Wydawnictwo ODDK


Kodeks pracy komentarz dla praktyków

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku

Patulski Andrzej

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące w 2020 roku, w tym zmiany: - dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, - dotyczące organizacji związkowych,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,- dotyczące szkoleń okresowych

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 197.15 zł 241.5

PKWiU a stawki VAT

CN i PKWIU ze stawkami VAT 2020

statystyka CN i PKWiU

Od dnia 1 kwietnia 2020 r. podstawą identyfikacji stawek VAT stają się - w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług PKWiU 2015. Opracowanie zawiera wyciąg z klasyfikacji CN i PKWiU 2015 z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VAT z wyjaśnieniami – szczegółowy, pełny zakres grupowań opodatkowanych i

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 143.09 zł 189

Kadry i płace 2019 Oddk

Kadry i płace 2020 książka ODDK Jacewicz Małkowska

Jacewicz Agnieszka

W książce wyd. ODDK znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce: omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2020 rok, szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach, bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami w

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 150.51 zł 199.5

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy

Marek Młodecki

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, - zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o pracę na

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 137.79 zł 157.5

Plan kont z komentarzem Gierusz

Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK wysyłka od 13.03.2020

Jerzy Gierusz

Komentarz do planu kont 2020 na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach założenia systemu rachu

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 317.99 zł 367.5

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy Komentarz praktyczny

Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielem praktyczny komentarz

Marek Młodecki

W komentarzu o nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy z nauczycielem w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono procedury związane z nawiązywaniem oraz rozwiązywaniem stosunków pracy z nauczycielami, w tym m.in.: ustawowe przesłanki zatrudniania nauczyciela, czynności prawne związane z nawiązywaniem stosunku pracy z nauczyciel

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 109.17 zł 147

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach przepisy i normy elektryczne

Ochrona przeciwpożarowa i postępowanie w razie pożaru film na pendrivie

Małgorzata Sulestrowska

Pożar powstaje w bardzo prosty sposób – do jego zainicjowania potrzeba tylko trzech elementów: paliwa, czyli materiału, który płonie, wysokiej temperatury, która zainicjuje pożar, oraz tlenu zawartego w powietrzu, który będzie podtrzymywał ogień. Pożar w zakładzie pracy niesie ze sobą nie tylko ryzyko utraty życia czy strat materi

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 211.99 zł 258.3

Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych

Bezpieczeństwo ręcznych prac transportowych film na pendrivie

Dariusz Smoliński

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego należą do najczęstszych dolegliwości wywołanych pracą. Praca zawodowa często polega na codziennym wykonywaniu podobnych czynności, a więc regularnym obciążaniu tych samych mięśni i tych samych kości i stawów. Na powstawanie urazów wpływa więc nie tylko to, jak ciężki jest trzymany prz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 211.99 zł 258.3

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Klasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji

Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Publikacja zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 paździ

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 120.83 zł 157.5

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Stanisław Stadler

Obowiązujące przepisy w zakresie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp wprowadzają wzorcowy program szkolenia, który powinien być przez organizatora szkolenia dostosowany do potrzeb uczestników szkolenia konkretnego zakładu pracy. Niniejszy podręcznik, opracowany zgodnie z programem ramowym szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanow

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 40.65 zł 47.25

Polecane działy

Polecane książki