Wydawnictwo Sigma


Wszystko o płacach 2019

Wszystko o płacach 2020

Sasin Wiesław

Książka o płacach w 2020 roku ma charakter kompendium wiedzy normatywnej i praktycznej dla przedsiębiorców w dziedzinie płac. Całość skład się z 10 rozdziałów, napisanych w konwencji vademecum dla pracodawców:- podstawy prawne płac - podstawy ekonomiczne płac - stosowane systemy i formy płac - zasady wynagradzania pracowników - pa

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2019 ze stawkami amortyzacji

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2019 ze stawkami amortyzacji

Aleksander Korczyn

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powiązaniami z innymi klasyfikacjami. Zapropo

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 69.55 zł 89

Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2019

Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2019

Ksawery Haski

Praktyczny poradnik po PKPiR na 2018 rok dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2018 roku. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarcz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Umowy cywilnoprawne 2019 Żaro

Umowy cywilnoprawne 2019 Żaro

Żaro Zygmunt

Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania umów zleceń. W książce uwzględniono aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego, przepisów ubezpieczeń emeryta

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 33.16 zł 43

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2019

Korczyn Aleksander

Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchodów - ewidencję przychodów (do podatku zryczałto

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 43.86 zł 54

Karta podatkowa 2019 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Karta podatkowa 2019 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Haski Ksawery

W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów pracownika. Opisano również:- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika, - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,- inne kwestie związane z kartą podatkową na 2018 rok. W książce podan

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2019

Haski Ksawery

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2018. W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:- podatkowej księgi przychodów i rozchodów, - zryczałtowanego podatku do

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 42.79 zł 51

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Feliński Jerzy

Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dla osób znających te problematykę w bardzo ogólnym zakresie - wspólników, członków organów spółki, pracowników, kontrahentów spółek z o.o. W książce znajdziesz informacje związane z

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 48.42 zł 58

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2019

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2019

Haski Ksawery

Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. W książce o dokumentacji i ewidencji pracowniczej 2018 są przedstawione:- zasady p

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2019

Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2019

Jabłoński Henryk

Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 59.17 zł 79

Polecane działy

Polecane książki