Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

95 zł 70.57 zł

Szczypa Piotr


Wydawnictwo: CeDeWu
Isbn: 9788381020534
Rok wydania: 2018

Zaawansowana rachunkowość finansowa od teorii do praktyki

Książka Zaawansowana rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki stanowi trzeci stopień wtajemniczenia w system rachunkowości finansowej. Jest kontynuacją treści zawartych w książkach:
- Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki,
- Rachunkowość finansowa. Od teorii do praktyki. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są wybrane treści teoretyczne, poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Ponadto do każdego zadania podane jest rozwiązanie. Dzięki tej książce zdobędziesz nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym na różnych stanowiskach specjalności z zakresu rachunkowości, a mianowicie:
- ujęcie oraz wycena składników aktywów w krajowych i międzynarodowych regulacjach;

- ujęcie oraz wycena składników pasywów w krajowych i międzynarodowych regulacjach;

- ewidencja szczególnych sytuacji dotyczących poszczególnych składników aktywów i pasywów;

- ujęcie składników aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym;

- odroczony Podatek dochodowy;

- skonsolidowane sprawozdanie finansowe;

- rachunkowość przedsiębiorstw postawionych w stan upadłości i likwidacji;

- wybór jednostki lub osoby prowadzącej księgi rachunkowe;

- wybór i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowości.