Wydawnictwo C.H.Beck


Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych

Zamknięcie roku 2020 w jednostkach finansów publicznych Cellary Beck

Mieczysława Cellary

Praktyczny komentarz w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz zamykania ksiąg rachunkowych w jednostkach finansów publicznych. Poruszone w książce zagadnienia dotyczą m.in.: prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zam

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatki 2020 Beck

Podatki 2021 Beck

Podatki 2021

Kompleksowy zbiór podatkowych aktów prawnych. Stan prawny: 8 stycznia 2020 r. (do Dz.U. z 2020 r. poz.25). W książce karta zdrapka z dostępem do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych. Podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułów, które wchodzą w życie: 1.2.2020 r. (Dz.U. z2019 r. poz. 2550) 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Kodeks karny skarbowy komentarz

Kodeks karny skarbowy komentarz Beck

Leszek Wilk

Komentarz uwzględnia specyfikę prawa karnego skarbowego, odnosząc się w sposób szczegółowy do przepisów spoza Kodeksu karnego skarbowego, w tym przepisów podatkowych, celnych, dewizowych oraz dotyczących organizacji gier hazardowych. Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące przede wszystkim: przestępstw i wykroczeń skarbowych, po

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Apelacje cywilne i karne Komentarz praktyczny z orzecznictwem wzory pism procesowych

Stefan Jaworski

Komentarz praktyczny omawiający całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. Ponadto publikacja wzbogacona jest o wzory pism procesowych oraz wybór orzecznictwa. Najnowsze wydanie uwzględnia obowiązujący stan prawny, w tym wszystkie zmiany jakie zaszły w proces

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2020

Podatkowe Teksty Ustaw Becka

Celem publikacji jest dostarczenie specjalistycznej oraz aktualnej wiedzy o sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (m.in. CIT, PIT, VAT). Takie dualne podejście do zamknięcia rocznego niewątpliwe stanowi wartość dodaną dla praktyków życia gospodarczego. Książka zawiera omówienie zmian, które weszły w życie

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

VAT Komentarz Michalik

VAT Komentarz 2021 Beck Michalik

Tomasz Michalik

VAT. Komentarz, wyd. 16 – najszerszy na rynku komentarz do ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) – wyjaśnia praktycznie zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu opodatkowania VAT dostawy towarów, w tym wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy oraz świadczenia usług; określenia miejsca świadcze

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Prawo budowlane Komentarz Niewiadomski

Zygmunt Niewiadomski

Kolejne, 10. wydanie komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, uwzględniając jednocześnie najnowszy stan prawny. Przedmiotowa ustawa normuje zagadnienia dot

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Egzamin na doradcę podatkowego Testy

Egzamin na doradcę podatkowego Testy 2021

Mariusz Jabłoński

Publikacja zawiera pytania testowe opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego zgodnie z najnowsza uchwałą z 1.10.2020 r. Nr 7/VII/2020. Pod każdym pytaniem Autorzy wskazali właściwą podstawę prawną (właściwy przepis lub grupa przepisów), która pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie e

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz

Krzysztof Lisowski

Karta Nauczyciela reguluje stosunki pracy nauczycieli zatrudnionych m.in. w szkołach, przedszkolach, placówkach i administracji oświatowej. Jest aktem prawnym zawierającym szereg rozwiązań odrębnych względem Kodeksu pracy, przykładowo przewiduje możliwość rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem jedynie ze ściśle określonych przycz

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Komentarze Kompaktowe

Prawo zamówień publicznych. Komentarz to pierwszy na rynku komentarz omawiający nową ustawę z 11.9.2019 r. (wraz z nowelizacjami tej ustawy), która wchodzi w życie 1.1.2021 r. Nowa ustawa ma na celu uproszczenie procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych oraz zwiększenie konkurencyjności i dostępu do ryn

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck

Polecane działy

Polecane książki