Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak
Bestseller

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z 2020 Cieślak

W książce o ZFŚS omówiono pojęcie kryterium socjalnego, o którym mowa w art. 8 ustawy o ZFŚS czy uwzględnianie świadczenia 500 plus w oświadczeniach o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Książka przeznaczona dla osób administrujących ZFŚS (członkowie komisji socjalnych, członkowie związków zawodowych) jak i pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe.
Autorzy książki ZFŚS to specjaliści od prawa pracy i ds. płac. Szkoląc w zakresie tematyki kadrowo-płacowej zbierali pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się i dotyczyło gospodarowania środkami funduszu. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od A do Z w 2020 roku to uaktualnione i rozszerzone wydanie książki uwzględniające najnowsze zmiany przepisów i nowe stanowiska organów skarbowych, ZUS oraz PIP. Publikacja omawia szerokie spektrum zagadnień związanych z ZFŚS, zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o przykładowe wyliczenia, przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów.

W książce zawarte są wzory: Regulaminu ZFŚS, oświadczenia o sytuacji socjalnej oraz kilkanaście innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego zarządzaniem Funduszem.
Najobszerniejsze opracowanie o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Wiele kwestii w zakresie administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych jest uregulowanych w przepisach zbyt ogólnikowo. Zagadnienia związane z przydzielaniem, opodatkowaniem i oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS, ich wyceną rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za administrację środkami Funduszu, kadrowcy, osoby naliczające płace szukają wyjaśnienia swoich wątpliwości w zakresie prawidłowości podejmowanych czynności i dokonywanych rozliczeń w fachowej prasie i podczas szkoleń.

- Publikacja zawiera:
- omówienie prezentowanych zagadnień,
- przykłady, pytania i odpowiedzi uwzględniające najnowsze orzecznictwo oraz pisma urzędowe,
- przykładowe wyliczenia ukazujące sposób kalkulacji odpisu na ZFŚS i konsekwencje przyznawania określonych świadczeń z Funduszu dla listy płac,
- wzory regulaminu ZFŚS oraz innych dokumentów użytecznych dla pracodawców, którzy tworzą Fundusz.

Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorzy poruszyli zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. W takich sytuacjach wskazano praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorów najlepszych praktyk.
W książce i na płycie CD odnajdziesz wzory:
- Regulaminu ZFŚS
- Preliminarz wydatków z ZFŚS
- Podanie o przyznanie zapomogi
- Tabela dopłat do kolonii, obozów dla dzieci, wakacji pod gruszą
- Poręczenie pożyczki
- Wzór podania o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe
- Wzór oświadczenia o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
- Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe
- Podanie o przyznanie dopłaty do wypoczynku dzieci i pracownika
- Wnioski o zawieszenie i umorzenie spłaty pożyczki
- Rezygnację z tworzenia z ZFŚS
- Regulamin wyboru przedstawiciela załogi