Agregowanie zamówień publicznych

Agregowanie zamówień publicznych

99 zł 83,99 zł

Andrzej Czerniak


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788366248052
Rok wydania: 2019

Zamówienia publiczne

Pierwsza publikacja na rynku kompleksowo opisująca kwestie agregowania zamówień w polskim systemie prawnym – od momentu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wybór najlepszej techniki łączenia poszczególnych zakupów w ramach jednego postępowania, aż po ich realizację. Sięgając po tę pozycję czytelnik otrzyma niezbędną wiedzę o dostępnych instytucjach prawnych umożliwiających łączenie poszczególnych zamówień oraz o mechanizmach przeciwdziałających nadmiernej agregacji. Autor szczegółowo omawia m.in.:
- umowę ramową
- dynamiczny system zakupów,
- scentralizowane działania zakupowe,
- wspólne przeprowadzanie i udzielanie zamówień.

Ponadto analizuje aktualne orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz wyroki sądów krajowych.
Kiedy warto agregować zamówienia, a kiedy nie?
Czym różnią się poszczególne instrumenty prawne, za pomocą których zamawiający dokonuje agregacji zamówień?
W jaki sposób ich łączenie wpływa na konkurencyjność w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?