Wydawnictwo Difin


rachunkowosc-finansowa-w-469716i.jpg

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Olchowicz Irena

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowo­ści. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle rozszerzać swoją wiedzę z zakre­su rachunkowości, żeby orientować się w dotychczasowych możliwościach zastosowania zasad

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 86.43 zł 110

rachunkowosc-finansowa-w-469716i.jpg

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Olchowicz Irena

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowo­ści. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle rozszerzać swoją wiedzę z zakre­su rachunkowości, żeby orientować się w dotychczasowych możliwościach zastosowania zasad

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 86.43 zł 110

ksiazka-uniaeuropejska2014.jpg

Unia Europejska 2014+

Ewa Małuszyńska

Publikacja przedstawia najważniejsze elementy struktury Unii Europejskiej, zasady jej funkcjonowania, proces integracji obejmujący zarówno sferę społeczną, jak i gospodarczą oraz efekty osiągnięte po ponad 70 latach od powstania pierwszej Wspólnoty. Uwzględniono regulacje dotyczące bieżącego okresu finansowania 2014–2020 w zakresie najważniejszych obszarów polityki UE oraz jej struktury instytucjonalnej. Każdy rozdział podr

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 64.40 zł 80

podstawytransportuspedycjidifin.jpg

Podstawy transportu i spedycji

Januła

Podręcznik przedstawia obszary działalności transportowo-spedycyjnej. Dostarcza wiedzy na temat m.in. zadań transportowych, rodzajów usług transportowych, czynności spedycyjnych, struktur usług spedycyjnych, spedycji w procesie międzynarodowej wymiany handlowej, aspektu prawnego w działalności spedytora oraz procesu spedycyjnego w eksporcie i imporcie. Podręcznik został napisany zgodnie z nową podstawą programową dla zawodu tec

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 30.62 zł 35

polskie-prawo-podatkowe-752524i.jpg

Polskie prawo podatkowe Podręcznik akademicki

Nykiel Włodzimierz

Jest to kolejne wydanie cieszącego się dużym zainteresowaniem podręcznika akademickiego. Materiał zawarty w podręczniku został zaktualizowany oraz uzupełniony. Autorzy uwzględnili stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. Podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 58.73 zł 65

ustawy-o-ochronie-zwierzat-komentarz-9788379308507.jpg

Ustawy o ochronie zwierząt Komentarz

Radecki Wojciech

Książka zawiera klasyczny komentarz prawniczy do dwóch ustaw: – z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, – z 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Komentarz uwzględnia aktualny stan prawny, w tym szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rytualnego uboju zwierząt. Autor przedstawia problematykę ochrony zwierząt na szerokim tle prawa ochrony środowis

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 77.62 zł 90

sprawozdanie-finansowe.jpg

Jak czytać sprawozdanie finansowe

Krystyna Świderska

Nowe zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika składa się z dwóch części: teoretycznej, (przewodnika po sprawozdaniu finansowym) i części drugiej - zbioru zadań, który ułatwi sprawdzenie przyswojonej wiedzy. Autorka przygotowała też robocze arkusze kalkulacyjne.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 40.25 zł 50

Windykacja-dla-wierzycieli-firm-prawnych.jpg

Windykacja dla wierzycieli firm windykacyjnych i kancelarii prawnych Skuteczne praktyki

Podel Waldemar

Elementy wyróżniające książkę od innych jest wiele. Na pierwszy jednak plan wyłaniają się: - autorskie ujęcie poruszanej problematyki skoncentrowane na tym, co w praktyce jest najistotniejsze (najskuteczniejsze), - niespotykane w dotychczasowej literaturze liczne skany rzeczywistych dokumentów (po usunięciu danych identyfikujących uczestników postępowania) pokazujące prawdziwe oblicze windykacji, prawo w działaniu, a nie w teore

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 230.23 zł 299

podstawy-prawa-administracyjnego-a-68-1-obsluga-klienta-w-jednostkach-administracji-1-przygotowanie-dokumentow-na-podstawie-przepisow-prawa-pracy-i-prawa-cywilnego-9788379306855.jpg

Podstawy prawa administracyjnego A681 Obsługa klienta w jednostkach administracji 1 Przygotowanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego

Romaniuk Małgorzata

Podręcznik jest zgodny z podstawą programową dla zawodu technik administracji 334306. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.68. – Przygotowywanie dokumentów na podstawie przepisów prawa pracy i prawa cywilnego. Obejmuje zagadnienia związane z organami administracji publicznej: formy ich działania, strukturę, zadania przypisane poszczególnym organom, a także generalne normy, będące fundamentem administracji publiczne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 26.25 zł 30

cwiczenia-i-zadania-z-transportu-spedycji-i-logistyki-z-rozwiazaniami-9788379300631.jpg

Ćwiczenia i zadania z transportu spedycji i logistyki z rozwiązaniami

Dąbek Andrzej

Wybór tematyki podyktowany był potrzebą przygotowania lekturze poświęconej wyłącznie ćwiczeniom praktycznym i zadaniom inspirującym Czytelnika do samodzielnego rozwiązania. Pozycja ta może być uzupełnieniem w wielu przypadkach skromnego wyposażenia w polskich placówkach edukacyjnych pracowni zawodowych, poświęconych nauce zawodów: technik logistyk, technik spedytor, technik transportu drogowego. Opracowanie to jest dobrym mater

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 18.38 zł 21

Polecane działy

Polecane książki