Wydawnictwo CeDeWu


Księgowość w małej i średniej firmie

Księgowość w małej i średniej firmie

Tokarski Andrzej

W praktyce wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie ewidencji, co wiąże się z koniecznością znajomości ustaw podatkowych i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. Do nich właśnie skierowane jest to opracowanie, które pozwala Czytelnikom na zapoznanie się z podstawowymi zasadami prowadzenia ewidencji dla celó

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Bank w sądzie Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne

Bank w sądzie Hipoteka po nowelizacji oraz bankowe tytuły egzekucyjne

Łopalewski Bartosz

Działalność każdego banku, polegająca na udzielaniu pożyczek i kredytów, stawia go w roli cywilnoprawnego wierzyciela. Zapobiegliwy wierzyciel, dbając o własne interesy majątkowe, powinien znać mechanizmy prawne służące zabezpieczaniu wierzytelności oraz ich egzekwowaniu. Niektóre z nich stosowane są w praktyce sporadycznie, inne z

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Cena: 32.10 zł 42

Współczesna bankowość hipoteczna

Współczesna bankowość hipoteczna

Szelągowska Anna

Współczesna bankowość hipoteczna to jedna z pierwszych pozycji na polskim rynku wydawniczym, która łączy w sobie zagadnienia związane z systemami i instrumentami finansowania oraz refinansowania hipotecznego w skali krajowej i ogólnoświatowej. Wydarzenia na światowych rynkach finansowych, jakie miały miejsce w pierwszej dekadzie XXI wie

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Cena: 50.20 zł 69

Wzory i tablice Metody statystyczne i ekonometryczne

Wzory i tablice Metody statystyczne i ekonometryczne

Iwona Bąk

Zespół doświadczonych nauczycieli uniwersyteckich przygotował podręcznik ze statystyki opisowej. Publikacja ta jest kierowana także do studentów, jak i praktyków. Wieloletnia praktyka autorek w nauczaniu statystyki wskazuje, że do prowadzenia rzetelnych analiz wspomaganych narzędziami statystycznymi konieczne jest nie tylko studiowanie li

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw

Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw

Wasielewska Marszałkowska Iwona

Publikacja „Spedycja we współczesnych łańcuchach dostaw", dostarcza Czytelnikowi nie tylko fundamentalny i syntetyczny obszar wiedzy teoretycznej o tym, czym jest spedycja, jakie są jej główne funkcje i jaka jest współczesna rola spedytora, ale także podkreśla istotę logistycznych aspektów i pozwala na zrozumienie traktowania spedycj

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Cena: 29.75 zł 35

Rachunkowość finansowa Szczypa

Rachunkowość finansowa Szczypa

Szczypa

Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne w życiu zawodowym, którymi są: - wycena i ewidencja składników majątku - wycena i ewidencja składników kapitałów własnych i obcych - wycena i ewidencja kosztów i przychodów - obliczanie wynagrodzenia netto, zaliczek na podatek dochodowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Cena: 35.65 zł 49

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce

Finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rynek kapitałowy w Polsce

Kołosowska Bożena

Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wymiarze. Jest to pierwsza w kraju publikacja o charakterze zwartym przedstawiająca problem finansowania MŚP poprzez rynek kapitałowy w tak szerokim wy­miarze. Stanowi ciekawy przyczynek w dyskusji na

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Cena: 32.74 zł 45

Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników

Podstawy prawa w Polsce Prawo dla nieprawników

Nowak Maciej Jacek

W opinii większości nieprawników prawo jest skomplikowaną,monotonną i trudną do zrozumienia dziedziną nauki. Niniejsza książka to próba zaprzeczenia powyższej tezie: pozostając wiernym wymogom języka prawniczego autor stara się w możliwie najbardziej przystępny sposób omówić poszczególne instytucje prawne,wyjaśniając je dodatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Rynek kapitałowy i jego rozwój

Rynek kapitałowy i jego rozwój

Nawrot Wioletta

Książka Rynek kapitałowy i jego rozwój stanowi pogłębiony i wielopłaszczyznowy analizę nad istotą rynku kapitałowego, a w szczególności rynku papierów wartościowych, i występujących na nim tendencji. W książce przedstawiono m.in.: strukturę rynku kapitałowego, podmioty w nim uczestniczące, instytucje organizuj?ce i nadzorują

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Cena: 37.45 zł 49

Zarządzanie jakością w usługach publicznych

Zarządzanie jakością w usługach publicznych

Krzysztof Opolski

Brak jest jak dotychczas wyczerpującej wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz pełnej znajomości mechanizmów zarządzania jakością w instytucjach publicznych. Tę istotną lukę w polskim piśmiennictwie wypełnia wychodząc naprzeciw pilnemu zapotrzebowaniu książka autorstwa K. Opolskiego i P. Modzelewskiego pt. Zarządzanie j

Wydawnictwo: Wydawnictwo CeDeWu

Cena: 34.20 zł 47

Polecane działy

Polecane książki