Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami Kinga Flaga Gieruszyńska
Bestseller

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami Kinga Flaga Gieruszyńska

179 zł 137.79 zł

Kinga Flaga Gieruszyńska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381870740
Rok wydania: 2020

Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych

Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do każdego ze wzorów pozwala na szerszą analizę znaczenia i zakresu stosowania poszczególnych instytucji wyrażonych w pismach procesowych.

Najnowsze wydanie książki uwzględnia m.in. ważne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzone ustawą z 4.07.2019 r. Zmiany te dotyczą w szczególności:
wprowadzenia postępowania przygotowawczego i planu rozprawy,
nowych uprawnień i obowiązków stron oraz zawodowych pełnomocników,
odformalizowania zasad postępowania dowodowego,
uzasadniania wyroków z urzędu,
postępowania apelacyjnego,
wprowadzenia odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych.
W pracy ukazano zarówno formalne, jak i merytoryczne aspekty konstruowania pism procesowych na różnych etapach i w różnych rodzajach procesu cywilnego, postępowania nieprocesowego (w tym w sprawach rejestrowych), a także w postępowaniach pomocniczych.
Korzystając z książki, czytelnik ma możliwość:
zapoznać się ze sposobami konstruowania twierdzeń, wniosków dowodowych i innych oświadczeń stron;
zweryfikować prawidłowość ustalenia opłaty od poszczególnych pism procesowych w zależności od ich przedmiotu, rodzaju sprawy i etapu postępowania, w którym zostały złożone;
poznać dodatkowe istotne aspekty dopuszczalności i dokonywania czynności w formie pism procesowych, takie jak: określenie osób uprawnionych, terminy, podstawy złożenia.
Publikacja obejmuje również wzory z zakresu europejskiego i międzynarodowego postępowania cywilnego.