Wydawnictwo Presscom


Kodeks drogowy

Zarządzanie pasem drogowym

Magdalena Durzyńska

Ciągle nowelizowana ustawa o drogach publicznych wciąż rodzi wiele pytań, powodując tym samym rozbieżności interpretacyjne i utrudniając pracę zarządców dróg. Autorzy kompleksowo omawiają kwestie zezwoleń na zajęcie pasa na cele niezwiązane z zarządzaniem i dotyczące prowadzenia ruchu drogowego. Opisują ogólne zasady wyd

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Zamknięcie roku 2020 otwarcie roku 2020

Zamknięcie roku 2021 otwarcie roku 2021

Katarzyna Poterucha

Przewodnik po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dla pracowników działów księgowości, który w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021, w tym m.in.: - rozliczenia i księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego - koszty na przełomie roku, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz Hauser

Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach

Arkadiusz Jerzy Sputowski

W książce zostały opisane najczęstsze problemy występujące na poszczególnych etapach postępowania, które pojawiły się w związku z nowymi rozwiązaniami prawnymi wprowadzonymi w 2019 i 2020 r. Autor krok po kroku prezentuje ogólne zasady, wskazując również wyjątkowe sytuacje niepodlegające egzekucji administracyjnej. Ponadto omawia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Finanse publiczne

Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach sektora finansów publicznych

Jarosław Jurga

Do książki została dołączona płyta CD z edytowalnymi wzorami dokumentacji wewnętrznej. Są to m.in. instrukcja gospodarowania majątkiem, protokół przeprowadzonej oceny składników majątku czy wniosek o przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego. Jak ustalić wartość początkową nowo zakupionego samochodu służbowego? W j

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w sektorze publicznym

Obowiązki i odpowiedzialność administratora danych osobowych w świetle rodo

Katarzyna Witkowska Nowakowska

Autorzy w sposób kompleksowy omawiają pojęcia i reguły dotyczące przetwarzania danych oraz wątpliwości, które powstały podczas dotychczasowego stosowania rodo. Opisują warunki legalnego przetwarzania danych zwykłych, szczególne kategorie danych i katalog wyjątków, analizują ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, a także prezent

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 19 października 2020 r

Ustawa Prawo zamówień publicznych z komentarzem do zmian obowiązujących od 2021 roku

Grzegorz Mazurek

W książce zostały omówione zagadnienia związane z organami właściwymi w sprawach zamówień, środki ochrony prawnej, kwestie pozasądowego rozwiązywania sporów czy kar pieniężnych. Przytoczono również orzecznictwo sądowe, które pozostaje aktualne mimo zmiany przepisów (wyroki KIO, TSUE). Wejście w życie przepisów nowego pzp to p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD

Łukasz Paroń

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik działu kadr czy działu socjalnego może sobie poradzić. Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany regulamin zakładowe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Uchwały regulaminy i procedury + CD

Regulaminy, procedury i akty wewnętrzne w instytucjach publicznych plus płyta CD

Marcin Wilski

Akty wewnętrzne, jak np. statuty czy regulaminy pracy, stworzone raz, niejednokrotnie stają się zapomnianymi dokumentami, nieadekwatnymi do bieżących potrzeb i uregulowań prawnych. O ich istnieniu przypominamy sobie dopiero, gdy w naszej organizacji dojdzie do naruszenia, kryzysu lub wykrycia nieprawidłowości w trakcie kontroli. Tymczasem d

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Rozwiązywanie umów o pracę Instruktaż wzory przykłady

Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ponad 140 praktycznych przykładów plus płyta CD

Dominika Szachniewicz

Książka pomoże wszystkim pracownikom działów kadr i pracodawcom, którzy zastanawiają się nad zasadnością wykorzystania prawnych możliwości rozwiązania stosunku pracy. Zostały w niej omówione najczęściej spotykane problemy i budzące najwięcej kontrowersji przyczyny rozwiązania umowy w trybie art. 52 kp, m.in. naruszenie zasad wsp

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

REGULAMINY I PROCEDURY W JEDNOSTCE SAMORZĄDOWEJ

Tworzenie regulaminów, polityk oraz procedur w dziale IT

Tomasz Cygan

Tworzenie regulaminów w działach IT często traktowane jest jako przykry obowiązek. Tymczasem odpowiednio przygotowane i wdrożone procedury, mogą uratować firmę i instytucję od przykrych konsekwencji i kłopotów. Jakie dokumenty są potrzebne, kluczowe i obligatoryjne, a które tylko fakultatywne? Czy wystarczy przygotować je w postaci el

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Polecane działy

Polecane książki