Wydawnictwo Podatkowe Gofin


gofin-podatki-2017-rachunkowosc.jpg

Wszystko o podatkach rachunkowości i finansach w 2017 roku

Czesław Sławski

Książka zawiera zbiór ujednoliconych przepisów prawnych na 2019 rok wraz z przepisami wykonawczymi w podziale na 3 części tematyczne: 1. Podatki i inne należności budżetowe: - Ordynacja podatkowa; - Podatek dochodowy od osób prawnych; - Podatek dochodowy od osób fizycznych na 2019 rok;- Podatek od towarów i usług; - Podatek od czynności cywilnoprawnych; - Inne podatki i opłaty; - Wpłaty na PFRON Rachunkowość: - Zasady prowadzen

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Cena: 65.99 zł 66

gofin-vat-2016-poradnik.jpg

VAT w pytaniach i odpowiedziach poradnik na 2016 rok

Bielęda Teresa

Na książkę składa się blisko trzydzieści rozdziałów, w których omówiono m.in.: Zakres opodatkowania Moment powstania obowiązku podatkowego Stawki i zwolnienia z VAT Transakcje wewnątrzwspólnotowe Import i eksport Dokumentowanie i rozliczanie podatku VAT Procedury szczególne stosowane przy rozliczaniu VAT Zasady ewidencjonowania Odliczanie i zwroty podatku VAT Kasy rejestrująceW książce uwzględniono wszystkie zmiany, jakie weszł

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Cena: 67.09 zł 67

wszystko-prawie-pracy-bhp-2014-gofin.jpg

Wszystko o prawie pracy i BHP w 2012 roku

Ewa Madejek

Publikacja stanowi zbiór ujednoliconych przepisów z zakresu szeroko pojętego prawa pracy. Podzielona jest na rozdziały tematyczne, uszeregowane w następującej kolejności: Kodeks pracy i przepisy ogólne Promocja zatrudnienia Stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę Obowiązki pracodawcy i pracownika, odpowiedzialność materialna pracowników Czas pracy, urlopy pracownicze Podmiotowa ochrona pracy Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i hig

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Cena: 65.99 zł 66

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2012 roku

Elzbieta Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące m.in.: Przychodów Kosztów uzyskania przychodów wolnień podatkowych Zasad ustalania i poboru podatkuPublikacja niezbędna wszystkim osobom stosują

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Cena: 69.29 zł 69

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych

Regina Żarejko

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osobom st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku

Elzbieta Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osobom st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych

Elżbieta Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osobom st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2014 roku

Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2014- Zwolnień podatkowych- Zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osob

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

gofin-podatek-prawnych-2016.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku

Belon Elżbieta

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2016- Zwolnień podatkowych- Zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osob

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

gofin-podatek-prawnych-2017.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku

Belon Elżbieta

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2017- Zwolnień podatkowych- Zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osob

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Polecane działy

Polecane książki