Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Postępowanie dowodowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych
  Postępowanie dowodowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem Wzory pism procesowych
  Niniejsza publikacja dotyczy postępowania dowodowego i wniosków dowodowych w procesie karnym (po nowelizacji). Podzielona jest na dwie części: Część I to praktyczny komentarz dotyczący postępowania d ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325575335 Autor: Błoński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Pracodawca a związki zawodowe Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach wzory pism +CD
  Pracodawca a związki zawodowe Wybrane problemy zbiorowego prawa pracy Zagadnienia prawne w pytaniach i odpowiedziach wzory pism +CD
  Prezentowana publikacja przedstawia zagadnienia związane z szeroko rozumianym zbiorowym prawem pracy. Książka została podzielona na trzy działy tematyczne: I. Spory zbiorowe II. Usytuowanie i uprawnienia ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788326413827 Autor: Żołyński Janusz
  Wolters Kluwer Polska
 3. Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych - wzory pism postanowi
  Organ jednostki samorządu terytorialnego wierzycielem należności pieniężnych - wzory pism postanowi
  Publikacja prezentuje zbiór różnych, gotowych do wykorzystania wzorów pism procesowych: postanowień, zażaleń i instrukcji, które zgodnie ze swoją pozycją powinien sporządzać wierzyciel należności ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042464 Autor: Wojdylak Sputowska
  Wydawnictwo ODDK
 4. Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
  Pisma pisma procesowe i umowy z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego
  Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, pism procesowych i umów związanych z wszczęciem, trwaniem, zakończeniem oraz skutkami postępowania upadłościowego i naprawczego. Opracowanie ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788325568849 Autor: Pabis Robert
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Pisma procesowe w sprawach karnych
  Pisma procesowe w sprawach karnych
  Niniejsze opracowanie zawiera zbiór prawie 500 wzorów pism procesowych, pogrupowanych na podstawie kryterium chronologicznego przepisów Kodeksu postępowania karnego. Nie ograniczono się do podania konkretn ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325576332 Autor: Ryszard Stefański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych z zakresu: kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych, kodeksu postępowania cywilnego. ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 8386212454 Autor: Andrzej Grzegorz Harla
  Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR
 7. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych i rejestrowych
  Książka adresowana w szczególności do prawników praktyków, aplikantów oraz studentów prawa odbywających staże w kancelariach prawniczych. Książka stanowi zbiór wzorów pism procesowych w sprawach c ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326433504 Autor: Tomasz Aniukiewicz
  Wolters Kluwer Polska
 8. Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego
  Umowy decyzje i pisma procesowe z zakresu procesu budowlanego i płytą CD
  Książka obejmuje wzory umów, decyzji i pism stosowanych w zakresie procesu budowlanego m.in. dotyczące najmu sprzętu budowlanego lub związane z zatrudnieniem podwykonawców, a także umowy mające zastoso ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325564230 Autor: Jerzy Siegień
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
  Książa zawiera 250 wzorów pism procesowych oraz orzeczeń sądowych w sprawach upadłościowych i naprawczych. Obejmuje zarówno pisma składane w toku postępowania przez jego uczestników, dłużnika i wie ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326443268 Autor: Anna Hrycaj
  Wolters Kluwer Polska
 10. Korespondencja z ZUS wzory pism przykłady wyjaśnienia eksperta
  Korespondencja z ZUS wzory pism przykłady wyjaśnienia eksperta
  23 wypełnione wzory, 37 komentarzy specjalisty. W trakcie prowadzonej działalności płatnicy składek wielokrotnie spotykają się z koniecznością przygotowania określonych pism do Zakładu Ubezpieczeń S ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788326932786 Autor: Oficyna
  Oficyna prawa polskiego