Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR


Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Andrzej Grzegorz Harla

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych z zakresu: kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych

Andrzej Grzegorz Harla

Niniejsze wydanie uwzględnia dotychczasowe zmiany w stanie prawnym, w szczególności wprowadzone poniższymi ustawami : 1. ustawą z dnia 24.05.2000 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 48, poz. 554) oraz m.in. ustawą z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 13, poz.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR

Kodeks cywilny z podstawowym komentarzem

Kodeks cywilny z podstawowym komentarzem

Józef Leonarski

Kodeks cywilny. Księga pierwsza - Część ogólna Księga druga - Własność i inne prawa rzeczowe Księga trzecia - Zobowiązania Księga czwarta - Spadki Podstawowy komentarz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego

Tytuł wstępny Postępowanie rozpoznawcze Proces Postępowanie nieprocesowe Sąd polubowny Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt Postępowanie zabezpieczające Postępowanie egzekucyjne Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego Jurysdykcja krajowa Postępowanie (art. 1117-1144) Orzeczenia sądów zagranicznych i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR

Cena: 48.15 zł 63

Polecane działy

Polecane książki