Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2018

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2018

69.9 zł 65.99 zł

Skupski Leszek


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326975301
Rok wydania: 2018

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2018 Jak prawidłowo tworzyć fundusz i gospodarować jego środkami

Publikacja wyjaśnia istotne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności socjalnej przez pracodawców: od obowiązków związanych z tworzeniem ZFŚS i naliczaniem odpisów, po zasady dokumentowania i przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń oraz ich rozliczania. Całość uzupełniona została o praktyczne wzory dokumentów związanych z prowadzeniem działalności socjalnej, które w wersji edytowalnej można pobrać z załączonej płyty CD.
Wypłacając świadczenia z ZFŚS, trzeba stosować tzw. kryterium socjalne (czyli brać pod uwagę sytuację życiową, rodzinną i materialną pracownika). Nie można więc wypłacać świadczeń z funduszu socjalnego wszystkim „po równo”, lecz należy zróżnicować ich wartość (lub przyznawać je tylko niektórym osobom), w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. Jednocześnie ustawa o ZFŚS nie precyzuje, co należy przez to rozumieć.