Wydawnictwo ODDK


Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń z suplementem elektronicznym

Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń Nawrocki zawiera wzory polityki rachunkowości

Rafał Nawrocki

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobrania przez Internet (instrukcję postępowania zamieszczono w książce)

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 130.11 zł 178.5

Kadry i płace 2019 Oddk

Kadry i płace 2019 Oddk Jacewicz Małkowska

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ro

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 145.16 zł 199.5

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości (z suplementem elektronicznym)

Krajowe Standardy Rachunkowości 2019 wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości

Krajowe Standardy Rachunkowości i stanowiska nie mają charakteru przepisów prawnych – traktuje się je jako wytyczne. Zawierają one jednakże rozwiązania zgodne z postanowieniami ustawy o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi. Wskazują propozycje rozwiązań istotnych, lecz często kontrowersyjnych temat

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 192.59 zł 262.5

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce

Zadanie audytu wewnętrznego w praktyce. Dokumentowanie prac oraz przykładowe zagadnienia audytowe dla wybranych procesów i obszarów

Bartłomiej Janusz

Książka o zadaniach audytu stanowi fachowy poradnik skierowany przede wszystkim do audytorów wewnętrznych. Omawiając sposób realizacji zadania audytowego, autor przedstawia podstawowe rodzaje dokumentów roboczych tworzonych na poszczególnych etapach audytu. Jednocześnie szczegółowo i dokładnie pokazuje, w jaki sposób te dokumenty sporz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 117.69 zł 157.5

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2019 roku

Jacek Sztyler

Książka PKPiR uwzględnia zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w tym m.in.: nowy wzór księgi przychodów i rozchodów zawierający nową kolumnę umożliwiającą rozliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej. To praktyczny przewodnik z

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 94.15 zł 126

ROZWIĄZYWANIE I LIKWIDACJA SPÓŁEK HANDLOWYCH

Likwidacja spółek praktyczny poradnik z wzorami dokumentów związane z likwidacją spółek cywilnych, osobowych, kapitałowych spółek prawa handlowego

Michał Koralewski

Praktyczny poradnik omawiający wszystkie najważniejsze procedury związane z likwidacją spółek cywilnych oraz osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik, vademecum dla wspólników, członków organów spółe

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 130.11 zł 178.5

Wykładnia prawa podatkowego Brzezinski

Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński

Brzeziński Bogumił

Problematyka wykładni prawa budził duże zainteresowanie zarówno praktyków, jak i nauke prawa. Prawo należy traktować jako zespół tekstów prawnych oraz zasad ich interpretacji, te ostatnie przesądzają ostatecznie o treści normy prawnej, jaką ustala się w oparciu o tekst aktu normatywnego. Brzeziński klarownie wyjaśnia założenia l

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 64.19 zł 84

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny

Szkolenie wstępne bhp Instruktaż ogólny 2019

Bogdan Rączkowski

Do podstawowych obowiązków ciążących na pracodawcy należy przeszkolenie pracownika – przed dopuszczeniem go do pracy – w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2373 § 2 k.p.). Instruktaż ogólny przed przystąpieniem do pracy odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, studenci rozpoczynający praktyki i uczniowie zatrudnien

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 48.14 zł 63

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości 2019 dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń (załącznik nr 6 do ustawy). W jednej publikacji zawarto komplet kome

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 160.22 zł 220.5

Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Opodatkowanie organizacji pozarządowych podatkiem dochodowym od towarów usług, nieruchomości, czynności cywilnoprawnych spadków i darowizn

Agata Błaszczyk

Organizacje pozarządowe to szczególna grupa podatników. Ich działalność nie jest nastawiona na osiągnięcie zysków, celem jest przede wszystkim realizacja zadań o charakterze społecznym. Ze względu na szczególny charakter swojej działalności organizacje pozarządowe korzystają z wielu przywilejów, w tym również o charakterze podat

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 101.64 zł 136.5

Polecane działy

Polecane książki