Wydawnictwo Presscom


Ochrona danych osobowych w praktyce

Rodo w praktyce odpowiedzi na 273 najtrudniejsze pytania

Bartosz Marcinkowski

To książka, która pomoże w dostosowaniu organizacji do przepisów o ochronie danych osobowych. Dzięki niej rodo – zamiast paraliżować codzienną pracę – pozwoli na uporządkowanie wewnętrznych procedur z zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Autorzy w formie pytań i odpowiedzi wyjaśniają najbardziej problematyczne i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

Podróże służbowe

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej

Jarosław Jurga

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 122.95 zł 148

Prawo ochrony danych osobowych

Prawo ochrony danych osobowych wobec profilowania osób fizycznych

Arwid Mednis

Książka jest pierwszą w Polsce prawniczą monografią dotyczącą zjawiska profilowania ludzi. Nasze zachowania w internecie, dane z urządzeń, z których korzystamy, dane z monitoringu ulicznego i z wielu innych źródeł są dziś błyskawicznie rejestrowane i poddawane analizie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 128

Przygotowanie i wygłaszanie przemówień

Sztuka przemówień i wystąpień w administracji publicznej

Monika Maj Osytek

Książkę na temat przemówień i wystąpień przygotowano z myślą o każdym, kto, chcąc nie chcąc, musi odnaleźć się w roli mówcy – bez względu na to, czy przemawia przed kilkuosobowym zespołem pracowników, czy kilkutysięczną publicznością. W książce autorka pokazuje, w jaki sposób możesz zaprezentować własne myśli tak, ab

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 116.59 zł 128

Zamówienia publiczne krok po kroku

Zamówienia publiczne krok po kroku + płyta CD z wzorami dokumentów dla zamawiających i wykonawców

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 124.01 zł 148

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych

Teresa Krawczyk

Książka o środkach trwałych zawiera ponad 100 przykładów obrazujących zasady wyceny, ewidencji i inwentaryzacji składników majątku. Dodatkowo została wzbogacona o wzory dokumentów związanych z obrotem składnikami mienia i ich użytkowaniem w jednostce. Są one dostępne również w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Drugie

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 124.01 zł 148

środki unijne klasyfikacja funkcjonowanie ewidencja i rozliczanie

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Katarzyna Poterucha

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 122.95 zł 148

Administracyjne postępowanie dowodowe

Administracyjne postępowanie dowodowe książka omawia proces prowadzenia postępowania dowodowego

Paweł Daniel

W książce opisano proces prowadzenia postępowania dowodowego, którego celem jest ustalenie stanu faktycznego i wydanie decyzji administracyjnej. Na podstawie praktycznych przykładów i orzecznictwa sądów administracyjnych autor przedstawia zasady, jakimi należy się kierować w trakcie postępowania, oraz wskazuje czynności, które trzeba

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 106.99 zł 119

Wydawanie decyzji administracyjnych

Wydawanie decyzji administracyjnych w ogólnym postępowaniu administracyjnym plus ponad 60 wzorów pism w wersji edytowalnej na CD

Robert Suwaj

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 137.79 zł 148

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Krzysztof Sobieralski

Książka z postępowania administracyjnego skierowana jest głównie do praktyków, w tym pracowników organów administracji publicznej odpowiedzialnych za przygotowanie konkretnych rozstrzygnięć administracyjnych. Książka uwzględnia nowelizację przepisów kpa, a także zostało wzbogacone o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.W

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 108.11 zł 128

Polecane działy

Polecane książki