Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych

Krzysztof Puchacz


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788374265652
Rok wydania: 2009

Wzorcowe regulaminy zamówień publicznych z uwzględnieniem środków unijnych

Wzorcowe Regulaminy zamówień publicznych dla zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy (także o wartości poniżej 14.000 euro), jak i zamawiających niemieszczących się w zakresie podmiotowym tej ustawy. Regulaminy obejmują także mechanizmy i procedury dla zamówień finansowanych z środków Unii Europejskiej, w szczególności projektów realizowanych w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013. Dodatkowo kilkadziesiąt wzorów dokumentów przydatnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia (obejmujących wszystkie ustawowe tryby zamówień), w tym wzorcowe specyfikacje istotnych warunków zamówienia.