Wydawnictwo Rachunkowość


ustawa-rachunkowosc-2016mssf.jpg

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości

Przemysław Kabalski

Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wska

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Cena: 79.80 zł 89

zamkniecie-roku-2017-fedak-rachunkowosc.jpg

Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Fedak Zdzisław

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia. Książka Zamknięcie roku 2017 to przewo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Cena: 144.89 zł 189

angielskopolskislownikrachunkowosci.jpg

Angielsko-polski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Nelli Artienwicz

Angielski jest dziś językiem powszechnie stosowanym do porozumiewania się ludzi z różnych stron świata. W Unii Europejskiej, w razie wątpliwości, jakie jest wiążące brzmienie aktów urzędowych, rozporządzeń, dyrektyw itp., za wzorcowy uznaje się tekst anglojęzyczny. W przypadku rachunkowości i rewizji finansowej takimi podstawowymi tekstami są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, przyjęte przez Komisję Europejską Mi

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Cena: 48.29 zł 59

angielskopolskislownikrachunkowosci2017.jpg

Polsko-angielski słownik terminów rachunkowości i rewizji finansowej

Nelli Artienwicz

Publikacja zawiera tłumaczenie na język angielski słów, terminów i zwrotów fachowych z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej często pomijanych lub nieściśle tłumaczonych w dostępnych słownikach. Stanowi ona uzupełnienie angielsko-polskiego słownika wydanego przez Rachunkowość. Mamy nadzieję, że będzie służyć pomocą księgowym i biegłym rewidentom, którzy coraz częściej stają przed koniecznością komunikacji w

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Cena: 48.29 zł 59

roczne-sprawozdania-finansowe-przedsiebiorstwa-9788320821932.jpg

Roczne sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa

Gabrusewicz Wiktor

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa to bardzo ważny podsystem rachunkowości. Jest sztuką syntetycznego ujęcia fundamentów, na których stoi przedsiębiorstwo i realizuje swoją działalność. Spośród wszystkich sprawozdań sporządzanych przez przedsiębiorstwo najważniejsze jest roczne sprawozdanie finansowe. Zamyka ono rok działalności przedsiębiorstwa i jednocześnie otwiera rok nowy. Ze względu na duże znaczenie poznaw

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Cena: 50.59 zł 64.9

zamkniecie-roku-2016-rachunkowosc.jpg

Zamknięcie roku 2016 Rachunkowość

Fedak Zdzisław

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2016 omawia między innymi:- zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych - sprawozdanie finansowe jednostki dużej - nowe wymogi - nowy wzór bilansu i inne uproszczenia sprawozdawcze dla jednostek małych - księgowe i podatkowe różnice kursowe - prezentacja sprawozdań - finansowego i z działalności - ustalenie dochodu podatkowego - kalendarium obowiązków podatni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Cena: 128.09 zł 169

upadlosc-bilans-podatki-2017.jpg

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

Edward Kosakowski

W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

zamkniecie-roku-2015-rachunkowosc.jpg

Zamknięcie roku 2015 Rachunkowość

Fedak Zdzisław

W nowym zamknięciu roku 2015 roku uwzględniono znaczne zmiany ustawy o rachunkowości, dotyczące m.in. postaci sprawozdań finansowych. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2015 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według dotychczasowych lub nowych wzorów (a jest ich łącznie aż cztery rodzaje), stosując przy tym dodatkowo różne uproszczenia. Książka Za

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

upadlosc-bilans-podatki.jpg

Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych aspekty bilansowe i podatkowe

Wrześniewski

W książce omówiono zagadnienia prawne, podatkowe i rachunkowe związane z ustaniem bytu prawnego przedsiębiorcy w każdej formie organizacyjnej (działalność indywidualna, spółka cywilna, osobowa spółka handlowa, spółka kapitałowa). Przedstawiono obowiązki w zakresie rachunkowości, skutki w podatkach dochodowych, VAT, PCC i w zakresie rozliczeń z ZUS, a ponadto tryby likwidacji spółek handlowych, postępowanie upadłościowe i p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

skutecznosc-promocji-internetowej-pomiar-i-technologia-informacyjna-9788320821925.jpg

Skuteczność promocji internetowej Pomiar i technologia informacyjna

Łopaciński Karol

Książka Skuteczność promocji internetowej. Pomiar i technologia informacyjna: wyjaśnia, jak zarządzać działalnością promocyjną przedsiębiorstwa w Internecie; - przybliża metody szacowania skuteczności promocji internetowej; - przedstawia istotę Business Inteligence – technologii wspierającej pomiar skuteczności promocji w Internecie; - ukazuje koncepcję modelu szacowania skuteczności promocji internetowej; - przybliża analiz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość

Cena: 34.57 zł 44.9

Polecane działy

Polecane książki