zaufaniem organizacyjnym a zaangażowaniem pracowników. Podstawowym pytaniem prowadzonego postępowania badawczego jest: w jakim stopniu jest możliwe wywieranie wpływu na zaangażowanie pracowników dzięki syste

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 87.73 zł 99

Vademecum głównego księgowego

Vademecum głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD

Monika Kaczurak Kozak

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor pub

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 162.85 zł 189

Vademecum głównego księgowego

Vademecum głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego + płyta CD

Monika Kaczurak Kozak

W książce przedstawiamy „fundamenty” księgowe i finansowe, które pozwolą księgowym zrozumieć nawet najtrudniejsze zagadnienia oraz wyjaśnią specyficzne dla sektora publicznego zagadnienia i pojęcia (np. plan finansowy, klasyfikacja budżetowa, przychody i rozchody itp.). Publikacja w sposób jasny i kompleksowy przedstawia sektor pub

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 163.70 zł 189

Prawo zamówień publicznych Komentarz Pieróg

Prawo zamówień publicznych Komentarz 2019 Pieróg

Duże Komentarze Becka

Komentarz do Prawa zamówień publicznych autorstwa wybitnego specjalisty w poruszanej tematyce Jerzego Pieróga stanowi najlepsze na rynku omówienie: przepisów ogólnych Prawa zamówień publicznych, zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środków ochrony prawnej, kontroli udzielania zamówień publicznych, organów właściwych w spr

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.14 zł 299

Ustawa o finansach publicznych Komentarz Misiąg

Ustawa o finansach publicznych Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Komentarz

Wojciech Misiąg

Ostatnią uwzględnioną w Komentarzu do ustawy: o finansach publicznych zmianą jest ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2354), która wchodzi w życie 2.1.2019 r., o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ustawa z 3.7.2018 r. P

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 320.99 zł 369

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Ustawa o rachunkowości Komentarz Helin

Andre Helin

Zawiera zmiany wchodzące w życie 1.1.2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255); 26.1.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 61) oraz 14.2.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 245). Obejmuje również zmiany w podwójnym stanie prawnym z ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 991), a także z projektu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 262.14 zł 299

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck

Klasyfikacja budżetowa 2019 Beck + płyta CD

Wojciech Lachiewicz

W dniu 12.2019 r. (z mocą od 1.1.2019 r.) weszła w życie nowelizacja klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257). Część zmian wchodzi dopiero od 1.1.2020 r. i ma zastosowanie do planów finansowych i uchwały budżetowej na 2020 r. W książce tej przedstawiamy: Najliczniejszy zbiór na rynku z zakresu klasyfikacji bu

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 146.58 zł 159

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych - 130 gotowych instrukcji zarządzeń regulaminów

Piotr Walczak

Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, lub też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej książki wyd. Beck będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując go

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 162.85 zł 189

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po nowelizacji Komentarz

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz

Jerzy Bieluk

W komentarzu zostały uwzględnione wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 26.4.2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3298). Komentarz skierowany jest przede wszystkim do notariuszy, sędziów, adwokatów, radców prawnych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych

Kamil Kazimierczak

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zagadnienie na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 134.81 zł 149

Polecane działy

Polecane książki