Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym
Bestseller

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym

169 zł 126.46 zł

Bogusław Dauter


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381249492
Rok wydania: 2018

Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Książka zawiera 225 wzorów pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzorów orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczących m.in.:
- stron i uczestników postępowania - ich zdolności sądowej i procesowej oraz udziału pełnomocników,
- przebiegu postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym - od wszczęcia postępowania do wydania orzeczenia sądowego oraz jego uprawomocnienia,
- środków odwoławczych,
- kosztów postępowania oraz zwolnień od ich uiszczania,
- wznowienia postępowania,
- skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Wzory w książce Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują nie tylko treść druków urzędowych, lecz także treść kazusów, które dość często występują w praktyce orzeczniczej. Pod poszczególnymi wzorami zamieszczono objaśnienia pozwalające na prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie pism i orzeczeń, a w odpowiednim orzecznictwie powoływanym przez autorów znajdują się istotne wskazówki dla sporządzającego pismo.

W ósmym wydaniu książki Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zostały uwzględnione najnowsze zmiany wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, które zmieniają przepisy Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi m.in. w zakresie:

- sprzeciwu od decyzji kasacyjnych,
- mediacji w postępowaniu sądowym,
- trybu uproszczonego,
- skargi na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego.