Wydawnictwo ODDK


Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne w praktyce jednostek samorządu terytorialnego z suplementem elektronicznym

Magdalena Ługiewicz

Do książki o umowach cywilnoprawnych dołączony jest suplement w którym znajdują się wzory umów zamieszczonych w książce. Tworzenie umów dla potrzeb jednostek samorządowych jest o wiele trudniejsze niż dla przedsiębiorców, gdyż oprócz regulacji prawa cywilnego trzeba jeszcze pamiętać o wymogach finansów publicznych, w tym o dys

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 153.69 zł 189

Karta Nauczyciela Komentarz

Karta Nauczyciela Komentarz do zmian obowiązujących od 1 września 2019 roku ujednolicony tekst ustawy

Marek Młodecki

W komentarzu do karty nauczyciela omówiono w szczególności zmiany dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników samorządowych, kuratorów oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką oświatową:- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli, - zmiany w zakresie zatrudnienia nauczycieli na podstawie umów o pracę na

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 137.79 zł 157.5

Kadry i płace 2019 Oddk

Kadry i płace 2019 ODDK obowiązki pracodawców

Jacewicz Agnieszka

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Ro

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 145.21 zł 199.5

Wzory księgowań w jednostce budżetowej

Wzory księgowań w jednostce budżetowej Rup Oddk

Rup Wojciech

Książka ze wzorami księgowań to niezbędna każdemu księgowemu jednostki budżetowej – zawiera wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej zostały zaprezentowane w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje d

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 178.07 zł 220.5

Komentarz do planu kont Augustowska

Komentarz do planu kont 2019 Augustowska dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Augustowska Maria

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów k

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 283.01 zł 367.5

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA FUNKCJONOWANIE I OPODATKOWANIE

Fundacje i stowarzyszenia zasady funkcjonowania nowoczesne systemy zarządzania działalnością administracyjną statutową

Robert Barański

Publikacja pomocna w opracowaniu i wdrożeniu w organizacjach pozarządowych (fundacje i stowarzyszenia) nowoczesnych systemów zarządzania działalnością administracyjną i statutową. Dzięki tej książce Czytelnik będzie mógł: poznać zasady prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń rejestrowych i zwykłyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 139.91 zł 189

Szkolenie wstępne w służbie zdrowia

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy typowe zagrożenia dla stanowisk pracy w służbie zdrowia

Rączkowski Bogdan

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 11 stanowiskach w służbie zdrowia: Farmaceuta, Kąpielowa, Laborant, lekarz, Pielęgniarka – pielęgniarz, Sal

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 50.28 zł 63

Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów

Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów

Haccp

Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). Funkcjonowanie systemu powinno być dokumentowane. Opracowanie przygotowane przez doświadczonego technologa, przewodniczącego zespołu HACCP w zakładzie branży spożywczej, obejmuje wz

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 96.29 zł 126

Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów (CD)

Procedury i instrukcje zakładowego systemu HACCP z formularzami do zapisów CD

GMP

Wersja elektroniczna książki w formacie MS Word. Zgodnie z rozporządzeniem nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych oraz ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225), wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACC

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 106.99 zł 135.3

Kadry i płace 2019 Oddk

Kadry i płace 2019 Oddk Jacewicz Małkowska

Jacewicz Agnieszka

Wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,konkretne wyjaś

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Cena: 145.21 zł 199.5

Polecane działy

Polecane książki