Wydawnictwo C.H.Beck


wynagrodzenia-w-oswiacie-2011-beck.jpg

Wynagrodzenia w oświacie

Artur Klawenek

Wynagrodzenia w oświacie 2018 to pierwsze, unikalne źródło wiedzy na ten temat zmodyfikowanego systemu płac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy całego systemu do obecnych zmian. Współczesny system wynagrodzeń nauczycielskich wynika z ustrojowego założenia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zadań publicznych (oświata) i przekazania części z nich w ręce środowiska lokalnego (samorządowca, nauczyciela, ro

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 116.14 zł 139

kc-2011-komentarz-6.jpg

Kodeks cywilny Komentarz do art 1-449

Krzysztof Pietrzykowski

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz do art. 1–449(10)

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks-postepowania-karnego-Code-Criminal-Procedure.jpg

Kodeks postępowania karnego The Code of Criminal Procedure

Joanna Adamczyk

Tłumaczenie zostało uaktualnione o najnowsze zmiany w przepisach i odzwierciedla stan prawny obowiązujący w kwietniu 2018. W szczególności uwzględnia ono obszerną, kompleksową oraz systemową reformę procedury karnej z 2016 roku, która w zasadniczy sposób odwróciła nurt wcześniejszej reformy procesu karnego z lipca 2015 roku. Nowe wydanie, uaktualniając tłumaczenie o najnowsze zmiany do przepisów, uaktualnia tłumaczenie o szere

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

metodykapracysadadministracyjnych.jpg

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

Janusz Drachal

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień, jak:- czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),- postępowanie w I instancji, czyli właściwość sądu, dopuszczalność skargi, podstawy wyłąc

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 167.06 zł 199

ksiegi-wieczyste-gniewek.jpg

Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz

Gniewek Edward

Księgi wieczyste Art. 1-582 KWU. Art. 6261-62613 KPC Komentarz. Drugie wydanie opisuje stan prawny na maj 2018 r., co oznacza, że omówiono w nim wszystkie dotychczasowe zmiany w regulacji dot. ksiąg wieczystych oraz postępowania wieczystoksięgowego. Ponadto publikacja została uzupełniona o komentarz do pojawiających się na kanwie nowych regulacji zagadnień dotyczących wniosków składanych przez naczelników urzędów skarbowych, spec

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

finansowej-jednostki-finansow-publicznych-ksiazka.jpg

Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych

Mieczysława Cellary

Księgowania pomocne przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 r., w tym nowego elementu sprawozdania „Informacja dodatkowa”! Pracownicy służb finansowo-księgowych na co dzień muszą ewidencjonować operacje gospodarcze. Pomocne w tym mogą być schematy księgowe opisane w publikacji: Księgowania w układzie sprawozdawczości finansowej w jednostkach finansów publicznych Poruszana w opracowaniu tematyka obejmuje zagadnienie e

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 134.54 zł 149

ksiazka-podrecznik-prawo-rodzinne-prawnicze.jpg

Prawo rodzinne i opiekuńcze Smyczyński

Smyczyński Tadeusz

W dziewiątym wydaniu książki o prawie rodzinnym i opiekuńczym uwzględniono nowe publikacje dotyczące znowelizowanych przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego, propozycje ich dalszej korekty, dokonano reasumpcji poglądów dotyczących charakteru prawnego przesłanek zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkiem na płaszczyźnie prawa świeckiego oraz poddano analizie najnowsze poglądy co do ustawowych i umownych małżeńskich ustroj

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

ksiazka-egzamin+testy+doradca+podatkowy+2017.jpg

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Mariusz Jabłoński

Egzamin na doradcę podatkowego. Testy zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z uchwałą z 28.4.2017 r. Nr 19/VI/2017 oraz uchwałami zmieniającymi: z 20.10.2017 r. Nr 28/VI/2017 oraz z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zad

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

brak.jpg

Instrukcje księgowe i podatkowe 2018

Hołda Artur

Instrukcje księgowe podatkowe 2018

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

pisma-procesowe-sprawach-rodzinnych-2016.jpg

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami

Haak Henryk

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD obejmują około 140 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Tymi pismami w sprawach rodzinnych, przedstawionymi w książce, są nie tylko pisma, które są ściśle związane z unormowaniami zawartymi w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, ale również te, które wynikają m.in. z nast

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Cena: 147.80 zł 189

Polecane działy

Polecane książki