Wydawnictwo Sigma


ksiazka-kst-2016-klasyfikacja-srodkow-trwalych.jpg

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Aleksander Korczyn

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnieniami szczegółowymi i powiązaniami z innymi klasyfikacjami. Zaproponowane roczne stawki amortyzacji wzbogacają przydatność praktyczną dla podatników podatku docho

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 71.50 zł 89

haski-kpir-podatkowa-ksiega-przychodow-rozchodow-2017.jpg

Jak poprowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2018

Ksawery Haski

Praktyczny poradnik po PKPiR na 2018 rok dla podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów w 2018 roku. Definicje podstawowych pojęć. Ogólne zasady prowadzenia księgi i dokumentowania operacji. Sposoby ewidencjonowania przychodów, kosztów ich uzyskania, odpisów amortyzacyjnych i innych nietypowych zdarzeń gospodarczych. Przykłady obliczeń i wzory ewidencji. Poradnik zawiera aktualny wzór księgi wraz z objaśni

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

umowy-cywilnoprawne-2014.jpg

Umowy cywilnoprawne 2018 Żaro

Żaro Zygmunt

Poradnik dla osób prawnych i fizycznych zawierających umowy zlecenia, agencyjne, o świadczeniu usług i o dzieło w świetle obowiązujących w 2018 roku przepisów z uwzględnieniem nowych zasad oskładkowania umów zleceń. W książce uwzględniono aktualny stan prawny w zakresie prawa pracy i prawa cywilnego, przepisów ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych i zdrowotnych oraz przepisów podatkowych. W załącznik

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 34.09 zł 43

prawne-sigma-2014.jpg

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne 2018

Korczyn Aleksander

Książka obejmuje w pełni zasady i metody klasyfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji i dokumentacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jest to praktyczny poradnik dla firm i jednostek prowadzących:- księgi rachunkowe - podatkową księgę przychodów i rozchodów - ewidencję przychodów (do podatku zryczałtowanego). W książce ujęto najważniejsze normy i zasady klasyfikacji, ewidencji, wyceny, umarzania

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 45.09 zł 54

aleksander-korczyn-klasyfikacja.jpg

Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Aleksander Korczyn

Prezentowana tu klasyfikacja w tekście zaktualizowanym ma zastosowanie w sferze budżetowej w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, a także innych podmiotach, które korzystają ze środków publicznych lub dysponują tego rodzaju środkami. Klasyfikację tę stosuje się w pełnym zakresie od 1 stycznia 2018 r. Wiążące są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznyc

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

karta-podatkowa-haski-2017.jpg

Karta podatkowa 2018 opodatkowanie osób fizycznych nowymi stawkami

Haski Ksawery

W książce Karta Podatkowa 2017 w 11 rozdziałach opisano: - wyciągi z przepisów, - wzory ewidencji zatrudnienia, - wzory karty przychodów pracownika. Opisano również:- obowiązki z tytułu zatrudnienia pracownika, - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,- inne kwestie związane z kartą podatkową na 2018 rok. W książce podano również skrócone informacje o podatku VAT po 1 stycznia 2018 r. oraz innych podatkach i opłata

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

podatek-pit-2017-od-osob-fizycznych.jpg

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018

Haski Ksawery

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2018. W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:- podatkowej księgi przychodów i rozchodów, - zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych, - karty podatkowej - amortyzacji środków trwałych ora

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 43.99 zł 51

felinski-spolki-z-ograniczona-odpowiedzialnoacia-2017.jpg

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Feliński Jerzy

Zawartość książki stanowi całość edukacyjną dla osób niewtajemniczonych w zagadnienia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, a także dla osób znających te problematykę w bardzo ogólnym zakresie - wspólników, członków organów spółki, pracowników, kontrahentów spółek z o.o. W książce znajdziesz informacje związane z problematyką prawną, organizacyjną, ekonomiczną, rachunkowo-finansową, podatkową i ubezpiecze

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 49.77 zł 58

dokumentacjaewidencjapracownicza2015.jpg

Dokumentacja i ewidencja pracownicza 2018

Haski Ksawery

Zestaw podstawowych wzorów dokumentacji i ewidencji pracowniczej z praktycznym komentarzem i zasadami prowadzenia dla pracodawców w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych aktów prawnych. W książce o dokumentacji i ewidencji pracowniczej 2018 są przedstawione:- zasady prowadzenia akt osobowych i płacowych - zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracoda

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

kp-kodeks-2016-pracy-sigma.jpg

Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym 2017

Jabłoński Henryk

Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, który oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 rok

Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma

Cena: 60.83 zł 79

Polecane działy

Polecane książki