Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak


Płace od A do Z w 2019

Płace od A do Z w 2020 Cieślak Monika HrServices

Cieślak Monika

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. związane z min

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 157.93 zł 199.5

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2019

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak

Monika Cieślak

W książce o ZFŚS omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Książka przeznaczona dla osób administrujących ZFŚS (członkowie komisji socjalnych, członkowie związków zawodowych) jak i pracowników

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 132.49 zł 149.99

Kadry od A do Z 2011

Kadry od A do Z 2020 Cieślak

Monika Cieślak

Książka kadrowa jest napisana przez praktyka – pracownika działu kadr i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Obejmuje m. in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na podstawie um

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 143.09 zł 168

Świadectwo pracy wydawanie wypełnianie korekty i odpisy

Świadectwo pracy od A do Z w 2020 roku Frączek Cieślak kompendium wiedzy dla działów kadr

Monika Frączek

Książka o świadectwie pracy wyjaśnia wiele kwestii w zakresie wystawiania świadectwa pracy jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z wypełnianiem, sprostowaniem, wydawaniem kopii świadectwa pracy w praktyce rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za wystawianie świadectw pracy szukają wyjaśnienia swoich w

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 39.58 zł 59.9

Płace od A do Z w 2019 Cieślak

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Monika Cieślak

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. związane z min

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 157.93 zł 199.5

Płace od A do Z w 2019 roku

Płace od A do Z w 2020 Cieślak

Cieślak Monika

Dzięki książce o płacach na 2020 rok Twoja praca stanie się prostsza i naliczanie wynagrodzeń nie sprawi Ci kłopotu! Na początku autorka książki Płace 2020 omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2020 r.! Wyjaśnia komu i jak naliczać i wypłacać wynagrodzenia zachowując zasady obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. związane z min

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Cena: 157.93 zł 199.5

Płace od A do Z ćwiczenia

Płace od A do Z ćwiczenia 2020 Cieślak

Cieślak Monika

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami. Książka Płace ćwiczenia zawiera ponad 400 ć

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Płace od A do Z ćwiczenia 2019

Płace od A do Z ćwiczenia 2020 Cieślak

Cieślak Monika

Kolejna książka z serii Płace od A do Z do nauki zawodu specjalista ds. wynagrodzeń. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami. Publikacja zawierała ponad 400 ćwiczeń i pytań z odp

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Płace od A do Z w 2019 roku

Płace od A do Z w 2019 roku

Cieślak Monika

Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2019 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Monika Cieślak omawia szczegółowo nowości wprowadzone w 2019 r.! Wyja

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Pióra sów europy

Pióra sów europy

Cieślak Marian

Marian Cieślak – leśnik z wykształcenia, ekolog z powołania. Wieloletni pracownik Instytutu Ochrony Środowiska i Fundacji Ekofundusz. Jest autorem wielu prac z zakresu: ochrony przyrody, ekologii ptaków i ekologii krajobrazu, fizjografii i planowania przestrzennego. Od lat zajmuje się badaniem piór i publikuje przewodniki do ich identyfik

Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak

Polecane działy

Polecane książki