Wydawnictwo Legis


podatki-2015-legis-przepisy.jpg

Podatki ujednolicone przepisy Legis

Podatki 2019

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunkowość- 8. Podatki i opłaty lokalne, Opłata skarbowa,- Podatek od czynności cywilnoprawnych, Spadki i darowizny- 9. Prawo przedsiębiorców- 10. Swoboda działalności gospodarczej Ksią

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Cena: 81.39 zł 93.45

ksiazka-ustawa-rachunkowosc-2017-legis.jpg

Ustawa o rachunkowości Legis

Legis

Książka zawiera tekst Ustawy o rachunkowości z załącznikami. Dodatkowo zostały umieszczone następujące rozporządzenia: - Rozporządzenie z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych- Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Stan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Cena: 24.99 zł 26.25

ksiazka-budownictwo-przepisy-2017-legis.jpg

Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

Legis

Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych, zamówienia publiczne po nowelizacji.6. Nadzór budowlany.7. Przepisy BHP i P

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Cena: 75.89 zł 91.35

nieruchomosci-legis-2016.jpg

Nieruchomości ujednolicone przepisy stan prawny 1 marca 2018 r.

Legis

Książka o przepisach z nieruchomości podzielona jest na osiem głównych działów: 1. Prawo cywilne i administracyjne.2. Gospodarka nieruchomościami.3. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne.4. Geodezja i kartografia.5. Lokale (najem, własność).6. Dodatki, dopłaty, dofinansowanie.7. Prawo spółdzielcze.8. Podatki. Książka wyd. Legis ma czytelny i przejrzysty układ, ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym drukiem. W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Cena: 68.19 zł 84

Farmacjaujednoliconeprzepisy-2014.jpg

Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Legis

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków. 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty. 5. Przeciwdziałanie narkomanii. 6. Przepisy powiązane. Gratis płyta CD z załącznikami oraz dodatkowymi akt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

ksiazka-prawo-pracy-legis-2017-ubezpieczenie.jpg

Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Prawo pracy ubezpieczenia 2018

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2019 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2019 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ubezpieczenia społeczne 7. Ubezpieczenia zdrowotne. Książka z prawa pracy ma czytelny i przejrzysty układ. Ostatnie zmiany zostały wyróżnione wytłuszczonym druki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

farmacja-wykaz-lekow-2017.jpg

Farmacja 2017 + Wykaz leków na CD 2017

Legis

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów:1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty5. Przeciwdziałanie narkomanii6. Przepisy powiązaneGratis płyta CD z załącznikami oraz dodatkowymi aktami prawnymi (Ustawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Farmacjaujednoliconeprzepisy2013.jpg

Farmacja 2018 + Wykaz leków na CD 2018

Legis

Płyta CD Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: 1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i hurtowe leków. 4. Izby aptekarskie, zawód farmaceuty. 5

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Cena: 109.99 zł 149.85

ksiazka-budownictwo-przepisy-2017-legis.jpg

Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny 4 września 2017 roku

Legis

Książka wyd. Legis przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane.2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych, zamówienia publiczne po nowelizacji.6. Nadzór budowlany.7. Przepisy BHP i PPOŻ.8. Wyroby budowlan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

ksiazka-budownictwo-przepisy-2017-legis.jpg

Budownictwo ujednolicone przepisy stan prawny marzec 2018 roku

Legis

Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.4. Projekty budowlane.5. Budowa, użytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych, zamówienia publiczne po nowelizacji.6. Nadzór budowlany.7. Przepisy BHP i P

Wydawnictwo: Wydawnictwo Legis

Polecane działy

Polecane książki