Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego


Rotifers Rotifera Monogononta Vol 32

Rotifers Rotifera Monogononta Vol 32

Bielańska Grajner Irena

The editorial series Freshwater Fauna of Poland has existed since 1935. Up to now 22 volumes (in Polish) have been published, treating both vertebrate and invertebrate animals. Particular volumes contain rich general data concerning described taxa and detailed information on species, genera, families and orders. Integral parts of all volumes are id

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 45.79 zł 59.9

From Cotton and Smoke Łódź Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994

From Cotton and Smoke: Łódź Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994

Zysiak Agata

The city greeted newcomers with mysterious “characteristic, dirty fog on the horizon, which constantly hangs above the capital of chimneys. Directly after arrival “the smoke wrapped [newcomers] in some impenetrable, due to its sultriness, atmosphere. Gradually, from this “gigantic cloud of smoke surfaced “a forest of brick chimneys emerging

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.33 zł 44.9

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

Życie prywatne Polaków w XIX wieku

Kita Jarosław

Kolejny tom Życia prywatnego Polaków w XIX wieku ma charakter interdyscyplinarny, plasuje się na styku badań historycznych, literaturoznawczych i socjologicznych. Znajdziemy w nim różne ujęcia metodologiczne dotyczące wybranych źródeł osobistych – listów. Teksty odsłaniają realia egzystencji Polaków w różnych częściach Europy i

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 30.50 zł 39.9

Lustereczko powiedz przecie

Lustereczko, powiedz przecie

Blackburn Simon

Współcześni etycy piszą o systemach moralności, ale pomijają kluczowe zadanie etyczne – uprawę samego siebie. Skupienie na własnym ja buduje naszą tożsamość, ale często zmienia się w samolubstwo. Simon Blackburn ukazuje wewnętrzne paradoksy kochania siebie. Miłość własna może prowadzić do narcyzmu albo zatracenia indywidualno

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 32.03 zł 41.9

Podatek od wyjścia

Podatek od wyjścia

Nowak Piechota Aneta

Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia, regulacje go dotyczące w wybranych państwach Europejskiego Obszaru Gos

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 38.15 zł 49.9

Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej

Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej

Brózda Wilamek Dominika

Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Ma charakter unikatowy, stanowi wartościowe, kompleksowe, a zarazem oryginalne opracowanie naukowe podejmujące istotny i aktualny problem oddziaływania stopy procento

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 34.33 zł 44.9

Spór o średniowiecze

Spór o średniowiecze

Brzezińska Anna M.

Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów XX wieku w kulturowym kontekście mediewalizmu, rozumianego tu jako przekonanie o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla trzech tradycji h

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku

Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku

Nowak Monika

Publikacja dotyczy problematyki urlopów wypoczynkowych w kontekście jednego z podstawowych praw pracowniczych - prawa do odpoczynku. Autorka wyjaśnia pojęcie i znaczenie tego prawa, przedstawia jego uzasadnienie, a także wskazuje na podstawowe instrumenty jego realizacji, wśród których główną rolę odgrywa urlop wypoczynkowy, ze szczegó

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 53.43 zł 69.9

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

Popović Milan

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza, ze względu na rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych. Opisano mechanizmy funkcjonowania

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 30.50 zł 39.9

Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców

Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców

Dymarczyk Waldemar

W publikacji zrekonstruowano przestrzenny wymiar karier ludzi biznesu, szczególnie predysponowanych do roli kreatorów przestrzeni, gdzie realizują swoje ambicje zawodowe i pasje życiowe. Zmiany, jakich dokonują w środowisku pracy i poza nią, dotyczą nie tylko ich samych czy najbliższych im osób, lecz także mają duże znaczenie dla czło

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cena: 32.80 zł 42.9

Polecane działy

Polecane książki