Wydawnictwo Presscom


Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Aleksandra Ciszewska

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych. Autorka dużo uwagi poświęciła kwe

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 108.11 zł 128

Polszczyzna (nie)urzędowa

Polszczyzna (nie)urzędowa Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych

Michał Wiśnicki

Ile razy do Twojej jednostki zadzwonił interesant z prośbą o wytłumaczenie, o co chodzi w otrzymanym wezwaniu czy decyzji administracyjnej? Powodów mogło być wiele: zawiłe sformułowania, ciężka forma czy obszerne odwołania do postawy prawnej. W książce wyd. Presscom Redagowanie zrozumiałych pism w instytucjach publicznych Autor zawa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 108.11 zł 128

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Egzekucja administracyjna świadczeń pieniężnych

Wojciech Piątek

Książka o egzekucji administracyjnej pomaga rozwiązać najczęstsze problemy pojawiające się na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego. Zawiera szczegółowy opis środków egzekucyjnych należności pieniężnych oraz środków ochrony praw uczestników postępowania. Autorzy książki Egzekucja administracyjna świadczeń pieni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 107.05 zł 128

Ochrona danych osobowych w praktyce

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Bartosz Marcinkowski

To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych procedur z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Autorzy w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniają najbardziej problematyczne i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 108.11 zł 128

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.07 zł 148

Ochrona danych osobowych w praktyce

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO

Jakub Wezgraj

Książka zawiera wzory dokumentów - klauzula informacyjna na tabliczkach z oznaczeniem obszaru monitorowanego, klauzula informacyjna (pełna) dla osób przebywających w obszarze monitorowanym, upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zapisanych w formie obrazu z monitoringu oraz zobowiązanie do zachowania w tajemnicy. Autor szczegółow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 108.11 zł 128

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Prawo wodne w procesie inwestycyjnym

Izabela Dutkowiak

Autorka książki o prawie wodnym w przystępny sposób wyjaśnia, jak najlepiej przejść przez proces inwestycyjny wymagający uzyskania zgód wodnoprawnych – zarówno z pozycji inwestora, jak i organu właściwego do wydania decyzji administracyjnej. Udziela wartościowych wskazówek związanych ze sporządzaniem raportu o oddziaływaniu przed

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 124.01 zł 148

Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 125.07 zł 148

Podróże służbowe

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom

Jarosław Jurga

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 124.01 zł 148

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności

Prawne uwarunkowania stwierdzenia nieważności decyzji w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Przemysław Kledzik

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wydawanej w ogólnym postępowaniu administracyjnym klasyfikowane jest jako jeden z nadzwyczajnych trybów postępowania, zorientowany na weryfikację typów wadliwości decyzji administracyjnej. Analiza charakteru prawnego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności w głównej

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 85.59 zł 99

Polecane działy

Polecane książki