Wydawnictwo Naukowe PWN


Logika praktyczna

Logika praktyczna

Ziembiński Zygmunt

Znany, podstawowy podręcznik do nauki logiki, wykorzystywany przez studentów prawa i innych kierunków humanistycznych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów z płytą CD

Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów z płytą CD

Czemplik Anna

Przedmiotem książki są zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym różnych obiektów fizycznych i badaniem ich dynamiki przy użyciu programów symulacyjnych, przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb inżyniera automatyka. Autorka opisała podstawowe zasady analizowania i konstruowania modeli, zwracając uwagę na fizyczną interpreta

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Laboratorium chemii organicznej

Laboratorium chemii organicznej

Kowalski Piotr

W podręczniku zawarto cenny zbiór zasad obowiązujących w laboratorium chemii organicznej, dotyczących opanowania techniki laboratoryjnej, prowadzenia podstawowych operacji jednostkowych i ich zastosowania w wielu metodach rozdzielenia, a także oczyszczania związków organicznych. Kompleksowo omówiono użytecznośc tych związków, z uwzglę

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Autodesk Inventor Professional 2019PL 2019+ Fusion 360 Metodyka projektowania + płyta CD

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania (+ płyta CD)

Jaskulski Andrzej

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów (obejmującego także symulację, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programów: Autodesk Inventor Professional 2019 (lub nowszej) oraz Autodesk Fusion 360. Pozwala przygotować się do egzaminu certyfikac

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zarządzanie ryzykiem Jajuga

Zarządzanie ryzykiem jajuga

Jajuga Krzysztof

Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzykiem. W części pierwszej, ogólnej, omówione zostały narządzia zarządzania ryzykiem, bez odnoszenia ich do konkretnego podmiotu gospodarczego. W części drugiej problematyka zarządzania ryzykiem została przedstawiona w odniesieniu do 3 rodzajów podmiotów gospodarczych, którymi są: ban

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 58.84 zł 69

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Jajuga Krzysztof

Nowe wydanie podręcznika, w którym w sposób kompleksowy przedstawione są główne zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. Autorzy omówili główne rodzaje ryzyka finansowego oraz proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce. Opisano instrumenty poch

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 58.84 zł 69

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Podstawy prawne gwarancji procesowych polskiej procedury cywilnej w prawie europejskim. Prakseologiczne aspekty procedury cywilnej w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy

Jakimiec Daniel

Podstawy prawne gwarancji procesowych polskiej procedury cywilnej w prawie europejskim. Prakseologiczne aspekty procedury cywilnej w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy. Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony sty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 100.25 zł 129

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki

Chmiel Józef

Zdaniem autora, dynamiczna gospodarka nie dąży do stanu długookresowej równowagi. W następujących po sobie krótkich okresach równowadze na rynku towarów może towarzyszyć przymusowe bezrobocie i niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Ceny równowagi w krótkich okresach nie są równe kosztom krańcowym ale prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków

Zapomniana historia nauki, czyli fantazje i facecje naszych dziadków

Rejmer Krzysztof

Jednym ze wspomnień mojego wczesnego dzieciństwa jest miesięcznik Horyzonty techniki prenumerowany przez ojca. Niczym bohater schulzowskiego opowiadania Księga pochłaniający historię Anny Csillag i jej cudownego środka na porost włosów, z wypiekami na twarzy czytywałem wtedy rubrykę Fantazje i facecje naszych dziadków. Do dziś pamięt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 43.89 zł 59

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 3

Przykłady obliczania konstrukcji żelbetowych Zeszyt 3

Knauff Michał

Książka Zarysowanie jest zwięzłą monografią dotyczącą sprawdzania konstrukcji żelbetowych ze względu na zarysowanie. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że sprawdzanie SG zarysowania polega na podstawianiu do kilku prostych wzorów. Problem jest jednak znacznie szerszy. Zarówno teoria dotycząca zarysowania żelbetu, w jaki

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 43.89 zł 59

Polecane działy

Polecane książki