Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
  Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
  Książka z pism procesowych zawiera prawie 500 wzorów pism procesowych zawartych w XIX rozdziałach, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Wychodząc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595722 Autor: Ryszard Stefański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjne ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596453 Autor: Dariusz Zalewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD
  Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD
  Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występują ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595692 Autor: Jerzy Siegień
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
  Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
  Praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędną ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587413 Autor: Jaworski Stefan
  C.H. Beck
 5. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
  Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym Komentarz. Wzory pism i kazus
  W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596446 Autor: Piotr Gołaszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
  Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański z objaśnieniami i płytą CD
  Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książce znajdują się wzory z następujących zag ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325586218 Autor: Ryszard Stefański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnyc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587949 Autor: Roman Hauser
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Apelacje cywilne i karne Jaworski
  Apelacje cywilne i karne Jaworski Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
  Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325583798 Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325563431 Autor: Grzegorz Trejgel
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
  Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.:\r\n- stron i uczest ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326493843 Autor: Bogusław Dauter
  Wolters Kluwer Polska