Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zaga ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584845 Autor: Kamil Kazimierczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Zażalenie w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem Premiera październik 2019 roku
  Książka zawiera komentarz do zagadnień związanych z instytucją zażalenia w postępowaniu cywilnym, które jako jeden z dwóch środków odwoławczych jest najczęściej używaną instytucją postępowania ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381289672 Autor: Andrzej Zieliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
  Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej. Ponad 300 wzorów pism procesowych
  Publikacja zawiera około 300 wzorów pism procesowych uwzględniających najnowsze zmiany wprowadzone do procesu karnego, w tym ostatnią dużą nowelizację kodeksu postępowania karnego, która weszła w ży ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380928831 Autor: Michał Błoński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów
  Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów
  Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do ni ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326481246 Autor: Krzysztof Gawroński
  Wolters Kluwer Polska
 5. Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości
  Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości
  Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowa ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325564254 Autor: Marian Wolanin
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
  Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
  Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285575 Autor: Andrzej Zieliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Apelacje cywilne i karne Jaworski
  Apelacje cywilne i karne Jaworski 69 wzorów pism z omówieniami
  Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284653 Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Wzory pism prokuratora w sprawach karnych
  Wzory pism prokuratora w sprawach karnych Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentar ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246446 Autor: Agnieszka Goździk
  Wolters Kluwer Polska
 9. Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami
  Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami
  Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w pr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289627 Autor: Pabis Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595685 Autor: Robert Pabis
  Wydawnictwo C.H.Beck