Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. WZORY PISM PROCESOWYCH Z ZAKRESU PRAWA PRACY
  WZORY PISM PROCESOWYCH Z ZAKRESU PRAWA PRACY
  Wzory obejmują wszystkie istotne etapy postępowania sądowego począwszy od próby ugodowej poprzez pozew, pisma składane w toku postępowania i środki odwoławcze, a skończywszy na skardze kasacyjnej i wn ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788327806031 Autor: RACZKOWSKI M. WOŹNIAK A.
  LexisNexis Polska
 2. Pisma procesowe w sprawach cywilnych
  Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD
  Publikacje z serii Wzory Pism Becka to opracowania zawierające praktyczne wzory pism procesowych i umów. Autorzy omawiają te zagadnienia z wyczuciem potrzeb praktyki, przez co książki z tej serii stanowią ...
  Wydanie: 2014 Isbn: Autor: Andrzej Zieliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami
  Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD
  Obejmują 138 wzorów pism, w tym zwłaszcza pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Tymi pismami w sprawach rodzinnych, przedstawionymi w książc ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788325554781 Autor: Haak Henryk
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych płyta CD z wzorami
  Zawiera zmiany w obowiązującym stanie prawnym wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, k ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378062813 Autor: D Bugajna Sporczyk
  LexisNexis Polska
 5. Nieruchomości wzory pism i umów Kisilowski
  Nieruchomości wzory pism i umów Kisilowski
  W obecnym wydaniu książki uwzględniono zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawie budowlanym i ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Zamieszczone wzory umów i pism mają za zadanie ułatw ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788327802132 Autor: Kisilowska
  LexisNexis Polska
 6. Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych
  Kodeks cywilny Komentarz Tom 1-2 + Pisma procesowe w sprawach cywilnych
  Siódme wydanie Becka zawiera pogłębione i rozszerzone omówienie przepisów Kodeksu, z odniesieniem się do najbardziej aktualnych poglądów doktryny oraz najnowszego orzecznictwa.\r\nKomentarz został uzupe ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325557508 Autor: Krzysztof Pietrzykowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Apelacje w procesie karnym + Apelacje cywilne i karne
  Apelacje w procesie karnym + Apelacje cywilne i karne
  Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy to:\r\n\r\n omówienie istoty zarzutów z art. 438 i 439 KPK,\r\n praktyczne przykłady redakcji poszczególnych rodzajów zarzutów apelacyjnych,\r\n najisto ...
  Wydanie: 2013 Isbn: Autor: Stefan Jaworski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD
  Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD
  Będą one użyteczne dla prawników, studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, osób prywatnych, borykających się z ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788325550806 Autor: Gromek K.
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Wzory pism procesowych w sprawach karnych
  Wzory pism procesowych w sprawach karnych Hofmański
  Uznana publikacja zawierająca wzory pism kierowanych przez uczestników procesu do organów procesowych w sprawach karnych. Każdy wzór jest poprzedzony tabelą poglądową, która w poszczególnych rubrykach ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 978838062301 Autor: Hofmański
  LexisNexis Polska
 10. Procesowe prawo pracy Wzory pism Baran
  Procesowe prawo pracy Wzory pism Baran
  Książka ze wzorami procesowymi dla sędziów, radców prawnych i adwokatów. Będzie przydatna także pracownikom działów HR oraz pracodawcom. Przedstawia teoretyczne i praktyczne zagadnienia postępowania ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 9788326442681 Autor: Krzysztof Wojciech Baran
  Wolters Kluwer Polska