Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2019

Zakładowy plan kont z komentarzem 2015 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą

Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komentarzem według stanu prawnego na dzień 2.01.2015. Wydanie 25 komentarza zawiera zarówno zmiany dokonane w 2014 r. w ustawie o rachunkowości i w przepisach podatkowych, szczególnie dotyczących podatku VAT, a także wydanego KSR nr 8 i zaktualizowanego KSR nr 6 oraz istotnych stanowisk Komitetu Standardów rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, mających wpływ na sposób prowadzenia dokumentacji i ewidencji operacji gospodarczych w 2015 roku. Komentarz szeroko omawia zasady prowadzenia rachunkowości w jednostkach zobowiązanych zgodnie z ustawą o rachunkowości do prowadzenia pełnej rachunkowości. Uwzględnia wszystkie postanowienia ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych oraz wiążących jednostki przepisów ustaw o podatku dochodowym oraz podatku VAT.
W komentarzu łącznie wyodrębniono 269 kont syntetycznych. Dla każdego z nich omówiono zasady jego funkcjonowania oraz podano wykaz operacji na nim ewidencjonowanych, a także zasady prowadzenia ewidencji analitycznej, z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej w zakresie przemysłu, budownictwa, handlu, rolnictwa, usług.
Przyjęte rozwiązanie może być stosowane jako wzorcowy plan kont w celu ujednolicenia zasad grupowania operacji gospodarczych.