Wydawnictwo Podatkowe Gofin


podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych

Regina Żarejko

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osobom st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2013 roku

Elzbieta Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osobom st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2012 roku

Elzbieta Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osobom st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych

Elżbieta Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oprócz komentarza autorskiego zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące:- przychodów,- kosztów uzyskania przychodów,- zwolnień podatkowych,- zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osobom st

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatek-dochodowy-prawnych-2014-gofin.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2014 roku

Belon

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2014 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2014- Zwolnień podatkowych- Zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osob

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

gofin-podatek-prawnych-2016.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2016 roku

Belon Elżbieta

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2016- Zwolnień podatkowych- Zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osob

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

gofin-podatek-prawnych-2017.jpg

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku

Belon Elżbieta

Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2017 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych oraz przykłady liczbowe i ewidencję księgową. Książkę podzielono na rozdziały dotyczące : Przychodów- Kosztów uzyskania przychodów 2017- Zwolnień podatkowych- Zasad ustalania i poboru podatku. Publikacja niezbędna wszystkim osob

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

zus-zaliczki-gofin-2015.jpg

Ustalanie zaliczek na podatek dochodowy przez zakłady pracy (płatników) w 2015 roku

Belon

Książka porusza wszelkie aspekty obliczania i poboru zaliczek na podatek od dochodów osób fizycznych uzyskanych ze stosunku pracy oraz stosunków pokrewnych z osobistego wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zasady ustalania zaliczek omówione są z uwzględnieniem zasad oskładkowania wymienionych przychodów. Publikacja ustalanie zaliczek zawiera też wyjaśnienia dotyczące zasad opodatkowania dochodów zagranic

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

zusy-gofin-2015.jpg

Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2015 roku

Kłos

W książce omówione zostały obowiązki pracodawców będących płatnikami składek ZUS i zasiłków. Zagadnienia z nimi związane ujęto w blokach tematycznych: - rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń, - ustalanie podstawy wymiaru składek na 2015 rok, - rozliczanie i opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, - ubezpieczenia zdrowotne oraz Fundusz Emerytur Pomostowych, - Fundusz Pracy oraz FGŚP - Ustalanie prawa i wysokości świadcze

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

podatkach-finansach-rachunkowosci-2014.jpg

Wszystko o podatkach Rachunkowości i finansach

Czesław Sławski

Książka zawiera zbiór ujednoliconych aktów prawnych wraz z przepisami wykonawczymi. Została podzielona na 3 części tematyczne:- Podatki i inne należności budżetowe;- Rachunkowość;- Finanse, fundusze, podróże służbowe. Książka stanowi przydatną pomoc w codziennej pracy osobom zajmującym się podatkami oraz szeroko pojętymi zagadnieniami finansisty.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Podatkowe Gofin

Polecane działy

Polecane książki