Wydawnictwo C.H.Beck


maciej-rogalski.jpg

Ustawa o Straży Granicznej Komentarz

Komentarze Becka

Prezentowana pozycja – Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.). Ustawa reguluje stosunek służbowy prawie 15 000 funkcjonariuszy Straży Granicznej – jest zatem dla funkcjonariuszy Straży Granicznej niczym Kodeks pracy dla pracowników. Ponadto w niektórych aspektach reguluje ona sytuacje prawną rodzin funkcjonariuszy. Ustawa o Stra

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 148.49 zł 179

postepowanie-karne-beck-ksiazka-2017.jpg

Postępowanie karne Boratyńska

Katarzyna Boratyńska

Książka z postępowania karnego w sposób kompleksowy, zwięzły i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskiego procesu karnego. Autorzy książki w poszczególnych rozdziałach omawiają zarówno unormowania, które nie uległy zmianom jak i te, które poddano, często daleko idącym, modyfikacjom. Podręcznik stanowi w tym kontekście przewodnik pomagający zrozumieć istotę wprowadzonych nowelizacji i wskazuj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 76.99 zł 99

infokalendarz-kadrowo-ksiegowy-2019.jpg

infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2019

Prawo w praktyce

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.: umów stosowanych w zatrudnieniu urlopów wypoczynkow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 54.99 zł 59

ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-osobowych-komentarz.jpg

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych Komentarz

Marlena Sakowska Baryła

W komentarzu w sposób kompletny i szczegółowy omówiono rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (RODO). Wskazano w nim m.in. na: nowe obowiązki administratorów danych i podmiotów przetwarzających, w tym na obowiązek uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz wprowadzenia mechanizmów domyślnej ochro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 147.39 zł 179

Wzory-pism-w-swiadczeniach-rodzinnych-funduszu-alimentacyjnym.jpg

Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym

Sektor publiczny w praktyce

Celem książki Wzory pism w świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnym jest przedstawienie zmian wprowadzonych do dwóch ustaw: z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych i z 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – w formie wzorów dokumentów. Dodatkowo wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 116.59 zł 149

ksiegowaniefinansepubliczne.jpg

Księgowania w układzie problemowym w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie ewidencji księgowej zachodzącej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych w podziale na problemy ewidencyjne występujące w tych jednostkach, z uwzględnieniem zmian jakie wprowadziło nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13.9.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 142.89 zł 159

Prawo-gospodarcze-spolek.jpg

Prawo gospodarcze i spółek

Joanna Ablewicz

Prawo gospodarcze i spółek to książka, która ma służyć jako pomoc w przyswojeniu, usystematyzowaniu i samodzielnym sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze jak i w trakcie ich trwania. W książce Prawo gospodarcze i spółek materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów,

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 100.75 zł 129

pismaprocesowesprawycywilne-2016.jpg

Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński

Andrzej Zieliński

Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią profesjonalną pomoc dla radców prawnych i adwokatów. Książka Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD to publikacja, która zawiera około 300 wzorów pism procesowych, obejmujących zarówno procesowe, jak i

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 164.99 zł 199

zarys-prawa-cywilnego+gniewek.jpg

Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Edward Gniewek

Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własności intelektualnej. Układ książki z zarysu prawa cywilnego dostosowany jest do toku wykładu przyjętego na wielu polskich wydziałach prawa, a treść przedstawia na

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 78.09 zł 99

wspolnota-mieszkaniowa-ochrona-danych.jpg

Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej

Marcin Nowak

Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych- Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe, np. koszty rozliczeń członków kopie uchwał rady nadzorczej w sprawie wysokości wynagrodzenia prezesa zarządu, pozostałym członkom wspólnoty lub spółdzielni- Udostępnianie danych osobowych lub dokumentów członków osobom trzecim, np. b

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 104.49 zł 129

Polecane działy

Polecane książki