Wydawnictwo Presscom


Podróże służbowe

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej - krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych

Jarosław Jurga

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.07 zł 148

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Prawo pracy dla kadry zarządzającej Od dyscyplinowania pracowników po rozwiązanie umów o pracę

Aleksandra Ciszewska

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych. Autorka dużo uwagi poświęciła kwe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 110.23 zł 128

Ochrona danych osobowych w praktyce

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania w rekrutacji i zatrudnienia, działaniach marketingowych

Bartosz Marcinkowski

To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych procedur z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Autorzy w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniają najbardziej problematyczne i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 110.23 zł 128

Ochrona danych osobowych w praktyce

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO

Jakub Wezgraj

Książka zawiera wzory dokumentów - klauzula informacyjna na tabliczkach z oznaczeniem obszaru monitorowanego, klauzula informacyjna (pełna) dla osób przebywających w obszarze monitorowanym, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zapisanych w formie obrazu z monitoringu oraz zobowiązanie do zachowania w tajemnicy. Autor szczegółow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 110.23 zł 128

Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.07 zł 148

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.07 zł 148

Polszczyzna (nie)urzędowa

Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych

Michał Wiśnicki

Ile razy do Twojej jednostki zadzwonił interesant z prośbą o wytłumaczenie, o co chodzi w otrzymanym wezwaniu czy decyzji administracyjnej? Powodów mogło być wiele: zawiłe sformułowania, ciężka forma czy obszerne odwołania do postawy prawnej. W książce wyd. Presscom Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych Autor zawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 110.23 zł 128

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz

Piotr Trębicki

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Książka Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 107.05 zł 128

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń

Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące. Dzięki książce czytelnik otrzym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 110.23 zł 128

środki unijne klasyfikacja funkcjonowanie ewidencja i rozliczanie

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Katarzyna Poterucha

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.07 zł 148

Polecane działy

Polecane książki