Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami
  Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD
  Opracowanie kompleksowo omawia i prezentuje wzory pism związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, restrukturyzacją i rozwiązywaniem spółek handlowych.Autor wzbogacił również pozycję o wybrane pisma sąd ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381985208 Autor: Pabis Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Wzory pism prokuratora w sprawach karnych
  Wzory pism prokuratora w sprawach karnych zestaw 160 pism dotyczących pracy prokuratora Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Publikacja obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komenta ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246446 Autor: Agnieszka Goździk
  Wolters Kluwer Polska
 3. Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
  Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem Błoński ponad 300 wzorów pism procesowych
  Publikacja zawiera około 300 wzorów z zakresu procedury karnej, opatrzonych wyczerpującymi komentarzami wraz z obszernie przytaczanym orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych. Autor przedstawi ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381873192 Autor: Michał Błoński
  Wolters Kluwer Polska
 4. Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
  Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański i płytą CD
  Siódme wydanie zawiera ponad 500 wzorów pism procesowych pogrupowanych według przepisów KPK. Wszystkie wzory zostało zaktualizowane, a także dodano nowe, które uwzględniają zmiany w zakresie postępowa ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381589697 Autor: Ryszard Stefański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych z objaśnieniami Kinga Flaga Gieruszyńska
  Publikacja zawiera wzory pism procesowych najczęściej stosowanych na poszczególnych etapach postępowania rozpoznawczego, a także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym. Komentarz dołączony do k ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381870740 Autor: Kinga Flaga Gieruszyńska
  Wolters Kluwer Polska
 6. Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD
  Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD
  Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występują ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595692 Autor: Jerzy Siegień
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych i orzeczeń sądowych
  Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zaga ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584845 Autor: Kamil Kazimierczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
  Pisma procesowe w sprawach cywilnych Zieliński
  Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381285575 Autor: Andrzej Zieliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości
  Decyzje wnioski i inne pisma procesowe oraz orzeczenia z zakresu nieruchomości
  Obok wzoru konkretnego pisma modelowego, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, w którym wskazano problemy wynikające na tle tworzenia i stosowa ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325564254 Autor: Marian Wolanin
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Apelacje cywilne i karne Jaworski
  Apelacje cywilne i karne Jaworski 69 wzorów pism z omówieniami
  Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381284653 Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck