Wzory pism procesowych w sprawach karnych, cywilnych, rodzinnych, apelacje, sądowych

 1. Kodeks spółek handlowych + Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych
  Kodeks spółek handlowych + Umowy i pisma procesowe w sprawach handlowych
  W niniejszej publikacji znajdują się\r\nm.in. następujące wzory:\r\nI. Umowy\r\ni pisma w sprawach handlowych dotyczące:\r\n\r\nspółki\r\njawnej (m.in.: umowa spółki jawnej, przekształcenie spółki\r\ncywilnej w s ...
  Wydanie: 2013 Isbn: Autor: Strzępka Janusz
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Wzory pism pozwów i umów z zakresu prawa pracy
  Wzory pism pozwów i umów z zakresu prawa pracy
  Prezentowana publikacja to zbiór przykładowych wzorów pism, pozwów i umów z zakresu prawa pracy wraz z komentarzami, literaturą i orzecznictwem sądowym, które mogą okazać się pomocne przy zrozumieniu ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 9788326403941 Autor: Żołyński Janusz
  Wolters Kluwer Polska
 3. Postępowanie cywilne - wzory pism z objaśnieniami + CD Tom 2a
  Postępowanie cywilne - wzory pism z objaśnieniami + CD Tom 2a
  Pierwszy tom zmienionego i zaktualizowanego wydania trzytomowego, obejmuje 128 wzorów pism pomocnych przy formułowaniu pism i wniosków w postępowaniu procesowym - od pism wnoszonych przed wszczęciem proces ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8374839488 Autor: Zieliński Andrzej
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Postępowanie cywilne - wzory pism z objaśnieniami + CD Tom 2B
  Postępowanie cywilne - wzory pism z objaśnieniami + CD Tom 2B
  Drugi tom zmienionego i zaktualizowanego wydania trzytomowego, obejmuje 99 wzorów pism pomocnych przy formułowaniu pism i wniosków w postępowaniu procesowym - pozwy z zakresu prawa spadkowego (powództwo o ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8325505004 Autor: Zieliński Andrzej
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Prawo gospodarcze Wzory pism w obrocie gospodarczym z objaśnieniami i płytą CD
  Prawo gospodarcze Wzory pism w obrocie gospodarczym z objaśnieniami i płytą CD Warszawski zbiór pism. Tom 5.
  Publikacja zawiera najważniejsze w obrocie gospodarczym wzory umów z zakresu Kodeksu cywilnego oraz Prawa bankowego, a także umowy nienazwane ukształtowane przez praktykę gospodarczą. Dzięki objaśnienio ...
  Wydanie: 2004 Isbn: 8373871624 Autor: Marzena Okła
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Prawo pracy materialne - wzory pism z objaśnieniami
  Prawo pracy materialne - wzory pism z objaśnieniami Książka z płytą CD. Tom 7a
  Tom 7a Prawo pracy materialne wydanie 2 zmienione i zaktualizowane, zawiera wzory umów, pism i druków obejmujące wszystkie najważniejsze instytucje prawa pracy materialnego. Podstawę książki stanowi 91 w ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8374838849 Autor: Stanisław Piwnik
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Umowy w obrocie gospodarczym Wzory pism i umów na CD
  Umowy w obrocie gospodarczym Wzory pism i umów na CD
  Umowy w obrocie gospodarczym na CD to program zawierający zbiór umów dotyczących wielu dziedzin gospodarki zebranych w jedno, przejrzyste zestawienie. Pozwala na szybkie skorzystanie z potrzebnej nam w dane ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788325507565 Autor: Andrzej Kidyba
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych
  Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych Z zakresu kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu pracy, kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu postępowania cywilnego
  Niniejsze wydanie uwzględnia dotychczasowe zmiany w stanie prawnym, w szczególności wprowadzone poniższymi ustawami : 1. ustawą z dnia 24.05.2000 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. ...
  Wydanie: 2010 Isbn: 8386212454 Autor: Andrzej Grzegorz Harla
  Wydawnictwo Ośrodek Doradztwa i Szkolenia TUR
 9. Wzory pism w sprawach podatkowych
  Wzory pism w sprawach podatkowych
  Książka zawiera zbiór wzorów pism i aktów administracyjnych w sprawach podatkowych oraz z zakresu egzekucji należności pieniężnych, prowadzonej na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w admini ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8373347632 Autor: Stefan Babiarz
  LexisNexis Polska
 10. Wzory pism z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Wzory pism z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
  Wzory pism z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8376200156 Autor: Teresa Romer
  LexisNexis Polska