Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

Katarzyna Poterucha


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611833
Rok wydania: 2018

Zamknięcie roku 2018 otwarcie roku 2019

Książka o zamknięciu roku dla pracowników działów księgowości jsfp w kompleksowy sposób opisuje proces zamknięcia roku 2018 oraz otwarcia roku 2019 na podstawie nowych przepisów, w tym rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Dzięki wskazówkom autorki czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę dotyczącą m.in.:
- tworzenia harmonogramu czynności dotyczących zamknięcia roku obrotowego,
- procesu inwentaryzacji oraz zasad ujmowania jej wyników w księgach rachunkowych,
- przeprowadzania rozliczeń na przełomie roku ze zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków,
- umorzenia i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zakresu zmian dotyczących sporządzania bilansu jednostek oraz zakładów budżetowych,
- rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

W książce o zamknięcieu roku 2018 dużo uwagi poświęcono rodzajom, formom, terminom i sposobom sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych na koniec roku obrachunkowego. Ponadto publikacja zawiera schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych – ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia – dołączone w wersji edytowalnej na płycie CD.

Z książki Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019 dowiesz się:
Jak prawidłowo przeprowadzić ewidencje związane z zamknięciem roku po zmianach dokonanych w planie kont?
W jaki sposób opracować informację dodatkową?
Na co zwrócić uwagę przy ustalaniu wyniku finansowego w jednostce?
Jak dokonać ewidencji wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego?