Wydawnictwo ODDK


Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2020 dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy). W jednej publikacji zawarto komplet

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 169.59 zł 220.5

Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych

Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych film na pendrivie

Dariusz Smoliński

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych dolegliwości wywołanych pracą. Praca zawodowa często polega na codziennym wykonywaniu podobnych czynności, a więc regularnym obciążaniu tych samych mięśni i tych samych kości i stawów. Na powstawanie urazów wpływa więc nie tylko to, jak ciężki jest trzymany prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 211.99 zł 258.3

Kalendarz BHP 2019 ODDK

Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Bogdan Rączkowski

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2020 to idealny prezent dla pracownika służb BHP Praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 65.26 zł 78.72

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce)

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 133.55 zł 178.5

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Augustowska Maria

Wysyłka komentarza od 23.01.2020 roku. Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w spraw

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 303.40 zł 367.5

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów

Bartłomiej Janusz

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 120.83 zł 157.5

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Komentarz do ustawy o rachunkowości Seredyński

Katarzyna Szaruga

Komentarz do ustawy o rachunkowości stworzony z myślą o praktykach – kompleksowe opracowanie zagadnień ujętych w podstawowym akcie prawnym polskiego prawa bilansowego przygotowane przez specjalistów – biegłych rewidentów renomowanej firmy audytorskiej. Komentarz jest wynikiem ich doświadczeń nabytych przy realizacji wielu projektów z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 264.99 zł 336

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich jednostek według Międzynarodowych Standardów

Ewa Sobińska

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek często nie są poddane obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Firmy te są jednak narażone na szereg zagrożeń związanych m.in. z nieprawidłowościami w kontroli wewnętrznej, zwiększenia możliwości popełnienia oszustw czy też braku kontynuacji działalności. Przeprowadzenie b

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 148.39 zł 199.5

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Rup Wojciech

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje d

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 178.07 zł 220.5

Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń ok

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 193.97 zł 241.5

Polecane działy

Polecane książki