Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją
Bestseller

Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją

86.1 zł 70.61 zł

Małgorzata Wiśniewska


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: HAC728
Rok wydania: 2019

Wzorcowa Księga HACCP z dokumentacją

Przygotowana w formie "gotowca" z miejscami do wypełniania, ułatwia opracowanie oraz prawidłową rejestrację, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji HACCP. Forma skoroszytu z wymiennymi kartami umożliwia dostosowanie Księgi do indywidualnych warunków danego zakładu. Spis treści:
Część wstępna
Profil Zakładu
Schemat organizacyjny
Definicje
Polityka bezpieczeństwa żywnościowego
Zarządzenie o powołaniu Zespołu HACCP
Zakres systemu HACCP
Szkolenia i świadomość personelu
Plan pomieszczeń
Część zasadnicza – Ogólny opis systemu HACCP według dwunastu kroków wdrażania, Wytycznych Kodeksu Żywnościowego, na podstawie siedmiu zasad HACCP
Utworzenie Zespołu HACCP
Opis produktu
Zidentyfikowanie zamierzonego sposobu użycia produktu
Skonstruowanie schematu procesu technologicznego
Weryfikacja schematu procesu technologicznego
Przygotowanie listy potencjalnych zagrożeń, przeprowadzenie analizy zagrożeń i ustalenie wszelkich możliwych środków kontrolnych dla zidentyfikowanego zagrożenia
Określenie CCP – Krytycznych Punktów Kontrolnych
Ustalenie wartości parametrów krytycznych dla każdego CCP
Ustalenie systemu monitorowania dla każdego CCP
Określenie działań korygujących
Określenie systemu weryfikacji
Ustanowienie dokumentacji i sposobów przechowywania zapisów
Część uzupełniająca
Dokumenty związane z Księgą HACCP
Załączniki
Klauzula zmian Księgi HACCP