Wydawnictwo Difin


Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych

Niemczyk Roman

Duże zainteresowanie zagadnieniami rachunkowości wspólnot mieszkaniowych zainspirowały autora do napisania tej książki. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 rok o własności lokali (tekst jednolity DzU nr 80,poz. 903) daje możliwość samodzielnego podejmowania decyzji o metodach i sposobach zarządzania, a więc również przyjętej polityce i sp

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 36.70 zł 49

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Maziarz Agnieszka

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozpatrywania teoretyczne, a również spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w w najwyższym stopniu istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w ksi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 47.19 zł 63

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym

Agnieszka Maziarz

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczyste

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 47.19 zł 63

Czas pracy w 2019 roku

Czas pracy 2020 Przepisy z praktycznym komentarzem

Wacikowska Monika

Książka pomoże zaplanować czas pracy pracowników, układać harmonogramy czy tworzyć stałe rozkłady czasu pracy, jaka w tym zakresie istnieje elastyczność oraz jakie ograniczenia. Czytelnik pozna jakie zasady oraz możliwości niosą obowiązujące przepisy w zakresie rekompensowania dodatkowej pracy - w zależności od jej charakteru czy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Ćwiczenia i zadania z transportu spedycji i logistyki z rozwiązaniami

Ćwiczenia i zadania z transportu spedycji i logistyki z rozwiązaniami

Dąbek Andrzej

Wybór tematyki podyktowany był potrzebą przygotowania lekturze poświęconej wyłącznie ćwiczeniom praktycznym i zadaniom inspirującym Czytelnika do samodzielnego rozwiązania. Pozycja ta może być uzupełnieniem wielokrotnie skromnego wyposażenia w polskich placówkach edukacyjnych pracowni zawodowych, poświęconych nauce zawodów: techni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 18.75 zł 21

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych

Roman Uliasz

Szczegółowe omówienie tych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które stanowią podstawę funkcjonowania zarządu w spółce z o.o., tj. art. 201 – 211 KSH. Publikacja stanowi pozycję dla praktyków, tj. zarówno prawników specjalizujących się w doradztwie na rzecz spółek z o.o. (radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych),

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 33.70 zł 45

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców

Felis

W publikacji przedstawiono podstawowe obciążenia podatkowe i składkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji. Wśród podatków wyróżniono podatki obciążające dochód powstający z dzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 44.19 zł 59

Nowa upadłość konsumencka

Nowa upadłość konsumencka

Adamus Rafał

Publikacja odnosi się do nowych przepisów o odrębnym postępowaniu upadłościowym w stosunku do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej), które weszły w życie z dniem 31 grudnia 2014 r. Nowe przepisy są znacznie bardziej przyjazne dla dłużników niż poprzednia regulacja prawna, dlateg

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 37.45 zł 50

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Olchowicz Irena

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowo­ści. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle rozszerzać swoją wiedzę z za

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 84.07 zł 110

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR

Olchowicz Irena

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowo­ści. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle rozszerzać swoją wiedzę z za

Wydawnictwo: Wydawnictwo Difin

Cena: 84.07 zł 110

Polecane działy

Polecane książki