Wydawnictwo Presscom


zamowienia-publiczne-krok-po-kroku-ksiazka-o-zamowieniach.jpg

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy. W książce zamówienia publiczne zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:-

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 117.22 zł 148

mobbing-przeciwdzialanie-ksiazka-o-dyskryminacji.jpg

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Autor przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.99 zł 128

zamkniecie-roku-2018-otwarcie-roku-2019.jpg

Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

Katarzyna Poterucha

Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę dotyczącą m.in.: - tworzenia harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego,- procesu inwentaryzacji oraz zasad uj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 131.99 zł 148

komentarz-dla-zamawiajacego-jakie-dokumenty-sa-potrzebne.jpg

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Piotr Trębicki

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Książka Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz będzie przy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 101.38 zł 128

Prawo-wodne-w-procesie-inwestycyjnym.jpg

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Izabela Dutkowiak

Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanych ze sporządzaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: od przygotowania, poprzez samą ocenę oddziaływania, aż po wnioski i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 119.89 zł 148

informacje-publiczne-ochrona.jpg

Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

Sakowska Baryła Marlena

Opracowanie pomaga rozwiązać konkretne problemy dotyczące przetwarzania i ujawniania danych osobowych, z którymi najczęściej borykają się osoby odpowiedzialne za udostępnianie informacji publicznej. Na podstawie praktycznych przykładów i bogatego orzecznictwa autorka wyjaśnia, jak równolegle stosować przepisy uodo i uodip. Książka jest skierowana do wszystkich osób zaangażowanych w udostępnianie informacji publicznej, zwłaszcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 94.47 zł 119

kiazka-rodo-osoby-rodo.jpg

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Bogdan Fischer

Autorzy specjalizujący się w ochronie danych osobowych: radcowie prawni, pracownicy naukowi, osoby reprezentujące wymiar sprawiedliwości, biznes i administrację kompleksowo omówili przepisy rodo w zakresie praw, które nie istniały we wcześniejszych regulacjach, a których wprowadzenie powoduje konieczność wyznaczenia nowych wzorców postępowania. Dużo uwagi poświęcili obowiązkowi informacyjnemu, w tym jego należytemu spełnieniu,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 101.38 zł 128

elektronizacja-zamowien-publicznych-w-praktyce.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawny

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 101.38 zł 128

inwentaryzacja-praktycznym.jpg

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Bach Sebastian

Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacjenieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak uniknąć błędów. Przedstawia konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, i podaje przykłady orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszeni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 131.99 zł 148

ksiazka-prawo-dla-kadry-zarzadzajacej.jpg

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Aleksandra Ciszewska

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych. Autorka dużo uwagi poświęciła kwestiom związanym z konsekwencjami, z jakimi musi liczyć się pracodawca w przypadku przekroczenia u

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 101.41 zł 128

Polecane działy

Polecane książki