Wydawnictwo Presscom


Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD

Łukasz Paroń

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik działu kadr czy działu socjalnego może sobie poradzić. Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany regulamin zakładowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Uchwały regulaminy i procedury + CD

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych plus płyta CD

Marcin Wilski

Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypominamy sobie dopiero, gdy w naszej organizacji dojdzie do naruszenia, kryzysu lub wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tymczasem d

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Katarzyna Witkowska Nowakowska

Autorzy w sposób kompleksowy omawiają pojęcia i reguły dotyczące przetwarzania danych oraz wątpliwości, które powstały podczas dotychczasowego stosowania rodo. Opisują warunki legalnego przetwarzania danych zwykłych, szczególne kategorie danych i katalog wyjątków, analizują ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, a także prezent

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Rozwiązywanie umów o pracę Instruktaż wzory przykłady

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD

Dominika Szachniewicz

Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy i budzące najwięcej kontrowersji przyczyny rozwiązania umowy w trybie art. 52 kp, m.in. naruszenie zasad wsp

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

REGULAMINY I PROCEDURY W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT

Tomasz Cygan

Tworzenie regulaminów w działach IT często traktowane jest jako przykry obowiązek. Tymczasem odpowiednio przygotowane i wdrożone procedury, mogą uratować firmę i instytucję od przykrych konsekwencji i kłopotów. Jakie dokumenty są potrzebne, kluczowe i obligatoryjne, a które tylko fakultatywne? Czy wystarczy przygotować je w postaci el

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ochrona wizerunku instytucji publicznej – Poradnik antykryzysowy

Ochrona wizerunku instytucji publicznej – Poradnik antykryzysowy

Rafał Guzowski

Dobrą opinię buduje się latami. Stracić ją można w kilka sekund! Skandale z udziałem urzędników, niewygodne wypowiedzi i niepopularne decyzje, a nawet tzw. fake newsy – negatywne wiadomości rozprzestrzeniają się w zawrotnym tempie… Aby uniknąć katastrofy wizerunkowej, warto zbudować skuteczny plan antykryzysowy. Oto poradnik, kt

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

Andrzej Regliński

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Z opracowania czyte

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

środki unijne klasyfikacja funkcjonowanie ewidencja i rozliczanie

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Katarzyna Poterucha

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego Krzysztof Sobieralski

Łukasz Kroplewski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ochrona danych osobowych w praktyce

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO

Jakub Wezgraj

Książka zawiera wzory dokumentów - klauzula informacyjna na tabliczkach z oznaczeniem obszaru monitorowanego, klauzula informacyjna (pełna) dla osób przebywających w obszarze monitorowanym, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zapisanych w formie obrazu z monitoringu oraz zobowiązanie do zachowania w tajemnicy. Autor szczegółow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Polecane działy

Polecane książki