Wydawnictwo C.H.Beck


Prawo autorskie

Prawo autorskie w instytucjach kultury

Aleksandra Sewerynik

Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy instytucji kultury, samorządowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 122.95 zł 139

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian

Kodeks postępowania cywilnego Komentarz do zmian Reforma KPC 2019

Stefan Jaworski

Komentarz do zmian omawia wszystkie przepisy zmienione przez ustawę z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw, a także zmiany wynikające z innych ustaw nowelizujących i aktualnych projektów. Ustawa z 4.7.2019 r. usprawnia postępowanie w sprawach cywilnych i skraca czas rozpoznania spraw przez sądy cy

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 132.49 zł 149

Prawo pracy Barzycka-Banaszczyk

Prawo pracy Barzycka Banaszczyk Skrypty Becka

Barzycka Banaszczyk Małgorzata

Skrypty Becka z prawa pracy uwzględnia przede wszystkim zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy z powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz. 2138) dotyczące przepisów urlopowych (art. 1552, 165 pkt 3 oraz 166 pkt 3) w zakresie uzupełni

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 51.35 zł 65

Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu 2019 Heliosz

Aneta Heliosz

Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z ok. 60 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystępnej i zrozumiałej formie. Nowością w tym wydaniu są zamieszczone statyst

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 87.73 zł 99

Ustawa o pomocy społecznej

Ustawa o pomocy społecznej Komentarz 2019 Beck

Ustawy w praktyce

Najnowszy komentarz do ustawy o pomocy społecznej stanowi istotne novum wśród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i skierowany do praktyków. Główny nacisk położony został na problemy z jakimi na co dzień spotykają się pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Obok odwołań do bieżącego orz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 169.59 zł 179

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury

Dokumentacja wewnętrzna w instytucjach kultury 100 wzorów dokumentów

Teresa Krawczyk

W 2019 roku wprowadzono wiele zmian podatkowych, które dotknęły instytucje kultury. Dotyczy to m.in. obowiązku przygotowania informacji o schematach podatkowych czy obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (kas on-line). Rozszerzenia mechanizmu podzielonej płatności na 152 grup towarów lub usług określonych według P

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 169.59 zł 189

Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych

System Oznaczeń Kodeksowych czyli jak pracować z kodeksami i pisać pisma procesowe

Aplikacje prawnicze

Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych. ASOT czyli Aplikacyjny System Oznaczeń Tematycznych to coś więcej niż książka dla aplikantów adwokackich i radcowskich oraz osób spoza aplikacji przygotowujących się do prawniczych egzaminów zawodowych. Nowatorski system opracowany przez Autorki – które z powodzeniem przeszły egzamin końcow

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 77.25 zł 89

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak 2019

Michał Bieniak

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział, a także przepisy karne. Dzieło zawiera również bogatą analizę o

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 264.99 zł 299

Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Apelacja oskarżyciela Komentarz praktyczny Wzory pism procesowych

Prawo Sądowe

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana publikacja zawiera komentarz praktyczny oraz wzory pism procesowych. Autor przede wszystkim skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej pop

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 131.43 zł 149

Kalendarz Prawnika 2019 Gabinetowy

Kalendarz Prawnika 2020 Gabinetowy

Gabinetowy Kalendarz Prawnika na 2020 rok idealnie sprawdza się w pracy! Gabinetowy Kalendarz Prawnika to:- tydzień na dwóch stronach;- daty popularnych imienin i świąt;- kalendarz miesiąca;- skrócony roczny kalendarz;- motto tygodnia;- wykaz instytucji prawniczych - DOSTĘP ON-LINE: Do wykazu instytucji prawniczych wraz z adresami i telef

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 72.75 zł 79

Polecane działy

Polecane książki