Wydawnictwo Presscom


ksiazka-prawo-dla-kadry-zarzadzajacej.jpg

Prawo pracy dla kadry zarządzającej

Aleksandra Ciszewska

W książce z prawa pracy dla kadry zarządzającej omówiono kluczowe zagadnienia z zakresu dyscyplinowania pracowników: formy, wymogi i przyczyny. Opisano zasady rozwiązywania umów w trybie dyscyplinarnym, zastosowanie wypowiedzeń zmieniających warunki pracy, a także wykorzystanie kar porządkowych. Autorka dużo uwagi poświęciła kwestiom związanym z konsekwencjami, z jakimi musi liczyć się pracodawca w przypadku przekroczenia u

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 103.39 zł 128

mobbing-przeciwdzialanie-ksiazka-o-dyskryminacji.jpg

Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Łukasz Paroń

Autor książki Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy przedstawia przykładowe metody i kierunki postępowania profilaktycznego w obszarze mobbingu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń psychospołecznych. Pokazuje, w jaki sposób należy opisać i wdrożyć zasady je regulujące. Dzięki książce czytelnik otrzyma gotowe wzory dokumentów ułatwiających realizację procedur m.in. w zakresie zgłaszania zjawisk

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 103.39 zł 128

Nadzor-wlascicielski-kontrola.jpg

Nadzór

Barbara Mrozowska Nieradko

Autorka książki omawia problemy i nieprawidłowości ujawnione w toku postępowań kontrolnych prowadzonych w spółkach komunalnych i organach samorządowych. Wskazuje ponadto na liczne przykłady dobrych praktyk i wzorców działania w zakresie polityki właścicielskiej oraz zasad nadzoru właścicielskiego. W publikacji opisane zostały m.in.:- dostępne formy realizacji zadań samorządu terytorialnego,- przyczyny powstawania nieprawidłow

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 103.39 zł 128

planowaniezamowienpublicznych.jpg

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Agnieszka Szulakowska

Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustalić właściwy tryb postępowania, skalę potrzeb, możliwości finansowe oraz organizacyjne jednostki, a także jak ochronić się przed zarzutem pod

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 103.39 zł 128

ksiazka-odsetki-jednostkach-sektora-finansow-publicznych.jpg

Odsetki w jednostkach sektora finansów publicznych

Sebastian Bach

W książce kompleksowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości odsetek od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor książki wskazuje r

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 101.38 zł 128

Wydawaniedecyzjiadministracyjnych.jpg

Wydawanie decyzji administracyjnych

Robert Suwaj

W praktyce administracyjnej podstawowymi zagadnieniami są zasady i tryby wydawania decyzji administracyjnych. Autor książki Wydawanie decyzji administracyjnych podejmuje tę problematykę, szczegółowo omawiając trzy kluczowe etapy tego procesu: od wszczęcia postępowania administracyjnego, poprzez postępowanie wyjaśniające, po przygotowanie i wydanie decyzji w sprawie. Koncentruje się przy tym na postępowaniu przed organem pierwszej i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 131.99 zł 148

zamkniecie-roku-2018-otwarcie-roku-2019.jpg

Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

Katarzyna Poterucha

Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę dotyczącą m.in.: - tworzenia harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego,- procesu inwentaryzacji oraz zasad uj

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 131.99 zł 148

inwentaryzacja-praktycznym.jpg

Inwentaryzacja w ujęciu praktycznym

Bach Sebastian

Książka o inwentaryzacji ułatwi pracownikom jednostek sektora finansów publicznych sprawne i skuteczne przeprowadzenie procesu inwentaryzacji. Autor, powołując się na konkretne przykłady, opisuje sytuacjenieprawidłowego przeprowadzania inwentaryzacji oraz wskazuje, jak uniknąć błędów. Przedstawia konsekwencje, jakie może spowodować naruszenie regulacji uor, i podaje przykłady orzeczeń komisji orzekających w sprawach o naruszeni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 131.99 zł 148

zamowienia-publiczne-krok-po-kroku-ksiazka-o-zamowieniach.jpg

Zamówienia publiczne krok po kroku

Mateusz Saczywko

Książka o zamówieniach publicznych to jedyny w swoim rodzaju przewodnik dla zamawiających i wykonawców, w którym autor krok po kroku przeprowadza czytelnika przez zawiłości prawne związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: od momentu wszczęcia postępowania, przez złożenie ofert, po wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie umowy. W książce zamówienia publiczne zostały wyjaśnione kwestie dotyczące m.in.:-

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 117.22 zł 148

elektronizacja-zamowien-publicznych-w-praktyce.jpg

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Ewa Kisiel

Książka o elektronizacji zamówień publicznych zawiera praktyczne omówienie projektu e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne, przedstawia jego główne założenia, a także strukturę Platformy e-Zamówienia oraz okres i sposób realizacji programu. Co w praktyce oznacza elektronizacja zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców? Kiedy należy korzystać z pisemnej, a kiedy z elektronicznej formy czynności prawny

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Cena: 101.38 zł 128

Polecane działy

Polecane książki