Wydawnictwo Legis


Ustawa o rachunkowości stan prawny wrzesień 2020 roku

Ustawa o rachunkowości stan prawny styczeń 2021 roku

Legis

Książka zawiera uaktualniony na styczeń 2021 roku. tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia: - Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 21 września 2020 roku plus płyta CD

Budownictwo przepisy 2020

Książka zawiera nową ustawę Prawo Budowlane ze zmianami wchodzącymi w życie we wrześniu 2020 roku. Książka wyd. Legis na 2020 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów i zawiera nową ustawę - Prawo budowlane ze zmianami wchodzącymi w życie we wrze

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Podatki ujednolicone przepisy Legis

Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 10 sierpnia 2020 roku

Podatki 2020

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT (ze zmianami, które wchodzą w życie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Farmacja ujednolicone przepisy Stan prawny 4 kwietnia 2020 roku + wykaz leków na cd

Farmacja ujednolicone przepisy Stan prawny 4 kwietnia 2020 roku + wykaz leków na cd

Legis

Płyta CD Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Książka o przepisach z farmacji podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny marzec 2020 roku

Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 6 marca 2020 roku

Budownictwo przepisy 2020

Książka wyd. Legis na 2020 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów i zawiera nową ustawę - Prawo budowlane ze zmianami wchodzącymi w życie we wrześniu 2020 roku:1. Ustawa - Prawo budowlane2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Farmacja ujednolicone przepisy Legis 2020 stan prawny 6 maja 2019 roku

Legis

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków. 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty. 5. Przeciwdzia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Podatki 2020 Legis stan prawny 3 kwietnia 2017 roku

Podatki 2020 Legis stan prawny 2 stycznia 2020 roku plus płyta CD z ustawami

Zbiory przepisów

Książka zawiera najnowsze zmiany w VAT, Ordynacji podatkowej i Akcyzie. Książka o podatkach na 2020 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT (ze zmianami, które wchodzą w życie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy stan prawny 5 października 2020 roku

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy stan prawny 14 maja 2020 roku

Prawo pracy ubezpieczenia 2018

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Kodeks pracy 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ubezpieczenia społeczne 7. Ubezpieczenia zdrowotne 8. Orzecznictwo. Książka ma czy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Nieruchomości ujednolicone przepisy Legis

Nieruchomości ujednolicone stan prawny 9 marca 2020 roku Legis

Nieruchomości 2020

Książka podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia.5. Lokale (najem, własność).6. Dodatki, dopłaty, dofinansowanie.7. Prawo spółdzielcze.8. Podatki. Publikacja ma czytelny i przejrzysty układ, osta

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy stan prawny 10 stycznia 2020 roku

Prawo pracy ubezpieczenia 2020

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2020 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2020 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ubezpieczenia społeczne 7. Ubezpieczenia zdrowotne. Książka z praw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Polecane działy

Polecane książki