Wydawnictwo Naukowe PWN


Logika praktyczna

Logika praktyczna

Ziembiński Zygmunt

Znany, podstawowy podręcznik do nauki logiki, wykorzystywany przez studentów prawa i innych kierunków humanistycznych.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów z płytą CD

Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów z płytą CD

Czemplik Anna

Przedmiotem książki są zagadnienia związane z modelowaniem matematycznym różnych obiektów fizycznych i badaniem ich dynamiki przy użyciu programów symulacyjnych, przede wszystkim z punktu widzenia potrzeb inżyniera automatyka. Autorka opisała podstawowe zasady analizowania i konstruowania modeli, zwracając uwagę na fizyczną interpreta

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Laboratorium chemii organicznej

Laboratorium chemii organicznej

Kowalski Piotr

W podręczniku zawarto cenny zbiór zasad obowiązujących w laboratorium chemii organicznej, dotyczących opanowania techniki laboratoryjnej, prowadzenia podstawowych operacji jednostkowych i ich zastosowania w wielu metodach rozdzielenia, a także oczyszczania związków organicznych. Kompleksowo omówiono użytecznośc tych związków, z uwzglę

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Autodesk Inventor Professional 2019PL 2019+ Fusion 360 Metodyka projektowania + płyta CD

Autodesk Inventor Professional 2019PL / 2019+ / Fusion 360. Metodyka projektowania (+ płyta CD)

Jaskulski Andrzej

Podręcznik przeznaczony jest dla osób pragnących efektywnie nauczyć się projektowania wyrobów (obejmującego także symulację, obliczenia MES i analizy klasyczne) i zarządzania ich dokumentacją za pomocą programów: Autodesk Inventor Professional 2019 (lub nowszej) oraz Autodesk Fusion 360. Pozwala przygotować się do egzaminu certyfikac

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zarządzanie ryzykiem Jajuga

Zarządzanie ryzykiem jajuga

Jajuga Krzysztof

Zaawansowany podręcznik z zakresu zarządzania ryzykiem. W części pierwszej, ogólnej, omówione zostały narządzia zarządzania ryzykiem, bez odnoszenia ich do konkretnego podmiotu gospodarczego. W części drugiej problematyka zarządzania ryzykiem została przedstawiona w odniesieniu do 3 rodzajów podmiotów gospodarczych, którymi są: ban

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 58.84 zł 69

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem

Jajuga Krzysztof

Nowe wydanie podręcznika, w którym w sposób kompleksowy przedstawione są główne zagadnienia teoretyczne i praktyczne w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem. Autorzy omówili główne rodzaje ryzyka finansowego oraz proces zarządzania ryzykiem. Usystematyzowano wiele podejść wykorzystywanych w teorii i praktyce. Opisano instrumenty poch

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 58.84 zł 69

Chemia organiczna część 2

Chemia organiczna część 2

McMurry John

Znakomity podręcznik chemii organicznej przystępny, systematyczny wykład chemii organicznej nowatorski sposób wyjaśniania mechanizmów reakcji doskonały pod względem dydaktycznym i metodycznym układ materiału bogaty materiał ilustracyjny W niniejszym wydaniu: - podręcznik powiązano z bogatym materiałem rozszerzającym i uzupełniający

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 51.33 zł 69

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu Podstawy prawne gwarancji procesowych polskiej procedury cywilnej w prawie europejskim. Prakseologiczne aspekty procedury cywilnej w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy

Jakimiec Daniel

Podstawy prawne gwarancji procesowych polskiej procedury cywilnej w prawie europejskim. Prakseologiczne aspekty procedury cywilnej w zaleceniach Komitetu Ministrów Rady Europy. Daniel Jakimiec – doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; w trakcie studiów doktoranckich wyróżniony sty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 100.25 zł 129

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki

Współczesna makroekonomia a teoria dynamicznej gospodarki

Chmiel Józef

Zdaniem autora, dynamiczna gospodarka nie dąży do stanu długookresowej równowagi. W następujących po sobie krótkich okresach równowadze na rynku towarów może towarzyszyć przymusowe bezrobocie i niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstw. Ceny równowagi w krótkich okresach nie są równe kosztom krańcowym ale prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zapomniana historia nauki czyli fantazje i facecje naszych dziadków

Zapomniana historia nauki, czyli fantazje i facecje naszych dziadków

Rejmer Krzysztof

Jednym ze wspomnień mojego wczesnego dzieciństwa jest miesięcznik Horyzonty techniki prenumerowany przez ojca. Niczym bohater schulzowskiego opowiadania Księga pochłaniający historię Anny Csillag i jej cudownego środka na porost włosów, z wypiekami na twarzy czytywałem wtedy rubrykę Fantazje i facecje naszych dziadków. Do dziś pamięt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN

Cena: 43.89 zł 59

Polecane działy

Polecane książki