Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Wzory pism prokuratora w sprawach karnych
  Wzory pism prokuratora w sprawach karnych Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Książka obejmuje szeroki zakres pism wykorzystywanych w toku śledztw lub dochodzeń, ale też w postępowaniach sprawdzających oraz w postępowaniu sądowym. Wybrane wzory są opatrzone zwięzłymi komentar ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381246446 Autor: Agnieszka Goździk
  Wolters Kluwer Polska
 2. Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami
  Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami
  Umowy, pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów umów, pism oraz pism procesowych najczęściej występujących w pr ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381289627 Autor: Pabis Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma pisma sądowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego.Książka Pisma ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595685 Autor: Robert Pabis
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych
  Umowy pisma i pisma procesowe w sprawach handlowych z objaśnieniami i płytą CD
  Obok każdego wzoru, z uwzględnieniem jego poprawnej formy i wymagań co do treści, zamieszczono szczegółowy komentarz, dzięki któremu możliwe jest właściwe wykorzystanie poszczególnych wzorów w prak ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595647 Autor: Pabis Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Sporządzanie środków zaskarżenia w sprawach podatkowych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Publikacja w sposób systemowy i całościowy prezentuje poszczególne etapy sporządzenia, wniesienia i popierania skargi do WSA oraz formułowania wniosków w dalszym toku postępowania sądowoadministracyjne ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596453 Autor: Dariusz Zalewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD
  Decyzje postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD
  Decyzje, postanowienia i pisma z zakresu procesu budowlanego z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca kompleksowe zestawienie wzorów umów, decyzji oraz pism procesowych najczęściej występują ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325595692 Autor: Jerzy Siegień
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym
  Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym Komentarz. Wzory pism i kazus
  W oparciu o najbardziej aktualne ustalenia doktryny i judykatury Autor wskazuje na praktyczne aspekty sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym oraz dopuszc ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325596446 Autor: Piotr Gołaszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański
  Pisma procesowe w sprawach karnych Stefański z objaśnieniami i płytą CD
  Zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych z prawa karnego, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. W książce znajdują się wzory z następujących zag ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325586218 Autor: Ryszard Stefański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnyc ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325587949 Autor: Roman Hauser
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Apelacje cywilne i karne Jaworski
  Apelacje cywilne i karne Jaworski Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych
  Pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem apelacji w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu karnym. W niniejszym 4. wydaniu, zaktualizowano i uzupełniono komentarz ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325583798 Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck