Wydawnictwo ODDK


Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury

Plan kont z komentarzem 2019 dla instytucji kultury

Urszula Pietrzak

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, xls) umożliwiającym dostosowanie do indywidualnyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 132.49 zł 178.5

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019

Od 1 stycznia 2018 roku już nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne zostały powiązane z KŚT 2016 – w opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji wraz z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obo

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 118.71 zł 157.5

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce)

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 132.49 zł 178.5

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF

Konsolidacja sprawozdań finansowych według MSSF Gierusz 2019

Anna Gierusz

Wyjątkowa książka na temat sprawozdań finansowych, która krok po kroku wyjaśnia zagadnienia związane z przygotowaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego według MSSF, prezentując jednocześnie różnice z polską ustawą o rachunkowości. Łącząc w sobie szerokie spektrum zagadnień – od podstawowych definicji do kwestii bardzo s

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 133.55 zł 178.5

ROZWIĄZYWANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego

Michał Koralewski

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółe

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 131.01 zł 178.5

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2019 dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy). W jednej publikacji zawarto komplet

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 161.11 zł 220.5

Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem 2019 Gierusz

Jerzy Gierusz

Komentarz o planie kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Wydawnictwo ODDK przygotowało obszerny komentarz do planu kont, który zawiera:- omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych charakterystykę operacji ew

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 233.19 zł 304.5

111 zadań z podstaw rachunkowości

111 zadań z podstaw rachunkowości zbiór zadań z podstaw rachunkowości finansowej

Aleksandra Paszkiewicz

Książka z zadaniami z podstaw rachunkowości zawiera szereg zróżnicowanych zadań – od krótkich, fragmentarycznie opisujących dany problem, po bardziej rozbudowane i szczegółowe, w tym o charakterze powtórzeniowym. Zagadnienia przedstawione w zbiorze obejmują: - majątek gospodarczy i źródła jego finansowania,- ujmowanie operacji bi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 47.07 zł 57.75

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów k

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 283.01 zł 367.5

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Rup Wojciech

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje d

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 178.07 zł 220.5

Polecane działy

Polecane książki