Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa


kadry-i-place-podrecznik-do-nauki-zawodu-technik-ekonomista-a-35-2-szkola-ponadgimnazjalna-9788377350423.jpg

Kadry i płace Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista A352 Szkoła ponadgimnazjalna

Szafran Aleksandra

Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik ekonomista kwalifikacja: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji część kwalifikacji: 2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych etap edukacyjny III Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko w trakcie nauki w szkole, ale również przez osoby pracujące w działach kadr i płac. Dlatego wszystkie zagadnienia zostały omówione w podręczniku w sposób maksymalnie praktyczny i zo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

podejmowanie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-podrecznik-szkoly-ponadgimnazjalne-9788377350409.jpg

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne

Musiałkiewicz Jacek

Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach. Są w nim zamieszczone przykłady i wzory dotyczące różnych branż, bo bez względu na to, w jakiej branży ktoś chce uruchomić i prowadzić własną firmę, prawie wszystkie czynności, jakie w związku z tym powinien wykona

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 18.84 zł 20.1

podejmowanie-i-prowadzenie-dzialalnosci-gospodarczej-podrecznik-szkoly-ponadgimnazjalne-9788377350409.jpg

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne

Musiałkiewicz Jacek

Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach. Są w nim zamieszczone przykłady i wzory dotyczące różnych branż, bo bez względu na to, w jakiej branży ktoś chce uruchomić i prowadzić własną firmę, prawie wszystkie czynności, jakie w związku z tym powinien wykona

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 19.69 zł 21

technika-biurowa-podrecznik-czesc-2-9788374491037.jpg

Technika biurowa Podręcznik część 2

Komosa Andrzej

Podręcznik zgodny z dotychczasowymi podstawami programowymi dla technika: ekonomisty, rachunkowości, handlowca, administracji i prac biurowych. Obejmuje wszystkie hasła programu przedmiotu "Technika Biurowa" (bez obsługi klawiatury, które jest zawarte w podręczniku Technika biurowa cz. 1 Obsługa klawiatury).

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 23.73 zł 25.31

szkolny-slownik-ekonomiczny-9788374490825.jpg

Szkolny słownik ekonomiczny

Komosa Andrzej

Książka pomocnicza opracowana na bazie wydawanego od 1992 r. Szkolnego słownika ekonomicznego. Hasła w nowym słowniku są krótsze, ale jest ich więcej. Głównie są to definicje, dzięki czemu słownik powinien być bardzo dobrą pomocą przy rozwiązywaniu testów podczas pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (technik: ekonomista, handlowiec i rachunkowości).

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 17.82 zł 19.01

ekonomika-handlu-cz-1-9788374491563.jpg

Ekonomika handlu cz 1

Komosa Andrzej

Zgodny z dotychczasową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec. Podręcznik obejmuje następujące części nowej podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec: - Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży; - Kwalifikacja A. 22. Prowadzenie działalności handlowej; - Cele kształcenia: PKZ (A.j) - bez towaroznawstwa, marketingu i obsługi programów komputerowych; - PDG cele kształcenia od 2 do 8 i 11; - OMZ cele kształcenia:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 26.06 zł 27.8

ekonomika-handlu-cz-1-9788374491563.jpg

Ekonomika handlu cz 1

Komosa Andrzej

Zgodny z dotychczasową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec. Podręcznik obejmuje następujące części nowej podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec: - Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży; - Kwalifikacja A. 22. Prowadzenie działalności handlowej; - Cele kształcenia: PKZ (A.j) - bez towaroznawstwa, marketingu i obsługi programów komputerowych; - PDG cele kształcenia od 2 do 8 i 11; - OMZ cele kształcenia:

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 20.16 zł 21.5

elementy-rachunkowosci-cz-1-zasady-rachunkowosci-9788387095598.jpg

Elementy rachunkowości cz 1 Zasady rachunkowości

Komosa Andrzej

Podręcznik do modułu "Zasady rachunkowości" realizowanego w klasie II liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Elementy rachunkowości". Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez MENiS (numer dopuszczenia: LP-EA/MENiS/2002.04.30).

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 19.99 zł 21.32

elementy-rachunkowosci-czesc-2-9788387095734.jpg

Elementy rachunkowości Część 2

Komosa Andrzej

Podręcznik do modułów: "Uproszczone formy rachunkowości" oraz "Technologie informatyczne w uproszczonych formach rachunkowości" realizowanych w klasie II i III liceów profilowanych (profil ekonomiczno-administracyjny) w ramach bloku tematycznego "Elementy rachunkowości".

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 18.90 zł 20.16

podstawy-przedsiebiorczosci-lo-podrecznik-9788374491365.jpg

Podstawy przedsiębiorczości LO Podręcznik

Musiałkiewicz Jacek

Podręcznik do przedmiotu "Podstawy przedsiębiorczości" realizowanego we wszystkich liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i technikach. Zgodny z podstawą programową z dnia 26 lutego 2002 r. i programem nauczania dopuszczonym do użytku szkolnego przez MEN (numer dopuszczenia: DKOS-4015-158/02).

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ekonomik A. Komosa

Cena: 17.72 zł 18.9

Polecane działy

Polecane książki