Wzory pism dla doradców podatkowych

Jacek Czernecki


Wydawnictwo: Wydawnictwo Forum Doradców Podatkowych
Isbn: 8361395164
Rok wydania: 2008

Wzory pism dla doradców podatkowych

Książka z płytą CD˙skierowana jest do osób prowadzących kancelarie podatkowe i biura rachunkowe. Odpowiedzi na pytanie, jakimi zasadami należy kierować się zawierając umowę, interpretując jej postanowienia, ustalając zakres zobowiązania stron, oceniając, czy została należycie wykonana, ustalając konsekwencje wiążące się z jej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem - należy szukać w prawie cywilnym. Bez doświadczenia z zakresu świadczonych przez doradcę i księgowego usług podatkowych trudno przygotować umowę współpracy, nie da się jednak jej przygotować bez dostatecznej wiedzy prawniczej. Celem publikacji jest przekazanie doradcom i księgowym najważniejszych wskazówek pozwalających opracować dobrą umowę. Praktyczny charakter publikacji składającej się ze wzorów umów sprawia, że Czytelnik może korzystać z niej w codziennej pracy kancelarii (biura księgowego). Książka podzielona została na działy odpowiadające wszystkim sferom działalności kancelarii: umowy o stałą współpracę z klientem, umowy krótkookresowe, umowy z zakresu prawa pracy i kooperacyjne, pełnomocnictwa i upoważnienia, pisma dotyczące realizacji umowy, formy wykonywania zawodu oraz inne przydatne umowy. 132 wzory umów Na płycie CD wszystkie wzory do edycji.