Wydawnictwo ODDK


Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Augustowska Maria

Komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu p

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 290,84 zł 367.5

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz

Postępowanie egzekucyjne w administracji wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych z suplementem elektronicznym

Zofia Wojdylak Sputowska

Znowelizowana ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji od 2020 roku wzmocniła pozycję wierzyciela należności pieniężnych – wierzyciel niebędący równocześnie organem egzekucyjnym, ale także w sytuacji kiedy przepisy prawa przyznają mu status organu egzekucyjnego, obowiązany będzie jeszcze bardziej niż do tej pory prowadzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 149,61 zł 199.5

Kalendarz BHP 2020

Kalendarz BHP 2020

Rączkowski Bogdan

Zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. - Format A5 (14 x 20) cm, 2 dni na stronie,- Luksusowa, twarda, szyta oprawa o aksamitnej, miękkiej powierzchni,- Papier biały,- Dwukolorowe kale

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 67,09 zł 78.72

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów z suplementem elektronicznym

Michał Koralewski

W książce znajdziesz wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. Książka Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych z wzorami dokumentów w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególny

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 162,74 zł 199.5

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości Zysnarska

Zysnarska Anna

Gotowe wzorce zarządzeń wewnętrznych – opracowanie pomocne kierownikom oraz głównym księgowym jednostek budżetowych w stworzeniu dokumentacji polityki rachunkowości obowiązującej w jednostkach. Tekst publikacji, po uzupełnieniu i przetworzeniu uwzględniającym indywidulane rozwiązania przyjęte w jednostce oraz podpisaniu przez kiero

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 157,49 zł 199.5

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych Jamroży Oddk najlepsza książka o cenach transferowych

Jamroży Marcin

Fachowy przewodnik po cenach transferowych dla praktyków – publikacja stanowi źródło niezbędnych informacji na temat dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz możliwości ograniczenia ryzyka w zakresie cen transferowych, uwzględniając nowe wymogi obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. Opracowanie

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 225,91 zł 304.5

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki ze wzorami polityki rachunkowości i planem kont na 2020 rok

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce)

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 138,59 zł 178.5

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń Szaruga Seredyński Oddk

Katarzyna Szaruga

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalnym formacie, co umożliwia łatwe i szybkie sporządzenie własnej doku

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 133,30 zł 178.5

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2020

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług PKWiU 2020 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami z PKWiU 2008 z suplementem elektronicznym

Nomenklatura scalona CN

POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG PKWiU 2015 pełny tekst klasyfikacji z powiązaniami: z PKWiU2008. od 1 lipca 2020 r. dla celów opodatkowania podatkiem VAT (w zakresie usług), od 1 stycznia 2021 r. - dla celów opodatkowania podatkiem CIT, PIT oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych or

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 157,49 zł 199.5

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020 Komentarz

Opłata za odpady komunalne wzory pism, postanowień i innych dokumentów z suplementem elektronicznym

Zofia Wojdylak Sputowska

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579) zadania wykonywane przez organy właściwe w sprawie opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy zdecydowanej przebudowie. Niniejsze oprac

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 152,24 zł 199.5

Polecane działy

Polecane książki