Zamknięcie roku 2021 otwarcie roku 2021

Zamknięcie roku 2021 otwarcie roku 2021

Przewodnik po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego dla pracowników działów księgowości, który w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2020 i otwarcia roku 2021, w tym m.in.:
- rozliczenia i księgowania dokonywane na koniec roku budżetowego
- koszty na przełomie roku, rozliczenia międzyokresowe i rezerwy
- ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym
- terminy przeprowadzenia inwentaryzacji i ujęcie jej wyników w księgach rachunkowych
- zasady sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego
- odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe

Autorka w przejrzysty sposób omawia podstawy prawne prowadzenia ksiąg i sporządzania sprawozdań w jsfp, a także nadrzędne zasady rachunkowości i reguły korygowania błędów. Udziela praktycznych wskazówek, uwzględniając nowe rozporządzenia i aktualne zmiany w przepisach.

Do książki została dołączona płyta CD z edytowalnymi wzorami dokumentów. Są to m.in.: instrukcja inwentaryzacyjna, oświadczenia osób odpowiedzialnych za składniki majątku oraz sprawozdania i protokoły dokumentujące przebieg inwentaryzacji przeprowadzanej różnymi metodami.