Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy

199 zł 148.72 zł

Marciniak Lidia


Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Isbn: 9788381244541
Rok wydania: 2018

Wzory pism i dokumentów Karta Nauczyciela i Kodeks pracy Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Publikacja zawiera około 440 wzorów oraz przykładów pism i dokumentów najczęściej stosowanych w praktyce szkolnej, przygotowanych na podstawie obowiązujacych przepisów prawnych, m.in.:
- ustawy - Prawo oświatowe oraz przepisów wprowadzających Prawo oświatowe,
- ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
- Karty Nauczyciela,
- Kodeksu pracy. Wzory dotyczą takich zagadnień, jak:
- prawo pracy nauczycieli, w tym nawiązanie, rozwiązanie, ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe, odprawy, urlopy płatne i bezpłatne, czas pracy i wynagradzanie, kary porządkowe i odpowiedzialność dyscyplinarna, oraz obowiazujace od 1 stycznia i 1 września 2018 r. zmiany w zakresie urlopów dla poratowania zdrowia oraz wypoczynkowych, a także dodatków socjalnych, awansu zawodowego, oceny pracy;

- ruch kadrowy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w okresie reformy ustroju szkolnego;

- kształcenie i dokształcanie kadr nauczycielskich;

- prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i obsługi. Książka powinna ułatwić czytelnikowi rozstrzyganie kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio, w jaki sposób również pozwoli w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.