Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2013

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2013

Monika Cieślak


Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Isbn: 9788363393991
Rok wydania: 2013

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2013

Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych wznowione i znacznie uaktualnione wydanie książki ze stanem prawnym na 2013 rok.
Książka wydawnictwa HrServices zawiera wyczerpujące omówienie wszystkich istotnych kwestii dotyczących tworzenia i administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Społecznych. W szczególności znajdziesz w niej informacje o tym:
- kto i kiedy musi utworzyć Fundusz oraz kiedy i w jaki sposób można zrezygnować z jego tworzenia,
- jakie są alternatywne formy działalności socjalnej,
- kiedy i w jaki sposób świadczenia z Funduszu są opodatkowane i oskładkowane

Dodatkowo książka o funduszu świadczeń zawiera wzory potrzebnych dokumentów oraz wybrane przepisy prawa, orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Cieślak i Ciborski przedstawiają wyczerpujące omówienie kwestii związanych z ZFŚS. Zaczynają od przedstawienia ram prawnych zobowiązujących do tworzenia Fundusz. Omawiają kto ma bezwględny obowiązek tworzenia ZFŚS a kto i w jakich okolicznościach może zrezygnować z jego tworzenia. Następnie przechodzą do omówienia zasad i metodologii przyznawania świadczeń socjalnych. Wyjaśniają jaki wpływ mają przyznane świadczenia na Podatek dochodowy pracowników oraz w jakich okolicznościach należy uwzględniać świadczenia w podstawie wymiaru składek ZUS. Omówiony został również wpływ na opodatkowanie pracodawcy.
Całość została szeroko zilustrowana przykładami i wyliczeniami. Autorzy przedstawili najczęściej popełniane błędy i sposoby ich uniknięcia. W przypadku kwestii nieuregulowanych jednoznacznie w przepisach prawa autorzy wskazali praktykowane rozwiązania, zaznaczając jednocześnie istniejące kontrowersje i wątpliwości. Książka przeznaczona jest dla osób administrujących ZFŚS, przedstawicieli związków zawodowych oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy personalne jak i płacowe.