Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
  Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
  Siódme wydanie zawiera ponad 500 wzorów pism procesowych pogrupowanych według przepisów KPK. Wszystkie wzory zostało zaktualizowane, a także dodano nowe, które uwzględniają zmiany w zakresie postępowa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589697 Autor: Ryszard Stefański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami Kinga Flaga Gieruszyńska
  Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do k ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381870740 Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
  Wolters Kluwer Polska
 3. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
  Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Błoński ponad 300 wzorów pism procesowych
  Publikacja zawiera około 300 wzorów z zakresu procedury karnej, opatrzonych wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Autor przedstawi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873192 Autor: Michał Błoński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych
  Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zaga ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584845 Autor: Kamil Kazimierczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów
  Prawo Oświatowe wzory pism i dokumentów
  Książka jest przeznaczona zwłaszcza dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, przedstawicieli prowadzących je organów oraz przedstawicieli organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Powinni do ni ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326481246 Autor: Krzysztof Gawroński
  Wolters Kluwer Polska
 6. Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości
  Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości
  Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowa ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325564254 Autor: Marian Wolanin
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
  Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
  Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285575 Autor: Andrzej Zieliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Apelacje cywilne i karne Jaworski
  Apelacje cywilne i karne Jaworski 69 wzorów pism z omówieniami
  Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284653 Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami
  Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami Stefański i płytą CD
  Książka zawiera 485 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretnego pisma modelowego co do ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788325559892 Autor: Ryszard Stefański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym
  Sporządzanie środków odwoławczych i innych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym i karnoskarbowym praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
  Książka uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Kodeks karny skarbowy, w tym m.in.:\r\n- zmiany wynikające z obszernej nowelizacji Kodeksu karnego (ustawa z 20.2. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589703 Autor: Hanna Paluszkiewicz
  Wydawnictwo C.H.Beck