Wydawnictwo Presscom


komentarz-dla-zamawiajacego-jakie-dokumenty-sa-potrzebne.jpg

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Piotr Trębicki

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, jak i dla mniejszych zamawiających, dokon

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 107.99 zł 128

ochrona-danych-osobowych-w-dzialach-kadr-zgodnie-rodo.jpg

Ochrona danych osobowych w działach kadr zgodnie z rodo

Grzegorz Leśniewski

Autorzy omawiają obowiązki związane z gromadzeniem, przetwarzaniem i zabezpieczaniem informacji pracowniczych oraz ich trwałym usunięciem lub zniszczeniem. Opisują praktyczne przykłady dotyczące: monitoringu korespondencji służbowej i komputera, wykorzystywania wizerunku pracowników, użytkowania i zabezpieczania urządzeń przenośnych oraz przygotowania do kontroli PUODO. W książce zostały wyjaśnione zasady ochrony danych osobowy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 129.59 zł 148

elektronizacja-zamowien-publicznych-w-praktyce.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawny

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

ksiazka-egzekucja-administracyjna-presscom.jpg

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych odpowiadają między innymi na pytania: - jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli kra

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

PREW-0111.jpg

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję administracyjną? Kiedy i w jaki sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

ksiazka-transformacja-podmiotowa-egzekucji-administracyjnej.jpg

Transformacja podmiotowa w egzekucji administracyjnej

Anna Dalkowska

W mojej ocenie ogrom pracy włożony przez Autora stanowi o szczególnej wartości (…) książki, stanowiącej nie tylko kompendium wiedzy, ale także, może przede wszystkim, interdyscyplinarne studium wzajemnych relacji pomiędzy poszczególnymi dziedzinami prawa. Opisanie „transformacji podmiotowej” w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymaga bowiem nie tylko doskonałej orientacji w dziedzinie samego prawa administracyjnego, ale

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

prawo-a-nanotechnologia-ksiazka.jpg

Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii

Marcin Jurewicz

Jest to pozycja, która może znaleźć czytelników nie tylko w gronie prawniczym, ale również wśród naukowców zajmujących się szeroko rozumianą nanotechnologią, a którym brakuje uporządkowanej wiedzy na tematy prawa związanego z nanotechnologią. Książka umożliwi wielu naukowcom znacznie szybszy dostęp do podstawowych interpretacji prawnych związanych z tematyką nanotechnologii.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 49.50 zł 60

postepowanie-zamowienia-publiczne-ksiazka.jpg

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko

Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, sądów cywilnych i TSUE wyjaśniają m.in.: - jak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

ustawa-zmianie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-komentarz-ksiazka.jpg

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Grzegorz Mazurek

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. W komentarzu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 143.53 zł 188

ksiazka-prawo-dla-kadry-zarzadzajacej.jpg

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Aleksandra Ciszewska

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych. Autorka dużo uwagi poświęciła kwestiom związanym z konsekwencjami, z jakimi musi liczyć się pracodawca w przypadku przekroczenia u

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 97.19 zł 128

Polecane działy

Polecane książki