Wydawnictwo Presscom


prawo-a-nanotechnologia-ksiazka.jpg

Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wyników badań naukowych z zakresu nanotechnologii

Marcin Jurewicz

Jest to pozycja, która może znaleźć czytelników nie tylko w gronie prawniczym, ale również wśród naukowców zajmujących się szeroko rozumianą nanotechnologią, a którym brakuje uporządkowanej wiedzy na tematy prawa związanego z nanotechnologią. Książka umożliwi wielu naukowcom znacznie szybszy dostęp do podstawowych interpretacji prawnych związanych z tematyką nanotechnologii.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 49.50 zł 60

postepowanie-zamowienia-publiczne-ksiazka.jpg

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Saczywko

Dzięki książce zamawiający unikną najczęstszych błędów podczas wyboru najkorzystniejszej oferty, a wykonawcy dowiedzą się, jak prawidłowo przygotować ofertę i walczyć o swoje prawa, wnosząc odwołanie do KIO lub skargę do sądu.Autorzy szczegółowo opisują obowiązki zamawiającego przed, w trakcie i po złożeniu ofert przez wykonawców. Na podstawie bogatego orzecznictwa KIO, sądów cywilnych i TSUE wyjaśniają m.in.: - jak

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

ustawa-zmianie-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-komentarz-ksiazka.jpg

Ustawa o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych Komentarz

Grzegorz Mazurek

Komentarz do prawa zamówień publicznych stanowi szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 28 lipca 2016 roku. Wprowadzone zmiany odnoszą się do wszystkich etapów prowadzenia postępowania oraz samego składania ofert. Komentarz jest przydatnym narzędziem zarówno dla zamawiających jak i wykonawców. W komentarzu autorzy kompleksowo omówili zmiany dotyczące czynności związanych

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 146.19 zł 188

ksiazka-prawo-dla-kadry-zarzadzajacej.jpg

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Aleksandra Ciszewska

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych. Autorka dużo uwagi poświęciła kwestiom związanym z konsekwencjami, z jakimi musi liczyć się pracodawca w przypadku przekroczenia u

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

archiwizacja-dokumentacji.jpg

Archiwizacja dokumentacji w jednostkach państwowych i samorządowych

Regliński Andrzej

Książka objaśnia problematykę dotyczącą postępowania z dokumentacją – od chwili utworzenia pierwszego dokumentu w sprawie aż do przekazania dokumentacji do archiwum państwowego (w przypadku materiałów archiwalnych) lub w celu jej zniszczenia (gdy mamy do czynienia z dokumentacją niearchiwalną). Zawarto w niej opis zagadnień z zakresu m.in.: - podstawowych przepisów prawa archiwalnego,- zarządzania dokumentacją,- rodzajów,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 101.38 zł 128

elektronizacja-zamowien-publicznych-w-praktyce.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawny

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

ksiazka-egzekucja-administracyjna-presscom.jpg

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych odpowiadają między innymi na pytania: - jak prowadzić egzekucję na rzecz wierzycieli kra

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

PREW-0111.jpg

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W jakich przypadkach należy zweryfikować wydaną decyzję administracyjną? Kiedy i w jaki sposób

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

mechanizm-procedury-odwroconej-zamowieniach-publicznych.jpg

Mechanizm procedury odwróconej w zamówieniach publicznych

Konrad Różowicz

Czym różni się mechanizm procedury odwróconej od zasadniczego toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego? W jakich przypadkach zamawiający może z niego skorzystać? Co w praktyce oznacza zastosowanie tej procedury dla wykonawców? Autorzy w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze zagadnienia związane z tzw. mechanizmem procedury odwróconej. Omawiają zadania zamawiających w zakresie przygotowania i udzielania zam

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 98.99 zł 128

ksiazka-zabezpieczenia-interesow-zamawiajacego-presscom.jpg

Zabezpieczanie interesów zamawiającego w umowach o zamówienia publiczne

Andrzej Łukaszewicz

Dużą część książki o zabezpieczaniu interesów zamawiającego stanowią propozycje wzorów umów dla różnych rodzajów zamówień, które zamieszczono również na dołączonej do opracowania płycie CD. Autor książki omawia najważniejsze zagadnienia związane z umowami o zamówienia publiczne w zakresie dostaw, usług oraz robót budowlanych. Analizuje także problematykę zawierania umów ramowych i podwykonawczych oraz wskazuje na

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 117.22 zł 148

Polecane działy

Polecane książki