Wydawnictwo Presscom


Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń

Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące. Dzięki książce czytelnik otrzym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.99 zł 128

Opłata adiacencka i renta planistyczna

Opłata adiacencka i renta planistyczna

Agnieszka Lorek

Książka analizuje obowiązujące regulacje prawne w zakresie opłat adiacenckich i opłaty jednorazowej ze szczególnym uwzględnieniem problemów interpretacyjnych i błędów pojawiających się w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w celu ustalenia tego rodzaju obowiązków pieniężnych. W części publikacji poświęconej opłacie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Przemysław Kledzik

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikację typów wadliwości decyzji administracyjnej. Analiza charakteru prawnego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w głównej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej

Rozpoznanie sprawy sądowoadministracyjnej

Krzysztof Sobieralski

W pracy przedstawiono własną propozycję koncepcji sprawy sądowoadministracyjnej jako przedmiotu rozpoznania w procesie. W oparciu o przyjęte ustalenia teoretyczne wyznaczono materialne i formalne granice rozpoznania sprawy oraz mechanizm jej rozpoznania w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym, a także granic jej rozpoznania

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.99 zł 128

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.99 zł 128

Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 126.49 zł 148

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jerzy Pieróg

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.99 zł 128

Zamówienia publiczne

Agregowanie zamówień publicznych

Andrzej Czerniak

Pierwsza publikacja na rynku kompleksowo opisująca kwestie agregowania zamówień w polskim systemie prawnym – od momentu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wybór najlepszej techniki łączenia poszczególnych zakupów w ramach jednego postępowania, aż po ich realizację. Sięgając po tę pozycję czytelnik otrzyma niezbęd

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 85.79 zł 99

Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej

Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych

Przemysław Pest

Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 85.79 zł 99

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym

Marcin Marcinko

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.99 zł 128

Polecane działy

Polecane książki