Wydawnictwo Presscom


Ochrona danych osobowych w praktyce

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO

Jakub Wezgraj

Autor szczegółowo omówił wymagania w zakresie polityki informacyjnej, łącznie z tzw. warstwowym spełnieniem obowiązku informacyjnego, oraz realizacji uprawnień osób monitorowanych. Dużo uwagi poświęcił także kwestii szacowania ryzyka i analizie podatności. Publikacja zawiera również kluczowe wzory dokumentów, które powinny znale

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie Poradnik dobrych praktyk

Telefoniczna obsługa klienta w urzędzie Presscom Janas

Ewa Janas

Książka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów telefonicz­nych i problemów, z którymi dzwonią interesanci. Dzięki niej nauczysz się, jak profesjonalnie udzielać informacji, reagować na obiekcje czy agresywną mowę. Dowiesz się, jakie słowa i zwroty łagodzą, a które zaostrzają konflikt. Poradnik pomoże podnieść jako

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

Nadzór

Nadzór właścicielski i kontrola w spółkach komunalnych

Barbara Mrozowska Nieradko

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

środki unijne klasyfikacja funkcjonowanie ewidencja i rozliczanie

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Katarzyna Poterucha

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 122.95 zł 148

Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 124.01 zł 148

Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych

Arwid Mednis

Książka jest pierwszą w Polsce prawniczą monografią dotyczącą zjawiska profilowania ludzi. Nasze zachowania w internecie, dane z urządzeń, z których korzystamy, dane z monitoringu ulicznego i z wielu innych źródeł są dziś błyskawicznie rejestrowane i poddawane analizie. Dzięki coraz bardziej rozwiniętym metodom analitycznym dokonu

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

Podróże służbowe

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom

Jarosław Jurga

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 122.95 zł 148

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Komentarz

Piotr Trębicki

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Książka Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 107.05 zł 128

Ochrona danych osobowych w praktyce

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Bartosz Marcinkowski

To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych procedur z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Autorzy w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniają najbardziej problematyczne i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 124.01 zł 148

Polecane działy

Polecane książki