Wydawnictwo TNOiK


Outsourcing Idea Koncepcja standard

Outsourcing Idea Koncepcja standard

Joachim Piotr Foltys

Outsourcing jest współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się koncepcją stosowaną w organizacjach funkcjonujacych w środowisku realnym, jak i w organizacjach wirtualizujących swoją działalność (w przyszłości organizacje wirtualne). Na podstawie Global-outsourcingu-Market wartość globalnego rynku outsourcingu od roku 2000 d

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo finansów publicznych

Prawo finansów publicznych Brzeziński Olesińska

Bogumił Brzeziński

To już ósme najnowsze wydanie podręcznika do prawa finansów publicznych. Podręcznik z prawa finansowego publicznego składa się z trzynastu rozdziałów:- 1. Zagadnienia ogólne. - 2. Regulacja prawna podstaw finansów publicznych.- 3. Budżet państwa i prawo budżetowe.- 4. Fundusze celowe w publicznej gospodarce finansowej. - 5. Państwo

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Prawo administracyjne część ogólna Ochendowski

Ochendowski Eugeniusz

Podręcznik z prawa administracyjnego przeznaczony dla studentów prawa i administracji, w istotny sposób został zmieniony i zaktualizowany. Opisuje prawo administracyjne, a więc gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej. Podręcznik składa się z pięciu działów: Dział I – zagadnienia ogólne. Dział II – źródł

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń

Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń Jankowska Siemiątkowski

Ewa Jankowska

Podstawy ekonomii - skrypt do wykładów i ćwiczeń. Polecamy książkę Podstawy ekonomii skrypt do wykładów i ćwiczeń Jankowska Siemiątkowski

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Kryminalistyka Przewodnik Wilk

Wilk Dariusz

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i ma pomóc w usystematyzowaniu wiedzy do egzaminu z kryminalistyki i prawa dowodowego. Może także stanowić źródło wiedzy dla aplikantów oraz praktyków kryminalistyki, ponieważ wszystkie zagadnienia, a w szczególności metody identyfikacji, zostały zaktualizow

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Wstęp do prawoznawstwa ćwiczenia i materiały

Karol Dobrzeniecki

Książka z prawoznawstwa przeznaczone dla studentów prawa i administracji a także innych kierunków w których występuje przedmiot Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia mają służyć usystematyzowaniu wiedzy na temat podstawowych pojęć prawnych oraz sposobów ich prawidłowego używania w różnych kontekstach. Ćwiczenia służą jako pomo

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Wstęp do prawoznawstwa Morawski

Lech Morawski

W książce o wstępie do prawoznawstwa albo nauk o państwie i prawie jest nauką typowo propedeutyczną. W przypadku prawoznawstwa zadaniem tej dyscypliny jest zaznajomienie studentów z podstawową aparaturą pojęciową nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami prawa. Studiujących uprzedzi

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Administracyjnoprawna ochrona dziecka

Administracyjnoprawna ochrona dziecka

Mełgieś Katarzyna

Prawo do życia i ochrony zdrowia jest elementarnym prawem człowieka, uznanym i chronionym zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Jakkolwiek dziecko jest podmiotem wszystkich praw i wolności konstytucyjnych (z zatrzeżeniem, iż nie wyklucza tego sama ustawa zasadnicza), co oznacza, że przysługuje mu prawo do ochrony zdrowia s

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Zasady wykładni prawa

Zasady wykładni prawa

Morawski Lech

Opracowanie dotyczy przede wszystkim wykładni operatywnej, a więc wykładni dokonywanej w toku procesów stosowania prawa. Głównym przedmiotem uwagi autora jest wykładnia sądowa, gdyż to ona określa reguły interpretacji, które stają się kanonem wykładni w praktyce innych instytucji stosujących prawo, a także kanonem inspirującym wyk

Wydawnictwo: Wydawnictwo TNOiK

Polecane działy

Polecane książki