Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD, to pozycja zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism procesowych najczęściej występujących w praktyce, tworzonych na podstawie ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325563431 Autor: Grzegorz Trejgel
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
  Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące m.in.:\r\n- stron i uczest ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326493843 Autor: Bogusław Dauter
  Wolters Kluwer Polska
 3. Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego z objaśnieniami i płytą CD
  Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325568849 Autor: Pabis Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym
  Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym
  Współuczestnictwo procesowe w postępowaniu cywilnym, administracyjnym ogólnym i podatkowym oraz sądowoadministracyjnym to publikacja, która stanowi kompendium wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w zakre ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325579340 Autor: Barut Skupień Barbara
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych Wzory i objaśnienia
  Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych Wzory i objaśnienia
  W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism obejmuje nie tylko zmiany w s ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788326493591 Autor: Bugajna Sporczyk Dorota
  Wolters Kluwer Polska
 6. Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz
  Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym komentarz Wzory pism i kazus
  Prezentowana publikacja Sporządzanie środków zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym wraz z wzorami pism i kazusem omawia całościowo problematykę systemu środków zaskar ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325569518 Autor: Piotr Gołaszewski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
  Apelacje cywilne i karne 69 wzorów pism z omówieniami
  Książka dla absolwentów wydziałów prawa, którzy w toku swojej edukacji prawniczej nie mieli możliwości zetknięcia się z praktycznymi problemami przy sporządzaniu apelacji karnych i cywilnych. Autor p ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325567439 Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej
  Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny
  Książka napisana przez praktyków uwzględnia zmiany wynikające z obszernej nowelizacji prawa karnego wprowadzone: ustawą z 27.9.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247) i ustawą z 20.2.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325576134 Autor: Czarnecki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Postępowanie dowodowe i wnioski dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Postępowanie dowodowe i wnioski dowodowe w procesie karnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem
  Niniejsza publikacja dotycząca postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym po wielkiej nowelizacji prawa karnego z 1 lipca 2015 r. podzielona została na dwie części: Część I to pra ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325575335 Autor: Błoński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Podział spadku rozliczenia dotyczące spadku
  Podział spadku rozliczenia dotyczące spadku Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i sądowych
  Książka stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych z podziałem spadku oraz rozliczeniami dotyczącymi spadku. Niniejsza publikacja opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 23.4.1964 r. ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325575359 Autor: Bieluk
  Wydawnictwo C.H.Beck