Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

Wyodrębniona ewidencja księgowa dla projektów unijnych

148 zł 122.95 zł

Katarzyna Poterucha


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788366248120
Rok wydania: 2019

środki unijne klasyfikacja funkcjonowanie ewidencja i rozliczanie

Do książki dołączone zostały wzory dokumentów związanych z prowadzeniem wyodrębnionej ewidencji księgowej i z realizacją projektów unijnych, dostępne również w formie edytowalnej na płycie CD. W publikacji w przystępny sposób zostały omówione możliwe formy prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków UE oraz wydatków dokonywanych przez beneficjentów dotacji unijnych. Autorka wiele uwagi poświęciła rodzajom i zakresowi kontroli projektów unijnych oraz najczęściej popełnianym błędom w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Czytelnik pozna zasady dotyczące m.in.:

dostosowania polityki rachunkowości i zakładowego planu kont do wymogów związanych z ewidencją projektu,
tworzenia instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej w postaci dodatkowych,
kont syntetycznych lub analitycznych albo kodu księgowego, rozliczenia podatku dochodowego i podatku VAT w projektach unijnych,
prezentacji dotacji w sprawozdaniach finansowych, m.in. w bilansie, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
W jaki sposób prawidłowo rozliczyć projekt finansowany ze środków unijnych? Jak zmienić system ewidencji w jednostce, aby spełniał wymóg prowadzenia wyodrębnionej księgowości? Co należy uwzględnić, wybierając sposób jej prowadzenia?