Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych
Bestseller

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość książka o zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw oraz jednostek pozarządowych

189 zł 150.51 zł

Zdzisław Fedak


Wydawnictwo: Wydawnictwo Rachunkowość
Isbn: 9788363251222
Rok wydania: 2018

Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Książka wyd. rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania podstawowych sprawozdań – obowiązujących wszystkie jednostki. To przewodnik po zasadach sporządzania rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstw (spółek kapitałowych, osobowych, osób fizycznych) oraz jednostek pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń).
Na 712 stronach książki szczegółowo omówiono tematykę inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzania poszczególnych elementów rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, e-sprawozdań finansowych, podatku odroczonego, ustalenia wyniku podatkowego (dochodu z działalności gospodarczej oraz z objęcia i zbycia udziałów i akcji w spółkach), podziału zysku w spółkach kapitałowych i komandytowo-akcyjnych. Treść prezentacji wzbogacają liczne tabele, przykłady, schematy. Książka uwzględnia zmiany w ustawie o rachunkowości, ustawie o biegłych rewidentach, najnowsze stanowiska i interpretacje Komitetu Standardów Rachunkowości, przepisy podatkowe obowiązujące w 2018 r., najświeższe orzecznictwo sądowe i interpretacje organów skarbowych.