Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD
Bestseller

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia socjalne plus płyta CD

Przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych umożliwiają dość elastyczne gospodarowanie jego środkami. Natomiast brak sztywnych reguł sprzyja powstawaniu wątpliwości, z którymi nie każdy pracownik działu kadr czy działu socjalnego może sobie poradzić. Co powinien zawierać prawidłowo przygotowany regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jaki sposób, zgodnie z rodo, ustalić sytuację socjalną osoby uprawnionej? Co dzieje się z funduszem w momencie przejęcia zakładu pracy lub jego podziału? W jaki sposób pozyskać i zweryfikować informacje w złożonym przez pracownika oświadczeniu?

Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w niniejszej książce. Autor analizuje dostępne orzecznictwo i publikacje, szczegółowo opisując zasady tworzenia funduszy zarówno w przypadku funkcjonowania w zakładzie pracy związków zawodowych, jak również w sytuacji ich braku. Omawia kryteria przyznawania świadczeń oraz grupy osób uprawnionych do korzystania z funduszu. Dużo uwagi poświęca też zwolnieniom podatkowym i zwolnieniom w obszarze składek na ubezpieczenia społeczne.

Dzięki tej pozycji czytelnik pokona trudności związane z interpretacją przepisów prawnych dotyczących świadczeń socjalnych, a także nauczy się prawidłowo tworzyć regulamin tak, by uwzględniał wszystkie kryteria i był dostosowany do potrzeb osób uprawnionych.

Książka zawiera również przykładowe wzory dokumentów w edytowalnej wersji na CD (m.in. regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i wnioski o przyznanie świadczenia), które z pewnością przydadzą się w każdej firmie i instytucji.
Wzory dokumentów
1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracodawcy
2. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z udziałem przedstawicieli pracowników i komisji socjalnej
3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
4. Regulamin wyborów i zasady działania przedstawiciela pracowników
5. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego
6. Oświadczenie o sytuacji socjalnej, tj. rodzinnej, materialnej i życiowej, osoby uprawnionej do korzystania ze świadczeń funduszu
7. Umowa pożyczki na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych