Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych

Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych

169 zł 143,01 zł

Sebastian Kowalski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381981521
Rok wydania: 2019

Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników

Prezentowana publikacja stanowi omówienie pozakodeksowych przepisów karnych, typizujących wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową. Komentarz został podzielony na 7 części, dotyczących przepisów karnych zawartych w 26 ustawach szczególnych, typizujących wykroczenia związane z:

ochroną podstawowych praw osób zatrudnionych;
zatrudnianiem na statkach;
zatrudnianiem cudzoziemców i działaniem agencji zatrudnienia;
zabezpieczeniem społecznym;
obowiązkiem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
ograniczeniami w zatrudnianiu;
zbiorowym prawem pracy.
W Komentarzu poruszono zagadnienia typizacji wykroczeń, ustawowych znamion czynu zabronionego, winy, kary i środków karnych, postępowania wykroczeniowego, a także zbiegu wykroczeń oraz zbiegu wykroczenia z przestępstwem.

Książka adresowana jest zarówno do praktyków prawa: sędziów, pracodawców, adwokatów, radców prawnych, inspektorów pracy, inspektorów ZUS, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, jak i do naukowców, nauczycieli akademickich oraz studentów prawa.