Wydawnictwo ODDK


Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń Szaruga Seredyński

Katarzyna Szaruga

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej doku

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 139.69 zł 178.5

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów k

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 283.54 zł 367.5

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie morskim IMDG Code

Karolina Kołdys

Przez pojęcie przewozu towarów niebezpiecznych rozumie się nie tylko samo przemieszczenie tych towarów za pomocą środka transportu, ale również postoje towarzyszące temu przemieszczeniu i czynności mające na celu przygotowanie towaru do przewozu. Towary niebezpieczne mogą być przewożone transportem drogowym, kolejowym, śródlądowym,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 164.99 zł 189

CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje

CIT w firmie przykłady komentarze 2019 interpretacje

Jarosław Ziółkowski

Książka o podatku CIT omawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Publikacja uwzględnia zmiany i nowości obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. (m.in. w zakresie podatku u źródła, opodatkowania w

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 142.99 zł 168

Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

Rączkowski Bogdan

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 11 stanowiskach w służbie zdrowia: Farmaceuta, Kąpielowa, Laborant, lekarz, Pielęgniarka – pielęgniarz, Sal

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 52.79 zł 63

Związki zawodowe

Nowe prawo związkowe w świetle ustawy z dnia 5 lipca 2019 roku

Janusz Żołyński

Publikacja zawiera omówienie zmian w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Autor przedstawił istotne zmiany w prawie związkowym, odwołując się do orzecznictwa sądoweg

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 124.29 zł 157.5

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wojciech Rup

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 142.99 zł 189

Kalendarz BHP 2019 ODDK

Kalendarz BHP 2020 ODDK

Bogdan Rączkowski

Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2019 to idealny prezent dla pracownika służb BHP Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Kalendarz księgowego budżetu 2019 ODDK

Kalendarz księgowego budżetu 2020 ODDK

Maria Augustowska

Kalendarz dla głównych księgowych jednostek finansów publicznych na 2019 rok wydawnictwa ODDK. Kalendarz dla księgowego budżetu zawiera przejrzyste kalendarium z dużą ilością miejsca na własne notatki, planowanie dnia pracy. Terminarz sporządzania dokumentacji oraz rozliczeń (sprawozdawczość budżetowa, podatkowa, statystyczna, ZUS,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk

Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Mroczkowska Renata

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku - opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwarancja p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 208.99 zł 262.5

Polecane działy

Polecane książki