Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński

Brzeziński Bogumił


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378040910
Rok wydania: 2012

Wykładnia prawa podatkowego Brzeziński

Problematyka wykładni prawa budził duże zainteresowanie zarówno praktyków, jak i nauke prawa. Prawo należy traktować jako zespół tekstów prawnych oraz zasad ich interpretacji, te ostatnie przesądzają ostatecznie o treści normy prawnej, jaką ustala się w oparciu o tekst aktu normatywnego.
Brzeziński klarownie wyjaśnia założenia leżące u podłoża stosowania wybranych metod wykładni prawa podatkowego. W książce sporo poświęcono uwagi problematyce ogólnej wykładni prawa, a nie tylko zagadnieniom ściśle związanym z wykładnią prawa podatkowego. Ogólne zasady wykładni prawa trzeba bowiem przyjąć za punkt wyjścia także przy wykładni prawa podatkowego. W znakomitej większości wypadków są one wystarczające dla osiągnięcia pożądanego rezultatu interpretacyjnego.