Wydawnictwo TNOiK


Ustawa o służbie celnej komentarz

Ustawa o służbie celnej komentarz

Halicki Andrzej

Pierwsza taka pozycja na rynku wydawniczym. Jest przykładem opracowania napisanego pod każdym względem profesjonalnie a równocześnie zrozumiałe nie tylko dla specjalistów - prawników, ekonomistów czy politologów lub handlowców, ale nawet dla laika. Powinna być w zbiorach każdego kto chce zrozumieć współczesne procesy relacji zachod

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Cena: 84.63 zł 99.9

Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Ochendowski Eugeniusz

Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Podręcznik składa się z pięciu działów: Dział I – zagadnienia ogólne. Dział II – źródł

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo finansów publicznych

Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska

Bogumił Brzeziński

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzynastu rozdziałów:- 1. Zagadnienia ogólne. - 2. Regulacja prawna podstaw finansów publicznych.- 3. Budżet państwa i prawo budżetowe.- 4. Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej. - 5. Państwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Cena: 53.49 zł 59.99

Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń

Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń Jankowska Siemiątkowski

Ewa Jankowska

Podstawy ekonomii - skrypt do wykładów i ćwiczeń. Polecamy książkę Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń Jankowska Siemiątkowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Cena: 37.44 zł 39.99

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Karol Dobrzeniecki

Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Ćwiczenia służą jako pomo

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Lech Morawski

W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami prawa. Studiujących uprzedzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Zasady wykładni prawa

Zasady wykładni prawa

Morawski Lech

Opracowanie dotyczy przede wszystkim wykładni operatywnej, a więc wykładni dokonywanej w toku procesów stosowania prawa. Głównym przedmiotem uwagi autora jest wykładnia sądowa, gdyż to ona określa reguły interpretacji, które stają się kanonem wykładni w praktyce innych instytucji stosujących prawo, a także kanonem inspirującym wyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo medyczne Nesterowicz

Prawo medyczne Nesterowicz 2019

Nesterowicz Mirosław

Autorem książki z prawa medycznego jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego. Praca przedstawia prawo medyczne w nowym systemie opieki zdr

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Przywództwo w biznesie

Przywództwo w biznesie

Robert Karaszewski

Książka poświęcona problematyce przywództwa składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale autorzy podjęli próbę omówienia istoty przywództwa. Ponadto sporo uwagi poświęcono rozważaniom na temat wzajemnych relacji zarządzania i przywództwa, przychylając się do poglądów Petera Druckera, który niezwykle słusznie wskaz

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Cena: 36.37 zł 45

Prokreacja medycznie wspomagana

Prokreacja medycznie wspomagana

Kinga Bączyk Rozwadowska

Opracowanie jest skierowane do szerokiego kręgu odbiorców - adwokatów i radców prawnych, sędziów, prokuratorów, studentów prawa i medycyny oraz innych osób bezpośrednio związanych i zainteresowanych problematyką wspomaganej prokreacji, w tym zwłaszcza lekarzy, personelu medycznego, podmiotów sprawujących funkcje kierownicze w systemi

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Cena: 63.12 zł 90

Polecane działy

Polecane książki