Wydawnictwo Presscom


Dokumentacja pracownicza 2019

Dokumentacja pracownicza 2019 w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów

Łukasz Paroń

Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 123.04 zł 148

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W URZĘDZIE INSTRUKCJA KENCELARYJNA

Zarządzanie dokumentacją w urzędzie Instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i instrukcja archiwalna w praktyce

Andrzej Regliński

Każdy dokument wpływający do jednostki administracji publicznej musi pozostawić ślad w stosowanym systemie ewidencji dokumentacji. Dlatego przy ogromie spraw prowadzonych w wielu urzędach niezbędne jest gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób przemyślany i zgodny z obowiązującymi przepisami. Z opracowania czyte

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.13 zł 128

środki unijne klasyfikacja funkcjonowanie ewidencja i rozliczanie

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Katarzyna Poterucha

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 123.04 zł 148

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.18 zł 148

Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.18 zł 148

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia książka omawia stosowanie JEDZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Jerzy Pieróg

Wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia miało ułatwić zamawiającym wstępną weryfikację wykonawców w postępowaniu, a przedsiębiorcom umożliwić tańsze i prostsze ubieganie się o zamówienie publiczne. W praktyce prawidłowe korzystanie z JEDZ sprawia jednak uczestnikom postępowań wiele trudności i wymaga od nich

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.13 zł 128

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Agnieszka Szulakowska

Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustalić właściwy tryb postępowania, skalę potrzeb,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.13 zł 128

Przygotowanie i wygłaszanie przemówień

Sztuka przemówień i wystąpień w administracji publicznej

Monika Maj Osytek

Książkę na temat przemówień i wystąpień przygotowano z myślą o każdym, kto, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli mówcy – bez względu na to, czy przemawia przed kilkuosobowym zespołem pracowników, czy kilkutysięczną publicznością. W książce autorka pokazuje, w jaki sposób możesz zaprezentować własne myśli tak, ab

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 117.69 zł 128

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym

Marcin Marcinko

Normatywny paradygmat prowadzenia działań zbrojnych w niemiędzynarodowym konflikcie zbrojnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.13 zł 128

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dorota Adamek Hyska

Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne KSR nr 11, określające zasady ujmowania środków trwałych, a także nowe wymogi sporządzania sprawozd

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 109.13 zł 128

Polecane działy

Polecane książki