Zakamycze Kantor Wydawniczy


Prawo wobec medycyny i biotechnologii Zbiór orzeczeń z komentarzami

Prawo wobec medycyny i biotechnologii Zbiór orzeczeń z komentarzami

Marek Safjan

Druk na życzenie - czas realizacji zamówienia około 10 dni Niniejszy zbiór obejmuje kilkadziesiąt orzeczeń trybunatów europejskich, konstytucyjnych oraz sądów polskich i zagranicznych, które dotykają zagadnień ważnych z punktu widzenia toczącej się w Polsce debaty. Stanowią one ilustrację zasadniczych tendencji rozwojowych występu

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Cena: 85.59 zł 109.2

Kodeks karny skarbowy Komentarz LEX

Kodeks karny skarbowy Komentarze LEX

Piotr Kardas

Autorzy starają się udzielić odpowiedzi na bieżące problemy praktyki stosowania prawa w kontekście szeroko rozumianego otoczenia nauk penalnych. Podają także rozwiązania interpretacyjne oraz uwzględniają charakterystykę przepisów spoza k.k.s. stosowanych na gruncie prawa karnego skarbowego - w tym przepisów prawa finansowego. Publikac

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Marketing żywności Górska-Warsewicz

Marketing żywności Górska-Warsewicz

Świątkowska

Książka ma charakter zarówno teoretycznego, jak i praktycznego przewodnika po skomplikowanym świecie współczesnego marketingu. W jej treści wykorzystano liczne przykłady z praktyki marketingowej przedsiębiorstw sektora żywnościowego, w dużej mierze wywodzące się z doświadczeń własnych Autorów. Książkę warto polecić studentom u

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Cena: 63.80 zł 89

Zażalenie w postępowaniu cywilnym

Zażalenie w postępowaniu cywilnym

Bogdan Bladowski

W piątym wydaniu książki uwzględniono ostatnie zmiany nowelizacyjne dotyczące instytucji zażalenia, które weszły w życie 3 maja 2012 r., wprowadzone tzw. dużą nowelą do kodeksu postępowania cywilnego i kształtowaną w związku z nimi judykaturę oraz literaturę naukową. W książce obszernie omówiono: - usystematyzowane przesłan

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Cena: 70.97 zł 99

Zbiór zabawnych gier szkoleniowych

Zbiór zabawnych gier szkoleniowych

Tamblyn

Usystematyzowany zestaw gier jest pełnym, gotowym do wykorzystania programem szkoleniowym, choć można go też przystosować do własnych potrzeb lub wykorzystać gry oddzielnie. Każda z gier zawiera sugerowane zabawne wprowadzenie, spis potrzebnych materiałów, szczegółowe wskazówki dla prowadzącego i propozycje pytań do dyskusji. Ksią

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Prawo administracyjne Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych

Prawo administracyjne Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych

Bigda Pogońska

Prawo administracyjne Praktyczne aspekty formułowania pism procesowych. Publikacja stanowi przewodnik sporządzania pism procesowych w sprawach administracyjnych. Jest to unikalne opracowanie przygotowane przez prawnika praktyka, bogato opatrzone orzecznictwem sądowym. Autorka szczegółowo omawia, w jaki sposób należy formułować każdy z ele

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Atypowe spółki handlowe Kidyba

Atypowe spółki handlowe Kidyba

Andrzej K.

Książka poświecona jest atypowym spółkom prawa handlowego, czyli konstrukcjom prawnym bezpośrednio niemieszczącym się w określonym, klasycznym modelu spółki. Prezentowane konstrukcje są następstwem pewnych rozwiązań, które niesie kodeks spółek handlowych. Atypowe spółki prawa handlowego nie oznaczają w żadnym razie konstrukcji

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Cena: 92.48 zł 129

Prawo Administracyjne 2019 Zbiór przepisów

Prawo Administracyjne 2019 Zbiór przepisów

Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Koszty i opłaty. Prawo administracyjne. Zbiór przepisów. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: Ko

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Cena: 45.16 zł 63

Prawo rzeczowe Zarys wykładu

Prawo rzeczowe Zarys wykładu

Brzozowski Adam

Przygotowanie nowego podręcznika z zakresu prawa rzeczowego jest dużym wyzwaniem nie tylko z uwagi na złożony charakter współczesnej problematyki prawa rzeczowego, lecz także ze względu na to, iż była ona wielokrotnie przedmiotem pogłębionych rozważań w polskim piśmiennictwie prawniczym. Należy przypomnieć w tym miejscu jedynie na

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Cena: 46.60 zł 65

Kodeks karny skarbowy

Kodeks karny skarbowy Komentarz

Piotr Kardas

Obowiązujący kodeks karny skarbowy z 1999 r. był 20 razy nowelizowany, a ostatnia zmiana z lipca 2005 r. jest obszerna i znamienna w takim stopniu, że stanowi rekodyfikację. Formuła komentarza opiera się na prezentacji obowiązującego stanu prawnego wraz z objaśnieniami i uwagami uzupełniającymi, a także wskazuje przepisy związkowe i p

Wydawnictwo: Zakamycze Kantor Wydawniczy

Cena: 156.24 zł 220

Polecane działy

Polecane książki