Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2011

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2011

Monika Cieślak


Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Isbn: 9788362838035
Rok wydania: 2011

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2011

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki z 2010 roku. Książka Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym:
kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia,
jakie są alternatywne formy działalności socjalnej,
kiedy i w jaki sposób świadczenia z Funduszu są opodatkowane i oskładkowane

Dodatkowo książka zawiera wzory potrzebnych dokumentów oraz wybrane przepisy prawa, orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Autorzy przedstawiają wyczerpujące omówienie kwestii związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Zaczynają od przedstawienia ram prawnych zobowiązujących do tworzenia Fundusz. Omawiają kto ma bezwględny obowiązek tworzenia ZFŚS a kto i w jakich okolicznościach może zrezygnować z jego tworzenia. Następnie przechodzą do omówienia zasad i metodologii przyznawania świadczeń socjalnych. Wyjaśniają jaki wpływ mają przyznane świadczenia na Podatek dochodowy pracowników oraz w jakich okolicznościach należy uwzględniać świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS. Omówiony został również wpływ na opodatkowanie pracodawcy.
Całość została szeroko zilustrowana przykładami i wyliczeniami. Autorzy przedstawili najczęściej popełniane błędy i sposoby ich uniknięcia. W przypadku kwestii nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach prawa autorzy wskazali praktykowane rozwiązania, zaznaczając jednocześnie istniejące kontrowersje i wątpliwości. Książka przeznaczona jest dla osób administrujących ZFŚS, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy personalne jak i płacowe