Wzorcowy plan kont 2019 dla małych i średnich firm

Wzorcowy plan kont 2019 dla małych i średnich firm

Jerzy Roman Feliński


Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Isbn: 9788326497131
Rok wydania: 2017

Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm

Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2017 i lata następne. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Klasyfikacja i segmentowa budowa planu kont. Wzory dekretacji i księgowania. Wszystko uwzględnienia nowe zasady rachunkowości.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 roku