Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Pisma procesowe cywilne karne gospodarcze
  Pisma procesowe cywilne karne gospodarcze
  Pisma procesowe w sprawach cywilnych z objaśnieniami i płytą CD , Pisma procesowe w sprawach karnych z objaśnieniami i płytą CD , Umowy w sprawach gospodarczych z objaśnieniami i płytą CD ...
  Wydanie: 2013 Isbn: 978832554 Autor: Zieliński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym
  Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus
  Wzory pism procesowych i kazus omawia kompleksowo problematykę związaną z wnoszeniem i rozpoznaniem skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym, ale głównie koncentruje się na aspektach praktycznych, któr ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325569594 Autor: Bagińska
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi
  Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami adminstracyjnymi Płyta CD z wzorami
  Książka zawiera wzory pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wzory orzeczeń wydawanych przez wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny. Pod poszczególnymi wzorami są zam ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788376206578 Autor: Bogusław Dauter
  LexisNexis Polska
 4. Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Komentarz 2013
  Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy Komentarz 2013
  Wzory obejmują wszystkie istotne etapy postępowania sądowego, począwszy od próby ugodowej, poprzez pozew, pisma składane w toku postępowania i środki odwoławcze, a na skardze kasacyjnej i wniosku o wsz ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378068044 Autor: Raczkowski
  LexisNexis Polska
 5. Leksykon kadrowego 2013 Zawiera wzory pism i umów
  Leksykon kadrowego 2013 Zawiera wzory pism i umów
  Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa podatkowego. Napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788376417486 Autor: Styczyński Rafał
  Wydawnictwo Difin
 6. WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH WYD3 2011
 7. UMOWY W OBROCIE GOSPORADCZYM WZORY PISM I UMÓW NA CD 07/2010
 8. WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH WYD3 2011
 9. NIERUCHOMOŚCI WZORY PISM I UMÓW /Z CD-ROM/ WYD3 25/10/2010
 10. WZORY PISM PROCESOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH WYD3 2010